Έρευνες - Μελέτες

Υψηλά ποσοστά “θνησιμότητας” για τις startups της ψηφιακής υγείας

healthstartup

Αντιμέτωπες με υψηλά ποσοστά “θνησιμότητας” βρίσκονται οι νεοφυείς επιχειρήσεις με αντικείμενο την ψηφιακή υγεία. Παρά το γεγονός ότι τα startups από το χώρο του digital health συγκεντρώνουν όλο και πιο συχνά το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών, ένα στα δύο είναι πιθανόν να αποτύχει την πρώτη διετία από την ίδρυση του. Έρευνα της Accenture, η οποία στηρίχθηκε σε δείγμα 900 τεχνολογικών startups από το χώρο της υγείας, αποκαλύπτει ότι το 51% των νεοφυών εταιρειών του κλάδου διατρέχει σοβαρότατο κίνδυνο να αποτύχει μέσα στους πρώτους είκοσι μήνες από την ίδρυσή της.

Μία στις δύο νεοφυείς επιχειρήσεις με αντικείμενο την ψηφιακή υγεία κινδυνεύει με αποτυχία τους 20 πρώτους μήνες από την ίδρυση τηςΠαρά τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας, οι νεοφυείς επιχειρήσεις με αντικείμενο την ψηφιακή υγεία συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των διεθνών επενδυτών και λαμβάνουν την έμπρακτη οικονομική τους στήριξη. Η Accenture εκτιμά ότι, την επόμενη διετία, startups από το χώρο της ψηφιακής υγείας θα προσελκύσουν επενδύσεις $2,5 δις. Πρόκειται για επιχειρήσεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν σε βασικούς τομείς του χώρου της ψηφιακής υγείας, όπως η θεραπεία (25%), η διάγνωση (21%) και οι υποδομές (29%).

Να σημειωθεί δε ότι, μόνο την περίοδο 2008-2013, startups από το χώρο της ψηφιακής υγείας δέχθηκαν χρηματοδοτήσεις αρχικού σταδίου ύψους σχεδόν $4 δις.

Σύμφωνα, ωστόσο, με την έρευνα της Accenture, ακόμη και μέσα από τη διάλυση τους, οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να εφοδιάσουν, με ανθρώπινο ταλέντο και καινοτόμες τεχνολογίες, εδραιωμένες εταιρείες στο χώρο της ψηφιακής υγείας. “Πολλές από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, που δημιουργούνται με αντικείμενο το digital health και βρίσκονται αντιμέτωπες με το φάσμα της αποτυχίας, έχουν αναπτύξει λύσεις, που μπορούν να βοηθήσουν τις παραδοσιακές και μη παραδοσιακές εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης να επιτύχουν τους στόχους τους”, σχολιάζουν οι αναλυτές της Accenture.

Συμφέρουσες οι εξαγορές
Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές της εταιρείας επισημαίνουν ότι οι βασικοί μέτοχοι εδραιωμένων επιχειρήσεων του κλάδου της ψηφιακής υγείας έχουν την επιλογή να εξαγοράσουν ή να σώσουν θνησιγενή startups, προκειμένου να εκμεταλλευθούν την ερευνητική τους δουλειά και να αξιοποιήσουν τα υφιστάμενα ταλέντα. Το τελευταίο, η αξιοποίηση του εξειδικευμένου προσωπικού των startups της ψηφιακής υγείας, μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό πλεονέκτημα για τους παραδοσιακούς “παίκτες” του χώρου της υγείας, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις να λειτουργούν ως “δεξαμενή ταλέντων” για τις υφιστάμενες εταιρείες. Έτερο πλεονέκτημα, που μπορούν να προσφέρουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, είναι το υψηλό επίπεδο καινοτομίας. Για παράδειγμα, μόνο οι 900 startups που αναλύει η Accenture, έχουν στην κατοχή τους 1.700 πατέντες, γεγονός που μπορεί να επιταχύνει τα πλάνα R&D των υφιστάμενων εταιρειών του κλάδου της υγείας.

Επιπλέον, ένα τρίτο πλεονέκτημα, που μπορεί να προσφέρει η εξαγορά startups από το χώρο του digital health από παραδοσιακές επιχειρήσεις του κλάδου, είναι το λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τις οποίες θα εντάξουν στο δικό τους προϊοντικό χαρτοφυλάκιο.