Έρευνες - Μελέτες

Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες παραμένουν “αχίλλειος πτέρνα” των καταναλωτικών αγορών στην Ε.Ε.

mobileinternet_s

Ο “αδύναμος κρίκος” των καταναλωτικών αγορών στην ΕΕ-28, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, βελτιώνονται, παραμένουν οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι οποίες βαθμολογούνται από τους πολίτες με βαθμό κάτω του μέσου όρου. Αν και σύμφωνα με τη 10η έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές, η οποία δημοσιεύθηκε χθες, καταγράφεται βελτίωση των επιδόσεων σε όλο το φάσμα των αγορών, οι αγορές των τηλεπικοινωνιών, ωστόσο, βρίσκονται, βαθμολογικά, κάτω από το μέσο όρο. Μάλιστα, οι επιδόσεις τους είναι ακόμα χειρότερες όταν πρόκειται για την εμπιστοσύνη, την επιλογή παρόχων και τη συνολική ικανοποίηση των καταναλωτών. Επιπλέον, απ’ όλους τους σχηματισμούς της αγοράς, η αγορά τηλεπικοινωνιών είναι εκείνη στην οποία καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός προβλημάτων και καταγγελιών.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι η βαθμολογία για τη “συγκρισιμότητα” και την “ευκολία αλλαγής παρόχων” υπερβαίνει το μέσο όρο, με την τελευταία να είναι η υψηλότερη απ’ όλους τους σχηματισμούς της αγοράς. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, που δημοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2013 το σύνολο των καταναλωτικών αγορών στην Ε.Ε. βαθμολογούνταν - κατά μέσο όρο - με 77,4 στο δείκτη MDI (Market Performance Indicator). Για τις αγορές των αγαθών, ο αντίστοιχος μέσος όρος ήταν (στοιχεία 2013) 80,1, ενώ χαμηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν οι αγορές των υπηρεσιών, με βαθμολογία 75,6. Ειδικά σε ό,τι αφορά την αγορά των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, τις αδύναμες επιδόσεις πιστοποιεί το γεγονός ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ-28 βρίσκεται στο 72,8 για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και στο 72,5 για την παροχή Ίντερνετ.

Οι κλάδοι
Όσον αφορά τη γενική εικόνα, η βελτίωση είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη στις αγορές προϊόντων, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών παραμένει η κύρια πηγή δυσαρέσκειας. Συνολικά, ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές αποτυπώνει τις επιδόσεις 52 αγορών καταναλωτικών προϊόντων, από τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μέχρι τα καταλύματα διακοπών. Οι αγορές βαθμολογούνται από τους καταναλωτές, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται σε όλη την Ε.Ε., με βάση τέσσερις παραμέτρους: τη συγκρισιμότητα των προσφορών, την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις, τα προβλήματα και τις καταγγελίες και, τέλος, το βαθμό ικανοποίησης τους από τις επιχειρήσεις. 

Οι βασικές διαπιστώσεις είναι οι εξής:

Οι επιδόσεις της αγοράς βελτιώνονται, καθώς η συνολική αξιολόγηση των επιδόσεων της αγοράς, σε όλες τις κατηγορίες αγορών και σε όλες τις χώρες, βελτιώθηκε ελαφρά την περίοδο 2012 - 2013. Επομένως, συνεχίζεται η τάση που παρατηρείται από το 2010, αν και υπάρχουν διαφορές από αγορά σε αγορά και από χώρα σε χώρα.

Οι αγορές εμπορευμάτων λειτουργούν αισθητά καλύτερα από τις αγορές υπηρεσιών, αν και η μεταξύ τους απόσταση μειώνεται σιγά - σιγά. Σε σύγκριση με το 2012, ορισμένες από τις αγορές με τις χειρότερες επιδόσεις, όπως τα καύσιμα οχημάτων και οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες, έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη βελτίωση.

Προβληματικές τραπεζικές υπηρεσίες
Οι τραπεζικές υπηρεσίες παραμένουν ο πιο προβληματικός τομέας, ενώ οι αγορές επενδυτικών προϊόντων και ενυπόθηκων δανείων βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης και πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο για τον τομέα των υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ιδίως η ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο, βαθμολογούνται από τους καταναλωτές χαμηλότερα από το μέσο όρο. Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, οι σχετικές αγορές εξακολουθούν να έχουν χαμηλή βαθμολογία όσον αφορά τη συγκρισιμότητα των προσφορών, την επιλογή παρόχων, τη δυνατότητα αλλαγής εταιρείας, την ευκολία αυτής της αλλαγής και την αλλαγή παρόχου στην πράξη.

Οι αγορές τόσο των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, όσο και των καυσίμων οχημάτων, εξακολουθούν να συγκεντρώνουν βαθμολογία πολύ χαμηλότερη από το μέσο όρο. Μόλις ολοκληρώθηκε η εκπόνηση διεξοδικής μελέτης σχετικά με την αγορά των καυσίμων οχημάτων. 

Νατάσα Φραγκούλη
fragouli@gmail.com

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014