Έρευνες - Μελέτες

Ένα στα δύο νοικοκυριά στον πλανήτη έχει σήμερα πρόσβαση στο Διαδίκτυο

internethome

Ψηφιακό χάσμα εξακολουθεί να ταλανίζει τον πλανήτη. Την ίδια στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στις αναπτυγμένες οικονομίες έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, οι περισσότεροι άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου στερούνται αυτό, που από πολλούς θεωρείται βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Μέχρι τα τέλη του 2015, περίπου ένα στα δύο νοικοκυριά, παγκοσμίως, θα έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ποσοστό 46%, έναντι 44% ένα χρόνο νωρίτερα και 30% το 2010.

Ψηφιακές ανισότητες: το 81,3% των νοικοκυριών στις αναπτυγμένες χώρες έχει πρόσβαση στο Ίντερνετ, έναντι μόλις 34,1% στις αναπτυσσόμενες οικονομίεςΩστόσο, ενώ στις αναπτυγμένες οικονομίες το ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο Ίντερνετ θα φθάσει στο 81,3%, στις αναπτυσσόμενες αγορές του κόσμου θα ανέλθει σε μόλις 34,1%. Το ψηφιακό σκοτάδι είναι ακόμη πιο βαθύ στις ελάχιστα αναπτυγμένες χώρες του κόσμου (Least Developed Countries - LDCs), όπου το αντίστοιχο ποσοστό θα διαμορφωθεί σε 6,7%.

Εντός της προσεχούς πενταετίας η συγκεκριμένη εικόνα θα βελτιωθεί μεν, αλλά όχι θεαματικά. Έως το 2020, το ποσοστό των κατοίκων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες με δυνατότητα 45%, ενώ των πολιτών στις ελάχιστα αναπτυγμένες χώρες μόλις που θα φτάσει το 11%.

Με αυτά τα δεδομένα, “ατμομηχανή” του Διαδικτύου θα παραμείνουν οι αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου, στις οποίες, ήδη, ο αριθμός των χρηστών του Ίντερνετ έχει σχεδόν διπλασιαστεί την τελευταία πενταετία (2010-2015), με τα δύο τρίτα όλων των ανθρώπων, που βρίσκονται online, να ζουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Συνολικά, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecomunications Union - ITU), η χρήση του Διαδικτύου θα αυξηθεί, για το 2015, με ρυθμό υποδεέστερο αυτού, με τον οποίο “έτρεξε” ένα χρόνο νωρίτερα. Συγκεκριμένα, η χρήση του Ίντερνετ θα αυξηθεί φέτος με ρυθμό 6,9% διεθνώς, από ανάπτυξη 7,4% το 2014.

Εντός της προσεχούς πενταετίας το 56% του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται ότι θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ενώ οι πολίτες που θα είναι όντως οnline θα αντιστοιχούν ποσοστιαία στο 53% έως το 2020.

Πρόσβαση σε δίκτυα κινητής
Επιπλέον, η έκθεση εκτιμά ότι, έως τα τέλη του 2015, το 95% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει πρόσβαση σε δίκτυα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν διεθνώς περίπου 350 εκατ. άνθρωποι, οι οποίοι ζουν σε περιοχές, όπου δεν υπάρχει κάλυψη από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ο αριθμός αυτός είναι, πάντως, μειωμένος σε σχέση με το 2014, όταν περίπου 450 εκατ. πολίτες διαβιούσαν σε περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Εξάλλου, ενώ το 89% του παγκόσμιου πληθυσμού, που ζει στις πόλεις, έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 3G, μόλις το 29% των 3,4 δις ανθρώπων που ζουν σε αγροτικές περιοχές, έχουν αντίστοιχη κάλυψη.