Έρευνες - Μελέτες

Η ψηφιακή οικονομία στο επίκεντρο του lobbying με φορείς χάραξης πολιτικής στην Ε.Ε.

digital-economy

Στα κομβικά ζητήματα, που βρίσκονται στο επίκεντρο του lobbying με φορείς χάραξης πολιτικής στην Ε.Ε., περιλαμβάνεται η ψηφιακή οικονομία. Συγκεκριμένα, η ψηφιακή οικονομία βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας με τις θεματικές ενότητες, οι οποίες γίνονται - κατά κύριο λόγο - αντικείμενο lobbying στην Ε.Ε.   

Οι εταιρίες, που διαθέτουν το μεγαλύτερο προϋπολογισμό για lobbying, απολαμβάνουν καλύτερη πρόσβαση, κυρίως, σε θέματα που αφορούν ψηφιακές τεχνολογίες, πολιτική και ενέργειαΚλίμα και Ενέργεια (487 συναντήσεις), Απασχόληση και Ανάπτυξη  (398 συναντήσεις), Ψηφιακή Οικονομία (366 συναντήσεις) και Χρηματοπιστωτικές Αγορές (295 συναντήσεις), αποτελούν τις τέσσερις πιο δημοφιλείς θεματικές για το lobbying στις Βρυξέλλες.

Μάλιστα, οι Επίτροποι, που είναι επιφορτισμένοι με τις τρεις τελευταίες θεματικές - ο Jyrki Katainen από τη Φινλανδία, ο Jonathan Hill από το Ηνωμένο Βασίλειo και o Günther Oettinger από τη Γερμανία - έχουν ιδιαιτέρως μικρό αριθμό συναντήσεων με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, που κυμαίνεται μεταξύ 4% - 8%.

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από το νέο εργαλείο παρακολούθησης του lobbying, το οποίο ενεργοποίησε η Διεθνής Διαφάνεια. Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει ένα “one-stop shop” για δημοσιευμένες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αφορούν τις συναντήσεις με λομπίστες, από το Δεκέμβριο του 2014. Οι πληροφορίες αυτές, μάλιστα, για πρώτη φορά, έχουν διασταυρωθεί με στοιχεία από το Μητρώο Lobbying της Ε.Ε., με σκοπό να παρέχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται σήμερα το lobbying στις Βρυξέλλες.

Εταιρικά συμφέροντα
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, το 75% του lobbying, που λαμβάνει χώρα στην Ε.Ε., αφορά κυρίως συναντήσεις με επιχειρήσεις και αντιπροσώπους εταιρειών. Από την ανάλυση των 4.318 συναντήσεων, που δηλώθηκαν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματοποιήθηκαν με σκοπό το lobbying -μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Ιουνίου 2015 - προκύπτει ότι πάνω από το 75% των συναντήσεων αφορούσε εταιρικά συμφέροντα. Το ποσοστό αυτό έρχεται να συγκριθεί με το 18% των συναντήσεων, που αφορούσε σε lobbying με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (MKO), 4% με διάφορες Ομάδες Προβληματισμού και 2% με Τοπικές/Δημοτικές Αρχές.

Από τις 7.821 εγγεγραμμένες οργανώσεις στο Μητρώο Διαφάνειας της Ε.Ε. - το μητρώο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων (λομπίστες) στις Βρυξέλλες - οι 4.879 εταιρίες/οργανώσεις επιδιώκουν να επηρεάσουν πολιτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εταιρικά συμφέροντα.

“Τα στοιχεία των έξι τελευταίων μηνών δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ του ποσού των χρημάτων που ξοδεύει κανείς και του αριθμού των συναντήσεων, που τελικά πετυχαίνει. Οι εταιρίες, που διαθέτουν το μεγαλύτερο προϋπολογισμό για lobbying απολαμβάνουν μεγαλύτερη πρόσβαση, κυρίως, σε θέματα που αφορούν την πολιτική, την ενέργεια και τις ψηφιακές τεχνολογίες”, αναφέρει σχετικά το Γραφεία Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ε.Ε.