Έρευνες - Μελέτες

Μέχρι το τέλος της γαλλικής προεδρίας οι αλλαγές στον τηλεπικοινωνιακό χάρτη της Ε.Ε.

eu


Vivian Reding, Επίτροπος
για την Κοινωνίας της
Πληροφορίας και τα ΜΜΕ

Μαζί με την προεδρία της Ε.Ε. στους Γάλλους περνά και η σκυτάλη στην κούρσα των αλλαγών στο ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό τοπίο. Σύμφωνα με την αρμόδια Επίτροπο της Ε.Ε. για θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και ΜΜΕ, κυρία Vivian Reding, υπάρχει η πεποίθηση πως η γαλλική προεδρία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πώς ο Ευρωπαίος καταναλωτής θα ωφεληθεί από την ενιαία ευρωπαϊκή τηλεπικοινωνιακή αγορά.

Στο πλαίσιο του συμβουλίου των Ευρωπαίων υπουργών Τηλεπικοινωνιών που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, αποφασίστηκε η άμεση αλλαγή και ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών, ο λειτουργικός διαχωρισμός (υποδομές - υπηρεσίες), η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού οργάνου, με την επωνυμία BERT (Body of European Regulators for Telecommunications) που θα εποπτεύει και θα βοηθά τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών της Ε.Ε., η ανανέωση της θητείας του ΕΝΙSA που είναι πολύ σημαντική απόφαση για την Ελλάδα καθόσον εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, η ενίσχυση των επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς (next generation networks), η αξιοποίηση του φάσματος καθώς και η προώθηση των νέων ασύρματων τεχνολογιών στην περιφέρεια των κρατών - μελών.

Όπως τονίζουν στο sepe.gr στελέχη της αρμόδιας Επιτροπής στις Βρυξέλλες, ισχυρές και ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές και καλή συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών θα ενδυναμώσουν τον ανταγωνισμό ειδικά στην παρούσα φάση που πραγματοποιούνται συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Σύμφωνα με την αρμόδια Επίτροπο κ. V. Reding, μέχρι στιγμής η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια πραγματική εσωτερική αγορά τηλεπικοινωνιών. Δεν έχει καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό τις δυνατότητες μιας αγοράς 500 εκατ. καταναλωτών, γεγονός που θα αποτελέσει την προϋπόθεση για την Ε.Ε. ώστε να αντιμετωπίσει την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης. Απευθυνόμενη η κυρία Reding προς τους αρμόδιους υπουργούς, τόνισε πως είναι απαίτηση να εξασφαλιστεί ευρυζωνική πρόσβαση σε όλους και δεν πρέπει κανένα κράτος μέλος να ξεφύγει από αυτό το στόχο. Επίσης, απευθυνόμενη προς τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους επεσήμανε πως δουλειά τους είναι να ανταποκριθούν στις ανησυχίες των καταναλωτών και να χαμηλώσουν τις τιμές. Στόχος είναι η πτώση τιμών να μην περιοριστεί στις υπηρεσίες roaming, αλλά και στην ανταλλαγή SMS και δεδομένων εντός της Ε.Ε.