Έρευνες - Μελέτες

Το online λιανεμπόριο επιβραδύνεται στις πιο “ώριμες” ευρωπαϊκές αγορές

commercecard1

Σημάδια επιβράδυνσης εμφανίζει το ηλεκτρονικό κανάλι πωλήσεων στις πιο “ώριμες” αγορές της Ευρώπης, με τα φυσικά καταστήματα και το παραδοσιακό λιανεμπόριο να προσαρμόζονται σταδιακά στις νέες συνθήκες και να κερδίζουν έδαφος. Το παραδοσιακό λιανεμπόριο δείχνει να αντιστέκεται, ενεργοποιώντας διάφορες στρατηγικές, όπως οι συγχωνεύσεις ή το κλείσιμο μη κερδοφόρων φυσικών καταστημάτων, αλλά και η ενίσχυση των διαθέσιμων πολυκαναλικών (omni-channel) επιλογών.

Το παραδοσιακό λιανεμπόριο και τα φυσικά καταστήματα αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους και προσαρμόζονται στα νέα δεδομέναΤην παραπάνω εικόνα περιγράφει μελέτη της GfK για το λιανεμπόριο σε 33 ευρωπαϊκές χώρες, η οποία εξετάζει την αγοραστική δύναμη, τη δαπάνη του πληθυσμού στο λιανεμπόριο, την κατά κεφαλήν επιφάνεια πωλήσεων σε τετραγωνικά μέτρα και την παραγωγικότητα πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο.

Όσον αφορά στον τελευταίο δείκτη, σύμφωνα με την έρευνα, η παραγωγικότητα των πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο στην Ε.Ε. των 28 αυξήθηκε το 2015 κατά 2,7%, σε επίπεδα μόλις κάτω από €4.200 ανά τ.μ. χώρου πώλησης.

“Αυτή είναι θετική είδηση για το παραδοσιακό λιανεμπόριο, το οποίο κατάφερε να σημειώσει κέρδη για δύο συνεχόμενες χρονιές, έπειτα από μειωμένη επίδοση αρκετών ετών. Η δυναμική του online επιβραδύνθηκε σε πιο ώριμες αγορές και τα φυσικά καταστήματα σταδιακά προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες”, αναφέρει η σχετική έρευνα της GfK.

Όπως παρατηρεί, οι υψηλότερες τιμές παραγωγικότητας πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο παραδοσιακά εμφανίζονται στη Βόρεια Ευρώπη, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο, ενώ οι χαμηλότερες στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τις τελευταίες να κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Όσον αφορά την εκτίμηση των πωλήσεων του λιανεμπορίου για το 2016 για τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η GfK προβλέπει μια επιβραδυνόμενη ανάπτυξη 1,1% (με βάση τις ονομαστικές αξίες ευρώ) για το λιανεμπόριο. Ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις αναμένονται από την αγορά της Ρουμανίας (+7,2%), συνέχιση της προόδου προβλέπεται για τα κράτη της Βαλτικής (από +3,8% έως +4,9%), οι οποίες σταδιακά πλησιάζουν την τάση των πιο ώριμων αγορών. Επίσης, ισχυρή δυναμική αναμένεται στη λιανική της Σουηδίας (4,8%) και της  Ισπανίας (3,7%).

Αγοραστική δύναμη
Το 2015, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επωφελήθηκαν από το χαμηλό κόστος ενέργειας και καυσίμων, καθώς και από ένα καλό οικονομικό κλίμα, με αποτέλεσμα αύξηση του ιδιωτικού πλούτου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Κύριοι αποδέκτες των θετικών αυτών συνθηκών υπήρξαν τομείς πέραν του λιανεμπορίου και ως εκ τούτου, η πτωτική πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης στο λιανεμπόριο συνεχίστηκε και το 2015. Στην πράξη, ενώ οι καταναλωτές είχαν περισσότερα χρήματα για αγορές, τα διέθεσαν, κατά κύριο λόγο, σε υπηρεσίες, ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής και όχι σε αγορές λιανικής. Οι δαπάνες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα στην κατανάλωση λιανικής.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλάται στις καθαρές αξίες της αγοραστικής δύναμης, η οποία αυξήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά μέσο όρο, 3,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό αντιστοιχεί σε κάθε πολίτη της Ε.Ε., κατά μέσο όρο, €15.948 για κατανάλωση, ενοίκιο, αποταμίευση και εισφορές συνταξιοδότησης. 

Οι τιμές καταναλωτή παρέμειναν σταθερές το 2015, κατάσταση σπάνια για τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο, όσο και για τους καταναλωτές. Το Φεβρουάριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεψε αύξηση των τιμών για το 2016 της τάξης του 0,5%, καθοδηγούμενη από μια πολιτική παροχής φθηνού χρήματος από την κεντρική τράπεζα και οικονομική ανάκαμψη.

Οι προσδοκίες, όμως, για τον πληθωρισμό επηρεάστηκαν αρνητικά από τις χαμηλές τιμές των πρώτων υλών. Στην πραγματικότητα, αποπληθωρισμός τιμών παρουσιάστηκε σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες το 2015. Για το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μείωση των τιμών καταναλωτή μόνο στη Σλοβενία (-0,3%), τη Ρουμανία (-0,2%), τη Λιθουανία (-0,1%) και τη Βουλγαρία (-0,1%). 

Επιφάνεια πωλήσεων κατά κεφαλή
Η επιφάνεια πωλήσεων στην ΕΕ-28 το περασμένο έτος αυξήθηκε κατά 0,3%. Με την κατά κεφαλήν επιφάνεια πωλήσεων να ανέρχεται στα 1,17 τ.μ., η επιφάνεια πωλήσεων των ΕΕ-28 χωρών παρέμεινε στάσιμη σε σύγκριση με το 2014.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση στον τομέα της λιανικής, η Πορτογαλία αύξησε την κατά κεφαλήν επιφάνεια πωλήσεων σε 0,98 τ.μ. Σε αντίθεση με κορεσμένες αγορές, όπως η Αυστρία (1,74 τ.μ.), η Ολλανδία (1,62 τ.μ.) και η Ελβετία (1,49 τ.μ.), αγορές όπως η Τσεχική Δημοκρατία (1,03 τ.μ.), η Πολωνία (0,93 τ.μ.) και η Τουρκία (0,66 τ.μ.) εξακολουθούν να προσφέρουν μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης για την αγορά ακινήτων λιανικής.