Έρευνες - Μελέτες

Μόλις το 1% του τζίρου των ελληνικών εταιρειών προέρχεται από e-πωλήσεις

ecommercenew

Μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ε.Ε. έχει η Ελλάδα στις ηλεκτρονικές πωλήσεις ως ποσοστό του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων, καθώς μόλις το 1% των εσόδων των ελληνικών εταιρειών προέρχεται από e-πωλήσεις. Για να γίνει αντιληπτή η απόσταση, που χωρίζει την Ελλάδα από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, το 2014 οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. πραγματοποίησαν - κατά μέσο όρο - περίπου το 17% του συνολικού τζίρου από ηλεκτρονικές πωλήσεις, έναντι 12% που ήταν το αντίστοιχο νούμερο το 2008.

Αναιμική, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η συμμετοχή των ηλεκτρονικών πωλήσεων στον τζίρο των ελληνικών επιχειρήσεωνΚι ενώ ο μέσος Κοινοτικός όρος βρίσκεται στο 17%, χώρες, όπως η Ιρλανδία και η Τσεχία, φαίνεται ότι κάνουν πρωταθλητισμό, με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις να αντιπροσωπεύουν το 37% και το 30%, αντίστοιχα, του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat και αφορούν το έτος 2014, πολύ καλές επιδόσεις καταγράφουν η Σλοβακία, η Φινλανδία και η Μεγάλη Βρετανία, όπου το ποσοστό των ηλεκτρονικών πωλήσεων αντιστοιχεί στο 21% του συνολικού τζίρου των εταιρειών. Η Ελλάδα με 1%, η Βουλγαρία με 5%, η Κύπρος με 6% και η Ρουμανία με 8%, είναι οι χώρες με τη μικρότερη συμμετοχή των e-πωλήσεων στο συνολικό τζίρο των εταιρειών.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, όπως παρατηρεί η Eurostat, πολύ χαμηλό είναι και το ποσοστό των επιχειρήσεων που προωθούν online τα προϊόντα τους, καθώς αντιστοιχεί σε μόλις στο 11% του συνολικού αριθμού των εταιρειών, με το μέσο Κοινοτικό όρο να βρίσκεται στο 40%. Ακόμη μικρότερος είναι ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων, που πωλούν online, καθώς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μόλις 7% του συνόλου, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι στο 19%.

Πηγή: Eurostat

Το διασυνοριακό εμπόριο
Συνολικά, στην Ευρώπη, πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που αφορούν το 2014, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο παραμένει υποτονικό. Ενώ το 18% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λιανικής πωλεί online τα προϊόντα του, μόνο το 8% κάνει ηλεκτρονικές πωλήσεις σε άλλη χώρα - μέλος, ενώ μόλις το 5% εξάγει ηλεκτρονικά σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

Επίσης, μόνο το 15% των Ευρωπαίων καταναλωτών πραγματοποιεί αγορές μέσω του Διαδικτύου από άλλες χώρες της Ε.Ε., ενώ είναι τριπλάσιος, σχεδόν, ο αριθμός εκείνων, που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές (44 %) από τη χώρα τους.

Το 2014, μόνο επτά χώρες της Ε.Ε. κατάφεραν να εμφανίσουν ηλεκτρονικές πωλήσεις σε άλλη χώρα – μέλος, σε ποσοστό άνω του 10%. Σε αυτές ανήκουν η Ιρλανδία, όπου το 17% των εταιρειών έκανε e-πωλήσεις σε άλλη χώρα - μέλος της Ένωσης, με το Βέλγιο να ακολουθεί με 14%, την Τσεχία να έπεται με 13%, τη Μάλτα να ακολουθεί με 12%, ενώ Ολλανδία, Αυστρία και Σλοβενία εμφάνισαν ποσοστό 11%. Το δε ποσοστό των επιχειρήσεων, που πωλούν online σε τρίτες χώρες είναι μικρότερο του 10% σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές, με εξαίρεση την Ιρλανδία (12%).

Η Ε.Ε., ως σύνολο, κάθε άλλο παρά αξιοποιεί επαρκώς το δυναμικό των διαδικτυακών πωλήσεων: το 2014, το μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στο σύνολο του τομέα λιανικής στην Ευρώπη ανερχόταν σε 7,2%, ενώ στις ΗΠΑ σε 11,6%.