Έρευνες - Μελέτες

Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να φρενάρουν Big Data, Business Analytics και Cloud Computing με απώλειες $3 τρις

virus_trojanΤριγμούς στα θεμέλια των πολλά υποσχόμενων, νέων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης δεδοµένων, όπως τα Big Data, Business Analytics και Cloud Computing, μπορούν να προκαλέσουν οι κυβερνο-επιθέσεις. Νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum), με τον τίτλο “Risk and Responsibility in a Hyperconnected World”, που παρουσιάστηκε κατά τη σύνοδο στο Νταβός, μεταφράζει, μάλιστα, τις επιπτώσεις των κυβερνοεπιθέσεων - στους εν λόγω τομείς - σε απώλεια οικονομικής αξίας της τάξης των $3 τρις έως το 2020.  

Η έκθεση, προϊόν συνεργασίας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με τη McKinsey & Company, επισημαίνει ότι οι νέες τάσεις της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Big Data, Business Analytics και Cloud Computing, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν για την παγκόσμια κοινότητα οικονομικά οφέλη της τάξης των $9,6 έως $21,6 τρις. Ωστόσο, όπως διαπιστώνουν οι συντάκτες της μελέτης, αν η “ευστροφία” των εγκληματιών του διαδικτύου ξεπεράσει τις “αμυντικές” δυνατότητες Οργανισμών και επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα πιο ευρείες καταστροφές, αυτό θα οδηγούσε στην ανάγκη θέσπισης νέων κανονισμών και χάραξης νέων εταιρικών πολιτικών. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του, σύμφωνα με τη μελέτη, θα φρέναρε την περαιτέρω ανάπτυξη των νέων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης δεδοµένων, όπως τα Big Data, τα Business Analytics και το Cloud Computing, υπολογίζοντας τον οικονομικό αντίκτυπο σε περίπου $3 τρις έως το 2020. Επίσης, η έκθεση διαπιστώνει ότι, ήδη, σε μεγάλους Οργανισμούς και επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, ένα ποσοστό 20-30% των ετήσιων προϋπολογισμών δαπανάται σε μέτρα θωράκισης έναντι των επιθέσεων, στερώντας κεφάλαια από άλλες επενδύσεις, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επιχειρηματική αξία.  

Η έκθεση
Η έκθεση που, μεταξύ άλλων, εξετάζει την ανάγκη για νέες προσεγγίσεις, με στόχο τη θωράκιση έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, προσφέρει ένα πλαίσιο συνεργασίας, ώστε να βοηθήσει τους ηγέτες να οικοδομήσουν αποτελεσματικές πλατφόρμες διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Κρούει δε τον κώδωνα του κινδύνου, ξεκαθαρίζοντας ότι πιθανή αποτυχία στη βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα μπορούσε να κοστίσει στην παγκόσμια οικονομία και να οδηγήσει σε ακόμη πιο συχνές κυβερνοεπιθέσεις. Για την προστασία ενάντια στις στρατηγικές και τις οικονομικές επιπτώσεις τέτοιων δαπανηρών επιθέσεων, η έκθεση περιγράφει τρόπους, προκειμένου να οικοδομηθεί η ευαισθητοποίηση, η κατανόηση και να προαχθεί η δράση τόσο στο Δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Η έκθεση βασίζεται σε γνώσεις και απόψεις, που προέρχονται από μια σειρά συνεντεύξεων με περισσότερα από 300 κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας αγοράς, κυβερνητικούς αξιωματούχους και ειδικούς του κλάδου της τεχνολογίας. Παρέχει έναν οδικό χάρτη για τη συνεργατική δράση, με την οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να μετρήσουν το τρέχον επίπεδο ετοιμότητας έναντι των επιθέσεων μέσω του διαδικτύου και να βελτιώσουν την ετοιμότητα τους.  

Νατάσα Φραγκούλη

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014