Έρευνες - Μελέτες

Το Cloud βοηθά τις επιχειρήσεις στην εξοικονόμηση κόστους και χρόνου

cloudcompnew1

Ως εργαλείο για τη βελτίωση των βασικών δεικτών απόδοσης μπορεί να λειτουργήσει το οικοσύστημα του Cloud, προσφέροντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις, που κάνουν χρήση του. Έρευνα του Intelligence Unit του περιοδικού Economist (EIU) και της SAP, με τίτλο “The collaborative cloud”, παρουσιάζει μια νέα οπτική για το πώς η τεχνολογία Cloud μπορεί να σχεδιαστεί, ώστε να τονώσει την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Οι εταιρείες, που κάνουν χρήση του Cloud, μπορούν να “δουν” άμεση βελτίωση σε επιχειρηματικές διαδικασίες, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις βασικούς δείκτες απόδοσηςΗ εν λόγω έρευνα ανέλυσε έξι εταιρείες διαφόρων μεγεθών, οι οποίες είχαν εφαρμόσει λύσεις cloud ειδικά σχεδιασμένες για να διευκολύνουν την καλή συνεργασία στο χώρο εργασίας. Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι η χρήση του Cloud μπορεί να οδηγήσει σε τόνωση της συνεργασίας στους χώρους εργασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, πολλές εταιρείες αναμένεται να φτάσουν σε “σημείο καμπής”, εκεί όπου τα ήδη υπάρχοντα συστήματα επιβραδύνουν τη διαδικασία αναζήτησης δεδομένων, λόγω της αλληλοεπικάλυψης εργασιών που απαιτείται, της διασποράς της γνώσης και της “φραγής” των διεταιρικών πρωτοβουλιών.

Για τις εταιρείες, που κάνουν χρήση του Cloud, η μελέτη αποκάλυψε ότι η τακτική αυτή καθιστά εφικτή την επίλυση μιας σειράς πραγματικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι χρήστες του Cloud έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, που παραδοσιακά ήταν αποθηκευμένες σε απομακρυσμένα ή διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης. Η χρήση του Cloud απεδείχθη ότι διευκόλυνε την ανταλλαγή γνώσης, ενώ βελτίωσε τη συνεργασία, εξυπηρετώντας την εξέλιξη της “διανοητικής παραγωγής” της επιχείρησης.

Επίσης, οι εταιρείες παρουσίασαν βελτίωση στον τομέα της καινοτομίας, καθώς με το Cloud οι χρήστες αξιοποιούν φρέσκιες ιδέες, τις ιεραρχούν και τις καθιστούν εύκολα προσβάσιμες και εφαρμόσιμες. 

Οφέλη
Οι εταιρείες, που συμμετείχαν στην έρευνα, επισήμαναν ότι η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των πληροφοριών τις βοήθησε να εξοικονομήσουν κόστος και χρόνο, επιτυγχάνοντας, μεταξύ άλλων, μικρότερους χρόνους αποστολής, περισσότερο προηγμένους κύκλους τιμολόγησης και ελαχιστοποίηση της αλληλοεπικάλυψης εργασιών.

Επιπλέον, τα οφέλη, τα οποία εμφανίστηκαν με την ανάπτυξη του cloud, προσέφεραν στις επιχειρήσεις ανεπτυγμένη διορατικότητα αναφορικά με νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε παρακείμενες επιχειρηματικές περιοχές. 

Η έρευνα του Economist Intelligence Unit διαπιστώνει ότι ένα βασικό πλεονέκτημα του Cloud Computing είναι ότι το σύστημα, παραμένοντας ανοικτό στην προσθήκη νέων χαρακτηριστικών, τα οποία βασίζονται στο συνδυασμό του αρχικού σχεδίου εφαρμογής και τη συνεχή ανατροφοδότηση του από τους χρήστες, μπορεί να γίνει πιο “έξυπνο” και πιο αποτελεσματικό με την πάροδο του χρόνου.

“Αυτή η συνδεδεμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υιοθέτηση cloud αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να δώσουν νέα πνοή στα δεδομένα, προωθώντας την καινοτομία, τη δέσμευση των πελατών και τελικά, στη δημιουργία ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την εκάστοτε επιχείρηση”, καταλήγει η έρευνα.