Έρευνες - Μελέτες

Δωδέκατη μεταξύ 27 χωρών η Ελλάδα στον αριθμό των γυναικών διδακτόρων

didaktorikowoman

Μια αξιοπρεπή επίδοση, όσον αφορά ποσοστό των γυναικών που κατέχουν διδακτορικό τίτλο, καταλαμβάνει η Ελλάδα. Το ποσοστό των γυναικών κατόχων διδακτορικού τίτλου στη χώρα μας ανέρχεται σε 38,9% και κατατάσσει την Ελλάδα στη δωδέκατη θέση μεταξύ 27 συνολικά χωρών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό σε γυναίκες κατόχους διδακτορικού τίτλου (45,1%) καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 35 ετώνΤο υψηλότερο ποσοστό γυναικών διδακτόρων (48,9%) καταγράφεται στη Λετονία και το μικρότερο (21,5%) στη Μάλτα. Εκτός από τη Λετονία, υψηλά ποσοστά γυναικών κατόχων διδακτορικού τίτλου συγκεντρώνει η Ισπανία, η Ρωσία και η Πορτογαλία, με την Πολωνία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Λιθουανία να ακολουθούν στις επόμενες θέσεις της κατάταξης.

Η ίδια τάση παρουσιάζεται και στα ποσοστά των γυναικών στο προσωπικό που απασχολείται σε Έρευνα και Ανάπτυξη στα 28 Κράτη - Μέλη της Ε.Ε., με τη Λετονία να κατέχει τη δεύτερη θέση (53,7%) και τη Μάλτα την 26η θέση (28,6%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτήν την εικόνα περιγράφει η έρευνα “International Survey on Careers of Doctorate Holders–CDH”, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιοποίησε η γενική γραμματεία Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο της δικτύωσής της με το ΕΚΤ, η συμμετοχή των γυναικών στους κατόχους διδακτορικού τίτλου είναι μικρότερη από των ανδρών σε όλες τις χώρες της μελέτης.

Κατανομή (%) διδακτόρων ανά φύλο, στην Ελλάδα και στις λοιπές χώρες της έρευνας CDH 

Η εικόνα στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, οι γυναίκες διδάκτορες ανέρχονται σε 13.793 ή ποσοστό 38,9% του συνόλου των κατόχων διδακτορικού τίτλου. Το μεγαλύτερο ποσοστό σε γυναίκες κατόχους διδακτορικού τίτλου (45,1%) καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 35 ετών και μειώνεται με την αύξηση των ομάδων ηλικίας, υποδηλώνοντας την αυξημένη συμμετοχή των νεότερων γυναικών σε διδακτορικές σπουδές.

Ο μέσος όρος ηλικίας απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος για την Ελλάδα είναι τα 38 έτη και διαφοροποιείται ανά φύλο και επιστημονικό πεδίο. Στην περίπτωση των ανδρών ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 37 έτη και στις γυναίκες τα 38.

Οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι ηλικίας αποφοίτησης καταγράφονται στα επιστημονικά πεδία “Ανθρωπιστικές Επιστήμες”, “Ιατρική & Επιστήμες Υγείας” και “Κοινωνικές Επιστήμες”. Για τους άνδρες, ο μεγαλύτερος μέσος όρος ηλικίας καταγράφεται στα παραπάνω επιστημονικά πεδία και αντιστοιχεί σε 39 έτη. Για τις γυναίκες, ο μεγαλύτερος μέσος όρος ηλικίας, 40 έτη, καταγράφεται στο πεδίο “Ανθρωπιστικές Επιστήμες”. 

Ανεργία
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το ποσοστό της ανεργίας είναι μικρότερο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες: σε κατάσταση ανεργίας βρίσκεται το 3,0% των ανδρών και το 4,3% των διδακτόρων. Το ποσοστό των εργαζομένων ανδρών είναι 95,6% και των γυναικών 93,6%, ενώ το ποσοστό αυτο-απασχόλησης στους άνδρες εργαζόμενους διδάκτορες είναι 13,7% και στις γυναίκες 9,4%.

Όσον αφορά τον τομέα απασχόλησης, το μεγαλύτερο ποσοστό (56,9%) των εργαζομένων διδακτόρων συγκεντρώνεται στον τομέα της τριτοβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους 35,8% είναι άνδρες και 21,1% γυναίκες.

Στον κρατικό τομέα εργάζεται το 20,6% (11,7% άνδρες και 8,9% γυναίκες), ενώ στις επιχειρήσεις απασχολείται το 8,7% των διδακτόρων (6,5% άνδρες και 2,2% γυναίκες).

Στο μεταξύ, το ποσοστό των εργαζομένων διδακτόρων, που απασχολούνται σε ερευνητικές δραστηριότητες, ανέρχεται στη χώρα μας σε 81,1%. Το ποσοστό διδακτόρων με ερευνητική δραστηριότητα στους άνδρες είναι 83,0%, λίγο υψηλότερο από τις γυναίκες (77,9%).