Έρευνες - Μελέτες

Έρευνα IBM: Η αξιοποίηση των data φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις - Ανέτοιμες, ωστόσο, 8 στις 10 να επωφεληθούν

peoplewalk_s

Η ενοποίηση των δεδομένων, από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, καθιστά ευκολότερη την επίτευξη των οικονομικών στόχων μιας εταιρείας, εκτιμά το 94% των διευθυντών Μάρκετινγκ. Η συντριπτική πλειοψηφία εκτιμά ότι η εξελιγμένη ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων (advanced analytics) θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, βοηθώντας τους στην επίτευξη των στόχων τους. Ωστόσο, ένας αυξημένος αριθμός διευθυντών Μάρκετινγκ και συγκεκριμένα το 82% σε σύγκριση με το 71% πριν από τρία χρόνια, δηλώνει ότι οι εταιρείες τους είναι ελλιπώς προετοιμασμένες, για να επωφεληθούν από την εκρηκτική αύξηση των δεδομένων.   

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα της IBM, οι διευθυντές Μάρκετινγκ με τις υψηλότερες επιδόσεις συνδυάζουν τα δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, προκειμένου να αποκτήσουν πληροφόρηση σε βάθος η οποία, εν συνεχεία, θα τους προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση των πελατών τους.

Η έρευνα, με τίτλο “Stepping Up to the challenge: How CMOs can start to close the aspirational gap” βασίζεται στα ευρήματα από κατʼ ιδίαν συζητήσεις με περισσότερους από 500 διευθυντές Μάρκετινγκ από 56 χώρες και 19 κλάδους σε όλο τον κόσμο, η οποία διεξάχθηκε από το Institute for Business Value της IBM. 

Τρεις τύποι
Η έρευνα προσδιορίζει τρεις τύπους διευθυντών Μάρκετινγκ: τους Traditionalists (37%), τους Social Strategists (33%) και τους Digital Pacesetters (30%). Οι Digital Pacesetters είναι περισσότερο πιθανό να εμφανίζουν ανώτερες οικονομικές επιδόσεις και διακρίνονται για την ετοιμότητα τους απέναντι στη δραματική αύξηση των δεδομένων και στην ανάπτυξη των καναλιών social και mobile, για την ενοποίηση των καναλιών φυσικών και ψηφιακών πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και για την τακτική χρήση εξελιγμένων  analytics με στόχο την άντληση πληροφόρησης από τα δεδομένα των πελατών. 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε, επίσης, ότι, όταν ο διευθυντής Μάρκετινγκ έχει στενή συνεργασία με το διευθυντή Πληροφορικής, η επιχείρηση είναι πιο πιθανό να εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις συνολικά. Οι διευθυντές Μάρκετινγκ με υψηλές επιδόσεις αναφέρεται ότι έχουν ισχυρότερη συνεργασία με τους διευθυντές Πληροφορικής σε σύγκριση με όσους εμφάνισαν κατώτερες οικονομικές επιδόσεις. 

Καθοριστικό το mobile
Το 94% των επικεφαλής μάρκετινγκ πιστεύουν ότι το mobile θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική επιτυχία. Ομοίως, όπως αισθάνονται ελλιπώς προετοιμασμένοι για την αξιοποίηση των δεδομένων, το 66% των διευθυντών Μάρκετινγκ θεωρούν ότι είναι ελλιπώς προετοιμασμένοι για την ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία εξελίσσονται με ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που πολλοί εξ αυτών μπορούν να παρακολουθήσουν.

Επιπλέον, το 94% των επικεφαλής μάρκετινγκ θεωρούν ότι οι εφαρμογές για φορητές συσκευές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους στην επίτευξη των στόχων τους κατά τα επόμενα τρία έως πέντε έτη, σημειώνοντας αύξηση από το 80% πριν από τρία έτη. Η έρευνα κατέδειξε ότι ιδιαίτερα οι Digital Pacesetters έχουν προχωρήσει αρκετά προς την κατεύθυνση της υλοποίησης μιας στρατηγικής mobile με το 58% να διαθέτουν την ικανότητα διεξαγωγής συναλλαγών ανεξαρτήτως τοποθεσίας ή συσκευής.© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014