Έρευνες - Μελέτες

Ετήσια “τονωτική ένεση” €160 δις στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ μπορεί να προσφέρει το cloud computing

cloudcomputing

Το δρόμο, που θα της επιτρέψει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διεθνή αγορά του cloud computing, προσθέτοντας ετησίως €160 δις στο ΑΕΠ και δημιουργώντας εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, αναζητά η Ευρώπη. Η υιοθέτηση των υπηρεσιών cloud computing από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πανευρωπαϊκά, εκτιμάται ότι μπορεί να εισφέρει στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ περί τα €160 δις μέχρι το 2020 (ήτοι συνολικό κέρδος περίπου €600 δις μεταξύ 2015 και 2020), υπό την προϋπόθεση να υλοποιηθεί πλήρως η στρατηγική της Ε.Ε. για το υπολογιστικό νέφος. Όπως προκύπτει από στοιχεία, που παραχώρησε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Neelie Kroes, στη Daily Telegraph, μέχρι τα τέλη του 2015 περίπου 7 στις 10 επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν το cloud computing.

Περαιτέρω, εκτιμάται ότι, έως τα τέλη του 2016, περίπου 925.500 άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις εργασίας θα έχουν δημιουργηθεί από την υιοθέτηση του cloud στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με την κυρία Kroes, έως τα τέλη του 2016, το cloud - και το περιβάλλον που αναπτύσσεται γύρω από αυτό - θα έχει δημιουργήσει 180.000 νέες επιχειρήσεις, αριθμός που αναμένεται να ξεπεράσει τις 300.000, πανευρωπαϊκά, έως το 2020.

Από τις διενεργηθείσες έρευνες προκύπτει ότι το 81% των επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν ήδη το υπολογιστικό νέφος ,ανέφεραν 10%-20% μείωση των δαπανών τους, ενώ το 20% των ερωτηθέντων ανέφερε εξοικονόμηση, που φθάνει ή υπερβαίνει το 30%.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιχειρώντας να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από το cloud, έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για το υπολογιστικό νέφος. Η νεότευκτη ομάδα είναι επιφορτισμένη με τον καθορισμό ασφαλών και δίκαιων όρων για τις συμβάσεις cloud και απαρτίζεται από εκπροσώπους παρόχων υπηρεσιών cloud computing, καταναλωτών, ΜμΕ, πανεπιστημιακών και νομικών.

Στόχος της σύστασης της ομάδων των εμπειρογνωμόνων είναι ο προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων, που συχνά δείχνουν απρόθυμοι να αγοράσουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους λόγω της ασάφειας των συμβάσεων.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελεί μία από τις μορφές προώθησης, που επέλεξε η Επιτροπή, για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και απελευθέρωσης του δυναμικού τους, με σκοπό την τόνωση της παραγωγικότητας της οικονομίας στην Ευρώπη.

Το cloud
Ως υπολογιστικό νέφος νοείται η αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων (όπως αρχεία κειμένου, εικόνες και βίντεο) και λογισμικού σε απομακρυσμένους υπολογιστές, στους οποίους οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για ταχύτερη, φθηνότερη, πιο ευέλικτη και δυνητικά ασφαλέστερη λύση από τις επιτόπιες λύσεις της τεχνολογίας των πληροφοριών.

Υπηρεσίες, όπως το διαδικτυακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τα κοινωνικά δίκτυα, συχνά βασίζονται στην τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους.

Για τους επαγγελματίες χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών, το υπολογιστικός νέφος σημαίνει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τις ανάγκες υπολογιστικής ισχύος. Για παράδειγμα, όποτε διαπιστώνεται αυξημένη χρήση μιας υπηρεσίας, μέσω του υπολογιστικού νέφους είναι πολύ απλό να προστεθεί επιπλέον δυναμικό σε αυτή, κάτι για το οποίο θα απαιτείτο πολύ περισσότερος χρόνος, εάν μια εταιρία υποχρεωνόταν να εγκαταστήσει νέες μηχανές στο δικό της κέντρο δεδομένων.

Το υπολογιστικό νέφος μπορεί να προσφέρει μεγάλα κέρδη και στο δημόσιο τομέα, καθιστώντας ευκολότερη την παροχή ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος.