Έρευνες - Μελέτες

Οι Ελληνίδες επιχειρηματίες επενδύουν σε καινοτομία και νέες τεχνολογίες περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους

busres_sΟι Ελληνίδες επιχειρηματίες είναι σε θέση, σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες συναδέλφους τους, να παρουσιάζουν νέα και καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες στους πελάτες τους. Η συγκεκριμένη διαπίστωση, όπως και σειρά άλλων, περιλαμβάνεται στην ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, η οποία αναφέρεται στην περίοδο 2012-2013. Την έκθεση δημοσιοποίησε το ΙΟΒΕ και απορρέει από τη συμμετοχή του στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Global Entrepreneurship Monitor (GEM).Σύμφωνα με τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης, το 16,28% των ανδρών επιχειρηματιών δηλώνει λοιπόν πως το προϊόν/υπηρεσία, που προσφέρουν στην αγορά, θεωρείται νέο και πρωτοποριακό από όλους τους πελάτες τους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες επιχειρηματίες ανέρχεται μόνο στο 9,52%. Έτσι, το επίπεδο καθολικής καινοτομικότητας εμφανίζεται σαφώς υψηλότερο στους άνδρες επιχειρηματίες σε σχέση με τις γυναίκες.
Ωστόσο, το 68,6% των ανδρών νέων επιχειρηματιών δηλώνει ότι το προϊόν ή υπηρεσία, που προσφέρουν, δεν θα θεωρηθεί νέο από κανέναν πελάτη τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών είναι 52,38%. Οι γυναίκες εμφανίζουν, άρα, πολύ υψηλότερο ποσοστό (38,1%) έναντι των ανδρών (15,12%) στο επίπεδο μερικής καινοτομικότητας.

Με αυτά τα δεδομένα οι συντάκτες της έκθεσης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι Ελληνίδες που εμπλέκονται στο επιχειρείν είναι σε θέση, σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες επιχειρηματίες, να παρουσιάζουν νέα και καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες στους πελάτες τους.
Το ίδιο εύρημα είχε επισημανθεί από το ΙΟΒΕ στην μελέτη του 2007 για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, με τους αναλυτές του Ιδρύματος να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κρίση δεν φαίνεται να έχει αποδυναμώσει αυτό το ισχυρό χαρακτηριστικό της καινοτομικής επιχειρηματικότητας των Ελληνίδων.

Νέες τεχνολογίες
Η έκθεση εξετάζει μία άλλη εκδοχή της καινοτομίας, αυτή τη φορά ως εισροής και όχι ως εκροής, που αφορά τη τεχνολογική αναβάθμιση των Ελλήνων και Ελληνίδων επιχειρηματιών. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται ο βαθμός, στον οποίο οι επιχειρηματίες αρχικών σταδίων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες/διεργασίες για την παραγωγή των προϊόντων τους και την παροχή των υπηρεσιών τους, δίνοντας έμφαση στις σχετικές επιδόσεις των ανδρών και των γυναικών. Διερευνάται, δηλαδή, το κατά πόσο οι επιχειρηματίες αρχικών σταδίων χρησιμοποιούν - κατά την επιχειρηματική τους προσπάθεια - τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες τεχνολογίες, που έχουν εμφανισθεί κατά το τελευταίο έτος, σχετικά νέες τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί πριν από ένα έτος και εντός της τελευταίας πενταετίας ή παλαιότερες τεχνολογίες/διεργασίες.

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης ανάλυσης αποκαλύπτουν πως οι Ελληνίδες επιχειρηματίες χρησιμοποιούν οριακά σε μεγαλύτερο βαθμό τις τελευταίες διαθέσιμες τεχνολογίες/διεργασίες σε σχέση με τους Έλληνες επιχειρηματίες.
Η υπεροχή των γυναικών εμφανίζεται ξεκάθαρη στη χρήση των σχετικά νέων τεχνολογιών στην παραγωγική τους διαδικασία, καθώς καταγράφουν ποσοστό 42,86% έναντι 31,4% του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών.
Με άλλα λόγια οι άνδρες επιχειρηματίες φαίνεται πως παραμένουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, προσκολλημένοι στη χρήση παλαιότερων τεχνολογιών (59,3%), ενώ οι γυναίκες έχουν την τάση να αξιοποιούν τις νεότερες τεχνολογίες στο επιχειρηματικό τους εγχείρημα, που αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει ή είναι πολύ πρόσφατο. Και στο ζήτημα αυτό, τα δεδομένα του 2012, συμφωνούν απόλυτα με τα πορίσματα της μελέτης του 2007.

Νατάσα Φραγκούλη