Έρευνες - Μελέτες

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αυξάνει τις επιδόσεις των ΜμΕ

peoplebu1

Δυνατότητα ταχύτερης ανάπτυξης δίνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανά τον κόσμο, τα ψηφιακά εργαλεία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Μάλιστα, οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, που έχουν ενσωματώσει την ψηφιακή τεχνολογία, παρουσιάζουν ταχύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση με εκείνες, που δεν έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχη ενσωμάτωση.

Τέσσερις στις δέκα εταιρείες συμφωνούν ότι η συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία θα είναι απαραίτητη για την επιβίωση τους τα επόμενα τρία με πέντε χρόνιαΤα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από νέα μελέτη, που δημοσίευσε πρόσφατα η SAP SE και περιλαμβάνει στοιχεία από 3.210 συμμετέχοντες από 11 χώρες, οι οποίοι εργάζονται σε εταιρείες με μέγεθος από 10 έως 999 άτομα. Η μελέτη, που διεξήχθη από την εταιρεία ερευνών IDC, αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατανοούν και επωφελούνται από την αξία των analytics, του collaborative software και του λογισμικού CRM για την καλύτερη λειτουργία τους, αλλά και για να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Αναφορικά με τα οφέλη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών, η έρευνα έδειξε ότι περίπου τέσσερις στις δέκα εταιρείες (το 39%) συμφωνούν ότι “η ενεργή συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία θα είναι απαραίτητη για την επιβίωση της εταιρείας τους στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια”.

Επιπλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% ή περισσότερο το τελευταίο έτος, υποστηρίζουν ότι βρίσκονται “σε καλό δρόμο όσον αφορά στην εφαρμογή της τεχνολογίας με στόχο τη σύνδεση των ανθρώπων, των συσκευών και των επιχειρήσεων”. Το ποσοστό αυτό  αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου των ΜμΕ και πάνω από το 45% των εταιρειών με 500 έως 999 εργαζόμενους. 

Collaborative software
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον μία στις δύο ΜμΕ (το 50,6%) χρησιμοποιεί collaborative software στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθιστώντας την εν λόγω τεχνολογία την πλέον διαδεδομένη ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα λογισμικά CRM και business analytics ακολουθούν στην κατάταξη με 38% και 37% των ΜμΕ σε κάθε περιοχή να χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες αυτές αντίστοιχα.

Επιπλέον, σε ποσοστά από 52,5% έως 60,2% οι ΜμΕ επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, υποστήριξαν ότι οι νέες λύσεις που παρέχει η τεχνολογία τους επιτρέπουν να επαναπροσδιορίσουν τη ροή των εργασιών, τις διαδικασίες βελτίωσης της λειτουργίας, και της παραγωγικότητας τους. 

Κίνδυνοι
Την ίδια στιγμή, πάντως, η μελέτη αποκάλυψε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν επίγνωση των συγκεκριμένων κινδύνων και των προκλήσεων, που συνδέονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πολλές από αυτές τις ανησυχίες είναι περισσότερο διαδεδομένες στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA). Σχεδόν το ένα τέταρτο (24,7%) των ΜμΕ της Βόρειας Αμερικής για παράδειγμα, υποστήριξαν πως έχουν “κάνει ελάχιστη έως καθόλου πρόοδο” σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Ένα άλλο εύρημα της έρευνας που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι περίπου το ένα τρίτο (μεταξύ 30,4% και 36,6%) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμφωνούν ότι “οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρείας δεν έχουν ενισχυθεί με την υιοθέτηση των τεχνολογιών”, με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να είναι περισσότερο σύμφωνες.

Εξάλλου, σε ποσοστά μεταξύ 35% έως 45% οι ΜμΕ “ανησυχούν για το γεγονός ότι η λήψη αποφάσεων θα βασίζεται όλο και περισσότερο στα δεδομένα για την αποτελεσματική λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων”. Η ανησυχία ήταν πιο διαδεδομένη μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων.