Έρευνες - Μελέτες

Η καινοτομία στην “καρδιά” της επιχειρηματικής κουλτούρας της “γενιάς Υ”.

kainotom2013_s

Απόλυτα συνδεδεμένη με την καινοτομία είναι η επιχειρηματική κουλτούρα των Ελλήνων, που ανήκουν στη λεγόμενη “γενιά Υ”, τη νεότερη γενιά στον εργασιακό χώρο, την οποία απαρτίζουν όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 1980 και μέχρι το 2000. Για του λόγου το αληθές, περίπου 3 στους 10 νέους εργαζόμενους, που ανήκουν στη “γενιά Υ” (ποσοστό 27%), δηλώνουν ότι αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως να προσφέρουν στην εργασία τους είναι η καινοτομία. Το εν λόγω συμπέρασμα προκύπτει από έρευνα της KPMG, με θέμα “Ο χώρος εργασίας μέσα από την οπτική της νέας γενιάς Υ”. Η μελέτη παρουσιάσθηκε στο WIB Forum 2014 με θέμα “The Workplace Through the Eyes of Generation Y”, που διοργάνωσε η Επιτροπή Women in Business (WIB) του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. 

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας της KPMG, που παρουσίασαν η γενική διευθύντρια Advisory της KPMG, Πέγκυ Βελλιώτου, και η γενική διευθύντρια CSL Behring Ελλάς, Ιφιγένεια Τάρου, στο εργασιακό περιβάλλον οι νέοι ζητούν: να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για το μέλλον τους σε θέσεις μεσαίων στελεχών επιχειρήσεων (73%), να έχουν δυνατότητα ευελιξίας στον εργασιακό χώρο (73%) και χρόνο (60%). Επίσης, αναζητούν από έναν εργασιακό χώρο συνεχή εκπαίδευση και πρόσβαση στη γνώση (87%), αναγνώριση της ποιότητας της δουλειάς και της συμμετοχής τους σε ομάδα (83%), εργασιακό περιβάλλον με αξίες και κουλτούρα (75%), προσφορά στην κοινωνία (79%).

Όσον αφορά το τι αναζητούν οι νέοι εργαζόμενοι από τους εργοδότες τους, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι εκπρόσωποι της “γενιάς Υ” αναζητούν τα εξής: συνεχείς προκλήσεις, μέσα από νέους ρόλους ή έργα (87%), ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον (70%), αξιολόγηση από το αποτέλεσμα (79%), ανάγκη εσωτερικού προπονητή (coaching) (68%), να γνωρίζουν τη “μεγάλη εικόνα’ και στην υλοποίηση των δικών τους έργων (38%), εργασιακό περιβάλλον που να καλλιεργεί την “out of the box” σκέψη, διαφάνεια στις συνεργασίες. 

Τι ζητούν οι εργοδότες 
Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, οι εργοδότες, από την πλευρά τους, υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα ένταξης των νέων ανθρώπων στις υπάρχουσες δομές και συμπερασματικά αναφέρθηκαν πως αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο εναλλάσσοντας ρόλους του “εγώ” και του “εσείς”. Σημαντικά συμπεράσματα, που αναδύθηκαν, είναι ότι σήμερα είναι απαραίτητη: η μίξη νέων και έμπειρων στελεχών στα εταιρικά σχήματα, η άντληση ιδεών από τους νέους, η χρήση της τεχνολογίας με τη βοήθεια των νέων, η ανάγκη για άμεσο αποτέλεσμα και όχι χρόνος για “trial - error”.

Μέσα από την εκδήλωση φάνηκε καθαρά η ανάγκη της εναρμόνισης της εμπιστοσύνης, που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των γενεών.

Γενικό συμπέρασμα του συνεδρίου ήταν ότι τα μέλη της “γενιάς Y” πρέπει να απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των προηγούμενων γενεών, γιατί το μέλλον είναι αυτή η γενιά.

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη της έναρξης του διαλόγου με την νέα γενιά, ειδικά σήμερα που η χώρα κοιτά με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον της. 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014