Έρευνες - Μελέτες

Με ταχύτητες κάτω των 10 Mbit/sec η πρόσβαση στο Διαδίκτυο για 4 στις 10 ελληνικές εταιρείες

internetspeed

Με χαμηλές ταχύτητες συνεχίζουν να περιηγούνται στο Διαδίκτυο οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς περισσότερες από 4 στις 10 έχουν πρόσβαση στο Internet με ταχύτητα κάτω των 10 Mbit/sec. Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό 6,75% των ελληνικών εταιρειών έχει πρόσβαση με ταχύτητα (download) κάτω από 2 Mbit/sec, ενώ το 34,89% περιηγείται με ταχύτητες τουλάχιστον 2 Mbit/sec, αλλά κάτω από 10 Mbit/sec (στοιχεία πρώτου τριμήνου 2014). Σε πιο υψηλές ταχύτητες κινείται το 47,37% των ελληνικών εταιρειών, που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με τουλάχιστον 10 Mbit/sec, αλλά κάτω από 30 Mbit/sec. Τέλος, σε χαμηλά ποσοστά κινείται ο αριθμός των εταιρειών, που έχουν, πλέον, πρόσβαση σε μεγαλύτερες ταχύτητες: με τουλάχιστον  30 Mbit/sec, αλλά κάτω από 100 Mbit/sec “σερφάρει” το 8,34% των επιχειρήσεων, ενώ μόλις το 2,64% δηλώνει ότι έχει ταχύτητα πρόσβασης τουλάχιστον 100 Mbit/sec.


Πίνακας 1. Ταχύτητα download, 1o τρίμηνο 2014. Πηγή: Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, 2015.

Με τουλάχιστον  30 Mbit/sec, αλλά κάτω από 100 Mbit/sec “σερφάρει”, μόλις, το 8,34% των επιχειρήσεων, ενώ μόνο το 2,64% δηλώνει ότι έχει ταχύτητα πρόσβασης τουλάχιστον 100 Mbit/secΤα παραπάνω προκύπτουν από στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και από την Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2014 - 2015 του ELTRUN, που επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, με έτος αναφοράς το 2014. Σύμφωνα με την ανάλυση του Ινστιτούτου, από τις 20.578 ελληνικές επιχειρήσεις, που είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο το 2014, οι 20.022 (97,3%) χρησιμοποίησαν σύνδεση  DSL ή άλλο τύπο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης με το διαδίκτυο (π.χ.  ADSL, SDSL, VDSL, FTTH - τεχνολογία οπτικών ινών, καλωδιακή τεχνολογία, Wi-Fi).

Αν και με χαμηλές - σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα – ταχύτητες, οι ελληνικές εταιρείες, σαφώς, δείχνουν να εντείνουν την ηλεκτρονική τους παρουσία. Σε σύνολο 23.098 επιχειρήσεων, οι 20.756 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ποσοστό 89,86% (συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικοί και φορητοί υπολογιστές, συσκευές μικρού μεγέθους - PDA - και smartphones).  Από τις 20.756 επιχειρήσεις, που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι 20.578 είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ποσοστό 89,09% σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Επίσης, από αυτές, οι 14.287 είχαν δικό τους διαδικτυακό τόπο, ποσοστό 61,85% σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων.


Πίνακας 2. Χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης στις επιχειρήσεις, 1o τρίμηνο 2014. Πηγή: Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, 2015.

Ελληνικές εταιρείες και Cloud
Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται στην ίδια ανάλυση, χαμηλή παραμένει η διείσδυση του cloud computing στις ελληνικές εταιρείες. Από τις 20.578 επιχειρήσεις που απάντησαν ότι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (2014), μόλις οι 1.756 δήλωσαν ότι αγόρασαν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, ποσοστό δηλαδή που ανέρχεται σε 8,54%.

Οι βασικότερες υπηρεσίες Cloud Computing, που χρησιμοποίησαν οι ελληνικές εταιρείες ήταν: E-mail 66,91%, λογισμικό γραφείου 30,73%, φιλοξενία της βάσης δεδομένων 36,14%, αποθήκευση αρχείων 49,91%, χρηματοοικονομικές ή λογιστικές εφαρμογές 32,43%, εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων πελατών 25,26%, υπολογιστική δύναμη 26,39%.

Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη χρήση του υπολογιστικού νέφους, οι ελληνικές εταιρείες βλέπουν ως πλεονεκτήματα τη μείωση του κόστους, που σχετίζεται με τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, την ευελιξία λόγω δυνατότητας αναπροσαρμογής των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και την εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη λύσεων βάσει των υπηρεσιών του υπολογιστικού νέφους.


Πίνακας 3. Μείωση του κόστους που σχετίζεται με τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, 1o τρίμηνο 2014. Πηγή: Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, 2015.


Πίνακας 4. Ευελιξία λόγω της δυνατότητας αναπροσαρμογής των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 1o τρίμηνο 2014. Πηγή: Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, 2015.


Πίνακας 5. Εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη βάσει των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 1o τρίμηνο 2014. Πηγή: Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, 2015.