Έρευνες - Μελέτες

Ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική ζητούν από το λιανεμπόριο οι καταναλωτές

peoplewalk

Μονόδρομος για το παγκόσμιο λιανεμπόριο αποδεικνύεται η ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική. Οι παραδοσιακές στρατηγικές ανάπτυξης, όπως η διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων, χάνουν έδαφος, ενώ αντίθετα η ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία εξελίσσεται στο νέο εργαλείο για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.

Οι παραδοσιακές στρατηγικές ανάπτυξης του λιανεμπορίου, όπως η διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων, χάνουν έδαφος - Οι καταναλωτές ζητούν βελτιωμένη ψηφιακή εμπειρίαΈρευνα της SAP και της Oxford Economics για τις στρατηγικές των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου δείχνει ότι οι εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην αγορά των λιανικών πωλήσεων, βρίσκονται υπό τεράστια πίεση, προκειμένου να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους, ώστε να καλύπτει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την εν έρευνα, τρία βασικά σημεία μπορούν σήμερα να οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου. Το πρώτο αφορά στην εστίαση σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική, καθώς οι τάσεις δείχνουν ότι ούτε οι ηλεκτρονικές, ούτε οι απευθείας πωλήσεις είναι ικανές -από μόνες τους - να οδηγήσουν την επιχείρηση στην ανάπτυξη.

Το δεύτερο σημείο - κλειδί για την περαιτέρω ενίσχυση του λιανικού εμπορίου είναι η βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή εντός του καταστήματος. Δεδομένου ότι η εν λόγω ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής των περισσότερων επιχειρήσεων λιανικής και έχει αποδώσει καρπούς, οι έμποροι πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσονται και να καινοτομούν, ώστε να συμβαδίζουν με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους.

Τέλος, η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για κάθε πελάτη είναι μείζονος σημασίας, καθώς μόνο το 37% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά δεδομένα, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να έχει ολοκληρωμένη άποψη για τους πελάτες.

Επενδύσεις
Τα αποτελέσματα της έρευνας “Reigniting Growth: Three Imperatives for Retail’s Future” δείχνουν, μεταξύ άλλων, τη μειωμένη δύναμη των παραδοσιακών στρατηγικών ανάπτυξης του λιανεμπορίου, όπως η διεύρυνση του δικτύου. “Το συμπέρασμα είναι ότι οι λιανέμποροι χρειάζεται να αναζητήσουν νέες στρατηγικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους, όπως η προσφορά βελτιωμένης εμπειρίας στους  καταναλωτές, τόσο ψηφιακά όσο και ενώ βρίσκονται στο κατάστημα”, αναφέρει η μελέτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρηματίες του λιανεμπορίου επενδύουν σημαντικά στην εμπειρία, που απολαμβάνει ο εκάστοτε καταναλωτής στο κατάστημα. Ενδεικτικό είναι ότι το διάστημα 2004 - 2014 προσέλαβαν ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, οι οποίοι σχετίζονται με τις πωλήσεις. Μάλιστα, το 97% των λιανεμπόρων που ερωτήθηκαν, δήλωσαν ότι για τα επόμενα τρία χρόνια ο βασικός τομέας στον οποίο θα εστιάσουν είναι η βελτίωση την εμπειρίας των πελατών στο κατάστημα. 

Η έρευνα
Η έρευνα, που σχετίζεται με το δείκτη πωλήσεων στο λιανεμπόριο, είναι μέρος μιας παγκόσμιας ερευνητικής προσπάθειας, η οποία έχει στόχο να ανακαλύψει τις καλύτερες πρακτικές και στρατηγικές ανάπτυξης του λιανεμπορίου, όπως το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας.

Η Oxford Economics για λογαριασμό της SAP, διεξήγε έρευνα σε περισσότερα από 120 στελέχη επιχειρήσεων με έδρα τις ακόλουθες χώρες: Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Μεξικό, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιπλέον, ο συγκεκριμένος δείκτης παρακολουθεί τις 100 κορυφαίες εταιρείες λιανεμπορίου παγκοσμίως για το 2014. Ο δείκτης λιανικών πωλήσεων βασίζεται στις μέσες τιμές των έξι βασικών δεικτών απόδοσης: συνολικές πωλήσεις, πωλήσεις των ιδίων καταστημάτων, λειτουργικό περιθώριο, κύκλος εργασιών, μερίδιο διαδικτυακής προσέγγισης (δείκτης της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών), εργαζόμενοι ανά τετραγωνικό μέτρο (δείκτης της εμπειρίας του καταναλωτή για τους επιμέρους τομείς hardlines, softlines, τρόφιμα και φάρμακα, ο συνολικός δείκτης για τη βιομηχανία είναι ο μέσος όρων αυτών των τριών παραγόντων).