Έρευνες - Μελέτες

Στην τεχνολογική καινοτομία εστιάζουν την επενδυτική τους ατζέντα για την προσεχή διετία οι ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες

kainotomia2013_293Επενδυτική κινητικότητα, παρά την οικονομική κρίση, εμφανίζουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος να εστιάζεται σε επενδύσεις στην τεχνολογική καινοτομία. Οι επενδυτικές προθέσεις των ελληνικών ΜμΕ, ιδίως αυτές που αφορούν την τεχνολογική καινοτομία, κάθε άλλο παρά έχουν ατονήσει λόγω της κρίσης, καθώς οι εταιρείες εκτιμούν ότι η υπεροχή σε επίπεδο τεχνολογίας αποτελεί βασικό διατηρήσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα. Η αναμενομένη αύξηση της τεχνολογικής καινοτομίας προκύπτει, κυρίως, λόγω στροφής των ΜμΕ σε καινοτόμα προϊόντα στη διεθνή αγορά (αύξηση από το 6% των ΜμΕ σήμερα και στο 16% την επόμενη διετία), ενώ αύξηση σημειώνει και η καινοτομία στην εγχώρια αγορά (παραμένοντας η βασική μορφή καινοτομίας).  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις περιλαμβάνονται στην εξαμηνιαία έρευνα συγκυρίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας, η οποία δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με τη μελέτη, μείωση τεχνολογικής καινοτομίας παρατηρείται μόνο στον κλάδο της βιομηχανίας (με την ανοδική τάση για διεθνή καινοτομία να εξουδετερώνεται από τη μείωση καινοτόμων προϊόντων στην Ελλάδα) και στις μικρότερες ΜμΕ, λόγω σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων προϋπολογισμών. Όπως παρατηρούν οι συντάκτες της μελέτης, στο παρελθόν οι ΜμΕ παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό πιστές στην ίδια μορφή καινοτομίας (σε ποσοστό 53%). Αντίθετα, στο μέλλον η μειοψηφία των ΜμΕ σκοπεύει να παραμείνει πιστή στην ίδια μορφή (σε ποσοστό 38%), με μια σαφή στροφή των επιχειρήσεων προς τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών για τη διεθνή ή την ελληνική αγορά. 

Μορφές καινοτομίας
Εστιάζοντας στις συγκεκριμένες μορφές καινοτομίας, που εισήγαγαν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την τελευταία πενταετία, η μελέτη της Τράπεζας διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία των καινοτόμων ΜμΕ και συγκεκριμένα ποσοστό 61%, στράφηκε, κυρίως, σε ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας (το 45% σε προϊόντα και υπηρεσίες και το 16% σε διαδικασίες). Αυτή αφορούσε, κυρίως, την εγχώρια αγορά, ενώ μόλις το 6% των ελληνικών ΜμΕ επέλεξε την εισαγωγή προϊόντων/υπηρεσιών στη διεθνή αγορά ως βασική μορφή καινοτομίας (ποσοστό που παραμένει ακόμη σε χαμηλά επίπεδα). 

Σημαντική δραστηριότητα στην ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών στη διεθνή και εγχώρια αγορά είχαν οι μεγαλύτερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο κλάδος βιομηχανίας (με έμφαση στο εξωτερικό να δίνουν οι τομείς ξύλου και βαριάς βιομηχανίας). Αντίθετα, οι μικρότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιορίζονται, κυρίως, σε ανάπτυξη διαδικασιών και προϊόντων ή υπηρεσιών σε τοπικό και εταιρικό επίπεδο. 

Το υπόλοιπο 39% των ΜμΕ στράφηκε, κυρίως, σε μορφές μη τεχνολογικής καινοτομίας, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η ανάπτυξη νέων μεθόδων προώθησης, όπου καταφεύγουν περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμπορίου (κυρίως αυτοκινήτων) και υπηρεσιών (κυρίως τουρισμού), λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους. 

Νατάσα Φραγκούλη

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014