Έρευνες - Μελέτες

Business Software Alliance προς κυβερνητικούς ηγέτες: Επενδύστε στην Πληροφορική και στηρίξτε την Καινοτομία

bsa_eiu_2009_ss

Το 2009 η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής, κατακτώντας την 32η θέση με βαθμολογία 43, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε η Intelligence Unit του Economist με χορηγό την Business Software Alliance (BSA). Το 2008, η Ελλάδα βρισκόταν στην 33η θέση με βαθμολογία 38,2. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η Ελλάδα κατέκτησε τη 2η θέση παγκοσμίως στον τομέα της ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας (171%), με τα Ηνωμένα Εμιράτα να κατακτούν την 1η θέση με μικρή διαφορά (173%).

Η μελέτη, που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, αξιολογεί και συγκρίνει τον κλάδο της βιομηχανίας πληροφορικής σε 66 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με στόχο να αποτυπώσει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας του κλάδου της πληροφορικής. “Η παρούσα οικονομική συγκυρία, επιβάλλει την υποστήριξη του τεχνολογικού τομέα”, δήλωσε η κυρία Κατερίνα Γαλανοπούλου, Μέλος της Επιτροπής της BSA στην Ελλάδα. “Η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη και να επιφέρει μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην κατάταξη της Ελλάδας στην μεσαία θέση του Δείκτη αφορούν στη στήριξη του τομέα πληροφορικής, το νομικό περιβάλλον καθώς και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ωστόσο, υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης στους τομείς της έρευνας & ανάπτυξης καθώς και στην υποδομή του τομέα πληροφορικής”.

Η Ελλάδα βρέθηκε ψηλά στην κατάταξη του Δείκτη στην κατηγορία του ανθρώπινου κεφαλαίου, καταλαμβάνοντας την 15η θέση ανάμεσα στις 20 πρώτες χώρες. Τομείς οι οποίοι επιδέχονται βελτίωση αφορούν στην έρευνα & ανάπτυξη (16,4%) καθώς και στην υποδομή της πληροφορικής (31,3%). Στις χώρες της Ευρώπης, τις πέντε πρώτες θέσεις κατέχουν η Φινλανδία (73,6%), η Σουηδία (71,5%), η Ολλανδία (70,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (71,2%) και η Δανία (68,6%).

“Ο τομέας της πληροφορικής έχει αντιμετωπίσει την κρίση διεθνώς ικανοποιητικά, παρά τη μειωμένη αγοραστική δυνατότητα”, δήλωσε ο Denis McCauley, Διευθυντής διεθνούς έρευνας σε θέματα τεχνολογίας του Economist Intelligence Unit. “Αντί να προωθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση της απόδοσης του τομέα ή την υποστήριξη προβληματικών παραγωγών πληροφορικής, οι υπεύθυνοι που διαμορφώνουν την πολιτική θα πρέπει να εστιάσουν στην ενδυνάμωση των συνιστάμενων για την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα”.


Οι έξι συνιστάμενες που διαμορφώνουν την ανταγωνιστικότητα:
Σύμφωνα με την Intelligence Unit του Economist, συνολικά 6 συνισταμένες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος στον κλάδο της Πληροφορικής, μεταξύ των οποίων η τροφοδότηση με εξειδικευμένα στελέχη, η θετική νοοτροπία για καινοτομία, οι τεχνολογικές υποδομές τελευταίας γενιάς, θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η σταθερή, ανοικτή και ανταγωνιστική οικονομία. Επιπλέον, κυβερνητική ηγεσία που να επιτυγχάνει την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στην προώθηση της τεχνολογίας και την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς.

Οι χώρες εκείνες που κατά βάση και στις έξι συνισταμένες του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας λειτουργούν παραγωγικά, διαθέτουν και βιομηχανίες πληροφορικής υψηλής απόδοσης. Η συγκεκριμένη μελέτη είχε ως στόχο να παράσχει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στις κυβερνήσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους για την υποστήριξη ενός ισχυρού τοπικού κλάδου πληροφορικής.

Επιπλέον συμπεράσματα της μελέτης της Intelligence Unit και υποδείξεις της BSA

  • Τα ευρυζωνικά δίκτυα αποτελούν βασικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα στην πληροφορική και το κενό ανταγωνιστικότητας θα μπορούσε να διευρυνθεί σε χώρες με αργή υιοθέτησή τους. Οι εταιρίες τεχνολογίας απαιτούν γρήγορη, αξιόπιστη και ασφαλή πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η σημασία των ευρυζωνικών δικτύων θα ενισχυθεί, καθώς όλο και περισσότερες υπηρεσίες πληροφορικής και εφαρμογές παραδίδονται μέσω του Διαδικτύου.
  • Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων είναι επιβεβλημένες μακροπρόθεσμα. Οι χώρες οι οποίες προσφέρουν ένα συνδυασμό πληροφορικής, επιχειρηματικότητας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων λεκτικών προσόντων, πρόκειται να δημιουργήσουν ισχυρότερο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της πληροφορικής.
  • Ο προστατευτισμός και η υποστήριξη των «εθνικών πρωταθλητών» θα επιβραδύνουν τις προσπάθειες ανάκαμψης καθώς και την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να ισορροπήσουν μεταξύ της υποστήριξης η οποία ενθαρρύνει την ανάπτυξη του κλάδου της βιομηχανίας και των επενδύσεων, και της υποστήριξης η οποία εισάγει αθέμιτες πρακτικές και προστατευτισμό ο οποίος μπορεί να βλάψει την ανταγωνιστικότητα.
  • Το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας βελτιώνεται στις αναδυόμενες αγορές, αλλά επιβάλλεται να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος. Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της πληροφορικής καθώς αποτελεί μια λύση χαμηλού κόστους για την τόνωση της οικονομικής εξέλιξης.