Έρευνες - Μελέτες

Πενιχρές οι επιδόσεις της Ελλάδας σε θέματα e-justice - Στην τελευταία θέση της Ε.Ε. η διείσδυση των ΤΠΕ στη δικαιοσύνη

e-justice-bΣοβαρή υστέρηση, καθώς η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση της σχετικής κατάταξης, εμφανίζει η χώρα σε έναν ακόμη δείκτη, που σχετίζεται με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αφορά την απονομή της Δικαιοσύνης. Η Ελλάδα, όπως προκύπτει από τον πίνακα αποτελεσμάτων 2014 σχετικά με την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, που δημοσιοποίησε χθες η Επιτροπή, βρίσκεται στην τελευταία θέση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα δικαστήρια. Από τα σχετικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ύστατη θέση (τυπικά στην προτελευταία, με τελευταία τη Μ. Βρετανία, η οποία, ωστόσο δεν έχει προσκομίσει στοιχεία), “κοιτώντας με τα κιάλια” τις πρωταθλήτριες στον εν λόγω τομέα χώρες, όπως η Δανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Ανάλογα, “αναιμικές” με την Ελλάδα επιδόσεις στην υιοθέτηση των ΤΠΕ κατά την απονομή δικαιοσύνης εμφανίζουν η Κύπρος, το Βέλγιο και η Τσεχία. Μάλιστα, αυτό που είναι εξίσου απογοητευτικό για την Ελλάδα είναι ότι η πρόοδος στο συγκεκριμένο τομέα είναι κάτι περισσότερο από “αργή και βασανιστική”, καθώς, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Επιτροπής, η επίδοση δεν έχει βελτιωθεί από το 2010.Αποτελεσματικότητα 
Σε επίπεδο Ε.Ε. τα στοιχεία της Επιτροπής συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η διαθεσιμότητα εργαλείων ΤΠΕ στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αυξήθηκε σε σχέση με το 2010, ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά την διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ δικαστηρίων και πολιτών. Η μελέτη διαπιστώνει, εξάλλου, ότι οι μηχανισμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών λειτουργούν πλέον σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, ενώ πραγματοποιείται παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των δικαστηρίων στα περισσότερα κράτη μέλη.

Στο ένα τρίτο σχεδόν των κρατών μελών, το ποσοστό συμμετοχής δικαστών σε δραστηριότητες συνεχούς επιμόρφωσης σε θέματα δικαίου της Ένωσης υπερβαίνει το 50%. Η κατάρτιση των δικαστών και όσων ασκούν συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα και η ύπαρξη εργαλείων ΤΠΕ είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ο πίνακας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες το δεύτερο πίνακα αποτελεσμάτων σχετικά με την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, με στόχο την προώθηση της ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πίνακας εστιάζεται στους ακόλουθους τομείς:

Αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης:
στους δείκτες συγκαταλέγονται η διάρκεια των διαδικασιών, το ποσοστό διεκπεραίωσης και ο αριθμός εκκρεμών υποθέσεων.
Ποιότητα: στους δείκτες περιλαμβάνονται η υποχρεωτική κατάρτιση των δικαστών, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των δικαστικών δραστηριοτήτων, ο προϋπολογισμός και οι ανθρώπινοι πόροι των δικαστηρίων, καθώς και η διαθεσιμότητα τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών (ADR).
Ανεξαρτησία: ο πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζει δεδομένα για την αντίληψη περί ανεξαρτησίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

Νατάσα Φραγκούλη