Έρευνες - Μελέτες

Εγγύτερα στους ψηφιακούς της στόχους η Ε.Ε.: Πρόοδος σε 95 από τα 101 σημεία του Digital Scoreboard - Βελτίωση για την Ελλάδα

peoplewalk293

Τον ψηφιακό βηματισμό της επιταχύνει η Ε.Ε., σημειώνοντας πρόοδο στους 95 από τους 101 στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου, αν και ο κίνδυνος, για μια κατώτερη τάξη ψηφιακά αναλφάβητων στην Ευρώπη, παραμένει υπαρκτός. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Επιτροπή για το Digital Scoreboard 2014, προκύπτει σημαντική πρόοδος σε επιμέρους τομείς, όπως για παράδειγμα η αύξηση της τακτικής χρήσης του διαδικτύου, με τη χώρα μας να πετυχαίνει την καλύτερη επίδοση ως προς τον αριθμό των ατόμων, που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Τα νέα στοιχεία του Ψηφιακού Θεματολογίου δείχνουν ότι έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος, καθώς 95 από τους 101 στόχους, που έχει θέσει η Επιτροπή στον ψηφιακό τομέα για το 2015, βρίσκονται σε καλό δρόμο. Για παράδειγμα, πολίτες και επιχειρήσεις στην Ε.Ε. χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο, κάνουν περισσότερες διαδικτυακές αγορές και έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και δεξιότητες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ωστόσο, συχνά στερούνται των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας - ιδίως στις αγροτικές περιοχές - που είναι απαραίτητες για να ικανοποιήσουν τις ψηφιακές τους επιθυμίες, ενώ το διαφαινόμενο χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα. 

Τα δυσάρεστα νέα
Από τις διαπιστώσεις του Digital Scoreboard 2014 προκύπτει ότι σε μια σειρά από τομείς, η Ε.Ε. συνεχίζει να χάνει το τρένο της ψηφιακής ανάπτυξης. Για παράδειγμα οι μικρές επιχειρήσεις της Ε.Ε. φαίνεται να χάνουν ευκαιρίες, καθώς μόνο το 14% των εταιρειών με λιγότερους από 250 απασχολούμενους κάνουν πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, σε ολόκληρη την Ε.Ε., ούτε μία χώρα δεν πλησιάζει στην επίτευξη του στόχου του 33%, που έχει τεθεί για το 2015.

Περαιτέρω, οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, καθώς μόνο το 18% των αγροτικών νοικοκυριών έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Εξάλλου, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρέμειναν το 2013 στάσιμες, αφού χρησιμοποιήθηκαν μόνο από το 42% του πληθυσμού της Ε.Ε. Αν το ποσοστό αυτό παραμείνει, τα κράτη - μέλη δεν θα επιτύχουν το στόχο του 50% έως το 2015.

Από την 11η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης των ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών προκύπτει ότι οι πολίτες εξακολουθούν να είναι πολύ πιο ικανοποιημένοι με τις ιδιωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες (ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες) απ’ ό,τι με τις δημόσιες διαδικτυακές υπηρεσίες (π.χ. πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση). Παρ’ ότι υπάρχουν περισσότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο διαδίκτυο, δεν είναι πάντα εύχρηστες ούτε γρήγορες ή διαφανείς. Τα εμπόδια αυτά αποτρέπουν τους πολίτες από το να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τα καλά νέα
Στα θετικά, που καταγράφει το Digital Scoreboard 2014, περιλαμβάνεται:

Η αύξηση της τακτικής χρήσης του διαδικτύου: ο αριθμός των ατόμων, που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, έχει αυξηθεί στο 72% από 60% το 2010. Οι χώρες, που πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη πρόοδο, είναι η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ιρλανδία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Κροατία. Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις (χρήση διαδικτύου πάνω από το 90%) είναι η Δανία, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο. Να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ το 87% των ενηλίκων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Μεγάλη πρόοδος στις μειονεκτούσες ομάδες: η χρήση από ανέργους, άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αυξήθηκε στο 57% από 41% πριν από τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τις σημερινές τάσεις, ο στόχος του 60% θα επιτευχθεί πριν από το 2015.

Μείωση των ατόμων, που δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, κατά ένα τρίτο: το 20% των Ευρωπαίων δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση του διαδικτύου (λιγότεροι κατά ένα τρίτο σε σχέση με πριν από 4 χρόνια). Αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, θα επιτευχθεί ο στόχος του ψηφιακού θεματολογίου για μείωση αυτού του ποσοστού στο 15% έως το 2015.

Αύξηση των διαδικτυακών αγορών: το ποσοστό των πολιτών της Ε.Ε., που κάνουν σήμερα διαδικτυακές αγορές, αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2009, φθάνοντας στο 47%. Συνεπώς, είναι δυνατό να επιτευχθεί ο στόχος του 50% έως το 2015.

Εξασφαλισμένη πρόσβαση: Το 100% των Ευρωπαίων έχουν, πλέον, πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα, (οπτικές ίνες, καλωδιακές συνδέσεις, ADSL και κινητή τηλεφωνία 3G/4G). Όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν, πλέον, οικονομικά προσιτή πρόσβαση τουλάχιστον σε ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω δορυφόρου.

Τεχνολογίες ταχείας ευρυζωνικότητας: η διαθεσιμότητα ευρυζωνικών κινητών δικτύων 4G αυξήθηκε κατακόρυφα σε 59% από 26% πριν από ένα χρόνο. Το διαδίκτυο σταθερής γραμμής τουλάχιστον 30 Mbps είναι διαθέσιμο στο 62% του πληθυσμού της Ε.Ε., σε σχέση με 54% πριν από ένα χρόνο και 29% το 2010. Πρόσβαση σε γρήγορα ευρυζωνικά δίκτυα έχει, ήδη, τουλάχιστον το 90% των κατοικιών στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αξιολόγηση
Ο πίνακας αποτελεσμάτων του Ψηφιακού Θεματολογίου 2014 αξιολογεί την πρόοδο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την επίτευξη αυτού του στόχου, όπως μετρήθηκε με βάση 13 βασικούς δείκτες επιδόσεων. Η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα του 2013.

Η Επιτροπή έχει - μέχρι στιγμής - ολοκληρώσει 72 από τις 101 δράσεις του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη. Άλλες 23 δράσεις έχουν προγραμματισθεί να ολοκληρωθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ενώ 6 έχουν καθυστερήσει ή κινδυνεύουν να καθυστερήσουν. 


Νατάσα Φραγκούλη
fragouli@kerdos.gr

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014