Έρευνες - Μελέτες

Η τεχνολογία, εργαλείο για τα οικονομικά τμήματα των εταιρειών

digital-economy

Σε απαραίτητο εργαλείο - και - για τα οικονομικά τμήματα των επιχειρήσεων εξελίσσεται η τεχνολογία και οι νέες τεχνολογικές τάσεις. Λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους, τα στελέχη των οικονομικών τμημάτων εξαρτώνται, πλέον, περισσότερο από τα αποτελεσματικά reports και τα analytics και ως εκ τούτου, χρειάζονται εργαλεία τεχνολογίας και λογισμικού, τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν αναφορές on demand.

To 85% των στελεχών οικονομικών τμημάτων θεωρεί ότι η μελλοντική επιτυχία της εταιρείας θα εξαρτηθεί από την καλύτερη χρήση της τεχνολογίας για τη διαχείριση του αυξανόμενου όγκου των δεδομένωνΜάλιστα, σύμφωνα με σχετική έρευνα της SAP, το 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι, τα επόμενα πέντε χρόνια, η μελλοντική επιτυχία των επιχειρήσεων θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την καλύτερη χρήση της τεχνολογίας για τη διαχείριση του αυξανόμενου όγκου των δεδομένων. Για το 84% των ερωτηθέντων, επιτυχία σημαίνει, επίσης, το να είναι σε θέση να μεταφράσουν τη ροή των δεδομένων σε επιχειρηματική δράση. “Η εφαρμογή του σχετικού επιχειρησιακού λογισμικού παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τα χρηματοοικονομικά σε πραγματικό χρόνο, ενώ ταυτόχρονα παρέχει άμεση πρόβλεψη αναφορικά με τις τάσεις ή τις αποκλίσεις της αγοράς, διευκολύνοντας τη μετάβαση αυτή”, αναφέρει η μελέτη.

Respondents say their companies’ future success will increasingly depend on making better use of technology to manage the growing volume of data

Ωστόσο, αν και οι προκλήσεις αυξάνονται όσο οι επιχειρήσεις περνούν στην ψηφιακή εποχή, σύμφωνα με την έρευνα, λιγότεροι από τους μισούς επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα, έχουν εφοδιαστεί με τα κατάλληλα επιχειρηματικά εργαλεία για την ουσιαστική ανάλυση των επιχειρησιακών τους δεδομένων, ώστε να συμβαδίζουν με το ρυθμό των αλλαγών της αγοράς.

Συγκεκριμένα, μόνο το 44% των συμμετεχόντων στην έρευνα εκτιμά ότι τα τμήματα τους είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για να παρέχουν ουσιαστική ανάλυση των επιχειρησιακών δεδομένων και σχετικές αναφορές.

Analytics
Η μεγάλη πλειοψηφία (79%), αναφέρει ότι οι εταιρείες τους θα πρέπει να αναπτύξουν ή να αποκτήσουν δυνατότητες στον τομέα των analytics, για να καταφέρουν να ανταποκριθούν στην ταχύτητα των πληροφοριών που εισέρχονται στην εταιρεία λόγω της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης.

Ένα προτεινόμενο πρώτο βήμα είναι η εισαγωγή μιας κεντρικής πλατφόρμας με ενσωματωμένες τις δυνατότητες μείωσης καθυστερήσεων και εμποδίων, επιτρέποντας στα στελέχη να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία σε πραγματικό χρόνο. 

Αρμοδιότητες
Η σχετική έρευνα, που διενεργήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.500 επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού κλάδου, αποκάλυψε πως το οικονομικό τμήμα αποκτά περισσότερες ευθύνες, καθώς ο ρυθμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυξάνεται και μεταβάλλεται διαρκώς. Για να ανταποκριθούν στον επιταχυνόμενο ρυθμό των αλλαγών, οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία, τα οποία θα τους παρέχουν χρηματοοικονομική ανάλυση σε βάθος, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη τους.

“Τα “έξυπνα” τμήματα αναγνωρίζουν ότι ο όγκος των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των unique data, θα συνεχίσει να αυξάνεται, γι’ αυτό το λόγο χρειάζονται προηγμένες τεχνολογίες μέσω των οποίων θα μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες. Η τεχνολογία χρειάζεται να παρέχει end-to-end κάλυψη στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σε πραγματικό χρόνο, ωθώντας τις επιχειρήσεις προς την επιτυχία”, διαπιστώνουν οι συντάκτες της έρευνας.

Σήμερα, η ευθύνη των επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού τομέα σε κάθε επιχείρηση είναι μεγάλη και αυξάνεται ακόμα περισσότερο με το χρόνο. Πολλοί επαγγελματίες του χώρου πιστεύουν ότι στο επόμενο διάστημα, νέες εταιρικές λειτουργίες θα τεθούν υπό αρμοδιότητα τους: ΙΤ (35%), διαχείριση κινδύνου (30%), HR (29%), συγχωνεύσεις και εξαγορές (28%). 

“Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, όπου ο τομέας των οικονομικών βρίσκεται σε φάση ταχείας εξέλιξης, ενώ η αξία της λειτουργίας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού”, σημειώνεται σχετικά.