Έρευνες - Μελέτες

Η κρίση “ροκάνισε” και τις επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα - Μεταρρυθμίσεις προαναγγέλλει η Επιτροπή

kainotomia2013_293

“Παράπλευρη” απώλεια της οικονομικής κρίσης αποτέλεσαν και στην Ελλάδα οι επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία. Η Ελλάδα εντάσσεται στην κατηγορία των κρατών - μελών της ΕΕ, που “είδαν” την περίοδο 2008 - 2012 τις επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία να περιορίζονται, ενώ υπήρξε μια δεύτερη ομάδα χωρών, η οποία την περίοδο της κρίσης κατάφερε να συγκρατήσει σταθερές τις σχετικές επενδύσεις. Και οι δυο ομάδες χωρών κινούνται σε σαφώς διαφορετική ταχύτητα από τα κράτη, που βρίσκονται στην πρωτοπορία, καθώς όχι μόνο δεν περιόρισαν τους επενδυτικούς τους προϋπολογισμούς, αλλά, στον αντίποδα, τους ενίσχυσαν.Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό το σκεπτικό ότι οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας έχουν κομβική σημασία για την οικονομική ανάκαμψη, υπέβαλε προτάσεις, για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των προϋπολογισμών τους σε μια περίοδο που πολλές χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις δημόσιες δαπάνες.

Οι προτάσεις εστιάζουν σε τρεις βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων:

- Βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας χάραξης στρατηγικών και διαμόρφωσης πολιτικής, που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και θα υποστηρίζεται από έναν σταθερό πολυετή προϋπολογισμό που θα κατανέμει τους πόρους με στρατηγικό τρόπο

- Βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων για έρευνα και καινοτομία, π.χ. με μείωση του διοικητικού φόρτου και πιο ανταγωνιστική κατανομή των χρηματοδοτήσεων

- Βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία, για παράδειγμα, μέσω νέων συμπράξεων με τη βιομηχανία.

Προτεραιότητες
Η Επιτροπή έχει, επίσης, ζητήσει από τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στους τομείς της Ε&Κ, καθώς οι δημόσιες αρχές επανακτούν περιθώρια για επενδύσεις τόνωσης της ανάπτυξης.

Δεδομένου ότι οι σημερινές δαπάνες για έρευνα και καινοτομία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μόλις υπερβαίνουν το 2% του ΑΕΠ, η ΕΕ παραμένει πολύ πίσω από τους διεθνείς ανταγωνιστές της, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, ενώ και η Κίνα βρίσκεται τώρα πολύ κοντά στο να ξεπεράσει την ΕΕ. Συνεπώς, η αύξηση των σχετικών δαπανών στο 3% του ΑΕΠ, παραμένει βασικός στόχος για την ΕΕ.  

Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί θα παραμείνουν, γι' αυτό επιβάλλεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους πόρους τους με έξυπνο τρόπο. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ βοηθά να διοχετευθούν στην έρευνα και την καινοτομία οι επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, και εμείς σήμερα προτείνουμε ιδέες ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο κάθε ευρώ που δαπανάται” σχολίασε σχετικά ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ, κ. Όλι Ρεν.

Από την πλευρά της, η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστημών, κυρία Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν, σχολίασε: “Η ενίσχυση της καινοτομίας αναγνωρίζεται ευρύτατα ως το κλειδί για ανταγωνιστικότητα και καλύτερη ποιότητα ζωής, ιδίως στην Ευρώπη όπου δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί από την άποψη του κόστους. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα προς τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις ανά την ΕΕ. Πρέπει να τα καταφέρουμε τώρα, αλλιώς θα πληρώνουμε το τίμημα τα επόμενα χρόνια”.

Ορίζοντες
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014 - 2020 σηματοδοτεί μια στροφή προς την έρευνα και καινοτομία και άλλους παράγοντες που ενισχύουν την ανάπτυξη, με αύξηση του προϋπολογισμού του νέου προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία “Ορίζοντας 2020” κατά 30% σε πραγματικούς όρους. Ένα επιπλέον ποσό ύψους 83 δισ. ευρώ αναμένεται να επενδυθεί σε έρευνα και καινοτομία, καθώς και στις ΜΜΕ μέσω των νέων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Νατάσα Φραγκούλη
fragouli@sepe.gr

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014