Έρευνες - Μελέτες

Υποχώρηση της απασχόλησης στον κλάδο των Επικοινωνιών στην Ελλάδα

communications

Σημαντική υποχώρηση αναμένεται να παρουσιάσει η απασχόληση στους τομείς των Επικοινωνιών και Μεταφορών στην Ελλάδα, κατά το 4ο τρίμηνο του έτους. Οι εργοδότες στις Επικοινωνίες και τις Μεταφορές εκφράζουν, για το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τις πιο απαισιόδοξες προοπτικές προσλήψεων, της τάξης του -10%, στην εγχώρια αγορά εργασίας.

Οι εργοδότες στις Επικοινωνίες και τις Μεταφορές εκφράζουν, για το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τις πιο απαισιόδοξες προοπτικές προσλήψεωνΤο κλίμα των προσλήψεων στους δύο κλάδους είναι εξόχως αρνητικό, με τους εργοδότες να προβλέπουν προοπτικές απασχόλησης αποδυναμωμένες κατά 16 ποσοστιαίες  μονάδες συγκριτικά με το 3ο τρίμηνο του 2015 και κατά 22 μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Αν και συνολικά οι εργοδότες στη χώρα μας παραμείνουν επιφυλακτικοί, περιορίζοντας τα σχέδια προσλήψεων τους για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, οι τομείς των Επικοινωνιών και Μεταφορών είναι εκείνοι, που αναμένεται να καταγράψουν τη μεγαλύτερη μείωση των προοπτικών απασχόλησης, σε σύγκριση τόσο με το προηγούμενο τρίμηνο, όσο και με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της ManpowerGroup, οι προοπτικές προσλήψεων στους επτά από τους εννέα τομείς της οικονομικής δραστηριότητας αποδυναμώνονται το τελευταίο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Επιπλέον, οι προθέσεις προσλήψεων φθίνουν και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Από τους 750 εργοδότες, που συμμετείχαν στην έρευνα, μόλις το 5% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 18% προβλέπει μείωση, το 51% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό, ενώ 26% των εργοδοτών δεν γνωρίζει, εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το προσεχές τρίμηνο.  

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης διαμορφώνονται σε -2%, μειωμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.Αβεβαιότητα
Η έρευνα της ManpowerGroup αποτυπώνει μια εικόνα μεγάλης αβεβαιότητας μεταξύ των εργοδοτών, όσον αφορά τα σχέδια προσλήψεων για τους τελευταίους τρεις μήνες του 2015. Δεν είναι τυχαίο ότι, ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας, είναι η αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού των εργοδοτών (από 5% στο προηγούμενο τρίμηνο ανέβηκε στο 26%) που απάντησαν “Δεν γνωρίζω”, όταν κλήθηκαν να προβλέψουν μεταβολές στον αριθμό των εργαζομένων.

Όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους, οι εργοδότες του τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης καταγράφουν τις πιο αδύναμες προβλέψεις προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του -11%.

Παράλληλα, απαισιόδοξες προοπτικές της τάξης του -10% καταγράφονται στον τομέα του Δημοσίου και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, ενώ οι προοπτικές ανέρχονται σε -6%  στον τομέα των Κατασκευών και σε αυτόν της Μεταποίησης.

Στον αντίποδα, μικρές αυξήσεις στον αριθμό των εργαζομένων -της τάξης του +2%- αναμένονται στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα του Τουρισμού.

Αδύναμη αγορά εργασίας
Η πιο αδύναμη αγορά εργασίας καταγράφεται στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής, όπου οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης είναι οι πρώτες αρνητικές εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο -8%. Στη Βόρεια Ελλάδα, οι εργοδότες προβλέπουν τον πιο αδύναμο ρυθμό προσλήψεων από το 2ο τρίμηνο του 2013, με τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης για το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου  να ανέρχονται σε -6%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες και των δύο γεωγραφικών περιοχών καταγράφουν σημαντικά αποδυναμωμένες προβλέψεις προσλήψεων, με την ευρύτερη περιφέρεια Αττικής να σημειώνει αξιοσημείωτη πτώση της τάξης των 18 ποσοστιαίων μονάδων και τη Βόρεια Ελλάδα να προβλέπει μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες.  

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων φθίνουν σημαντικά και στις δύο γεωγραφικές περιοχές, με τους εργοδότες να καταγράφουν πτώση 17 και 13 ποσοστιαίων μονάδων στην Αττική και στη Βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα.

Αυξήσεις προσωπικού
Οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων εμφανίζουν ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης έναντι των μικρών εταιρειών. Οι πρώτοι αναμένουν αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά το προσεχές τρίμηνο, καταγράφοντας συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +6%. Ωστόσο, οι προβλέψεις προσλήψεων στις άλλες τρεις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού αναμένεται να μειωθούν, με την πιο αδύναμη αγορά εργασίας να καταγράφεται από τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με προοπτικές της τάξης του -10%. Παράλληλα, οι προοπτικές απασχόλησης για τις μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις διαμορφώνονται σε -7% και -4% αντίστοιχα.

Διεθνής εικόνα
Σε διεθνές επίπεδο, πάντως, οι προβλέψεις για το 4ο τρίμηνο του 2015 καταγράφονται θετικές, με τους εργοδότες σε 36 από τις 42 χώρες να προβλέπουν αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν, κατά το προσεχές τρίμηνο. Ωστόσο, εν μέσω ενδείξεων ότι ο ρυθμός ανάπτυξης μετά την ύφεση παραμένει αργός,  οι οριστικές ενδείξεις αύξησης του εργατικού δυναμικού κατά το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου παραμένουν αποσπασματικές, με τους εργοδότες να εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί, ως προς τα σχέδια προσλήψεων, έως ότου αντιληφθούν πιο ουσιώδεις ενδείξεις ανάκαμψης της αγοράς.

Οι πιο αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης σημειώνονται στην Ινδία, την Ταϊβάν, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Οι πιο αδύναμες και ταυτόχρονα οι μοναδικές αρνητικές, καταγράφονται στη Βραζιλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Φινλανδία. Συγκριτικά με το  προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές απασχόλησης βελτιώνονται σε 15 χώρες, αποδυναμώνονται σε 20, ενώ παραμένουν αμετάβλητες σε επτά. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς, οι προβλέψεις βελτιώνονται σε 16 χώρες, σημειώνουν πτώση σε 21 και παραμένουν σταθερές σε πέντε.