Έρευνες - Μελέτες

Μόλις 1 στους 10 χρήστες στην Ελλάδα έχει πέσει θύμα κυβερνοεγκλήματος

Μόλις ένας στους δέκα Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου - το 11% - έχει πράγματι πέσει θύμα κυβερνοεγκλήματος, ποσοστό που εμφανίζεται σχετικά πιο έντονο σε όσους ανταποκρίνονται στο προφίλ του εντατικού χρήστη. Επιπλέον, ενώ σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού έχει ακούσει για τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (95%), μόνο το 9% έχει απευθυνθεί σε αυτήν για θέματα ασφαλείας στο διαδίκτυο.

 

Από όσους έχουν πέσει θύμα ψηφιακής απάτης μόλις το 35% έχει απευθυνθεί στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού ΕγκλήματοςΑκόμη και για τη μερίδα του πληθυσμού που έχει πέσει θύμα κυβερνοεγκλήματος, το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό και δεν ξεπερνά το 35%.  Μάλιστα, 1/10 έχουν απευθυνθεί κάπου αλλού για θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

 

Εξ αυτών σε 1/4 περιπτώσεις έχουν καταφύγει σε φίλους και συγγενείς (25%), σε 1/5 περιπτώσεις έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία (19%), στο 17% των περιπτώσεων σε κάποιον πάροχο τηλεπικοινωνιών και στο 14% σε κάποιον ειδικό ή εταιρεία Πληροφορικής.

 

Οι Έλληνες, πάντως, δείχνουν να αντιλαμβάνονται σαφώς ότι η χρήση του Διαδικτύου εγκυμονεί κινδύνους (84%). Οι πιο συχνά αναφερόμενοι κίνδυνοι είναι κατά σειρά: το ενδεχόμενο εξαπάτησης σε μια ηλεκτρονική συναλλαγή ή αγορά (48%), η κατάχρηση προσωπικών δεδομένων από τρίτους (32%), η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων (26%) και το κακόβουλο λογισμικό ή το χακάρισμα των κοινωνικών δικτύων ή/και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (14%).

  

Μέτρα προστασίας

Αυτήν την εικόνα αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, έρευνα της Metron Analysis για λογαριασμό της Vodafone Ελλάδας με την επιστημονική καθοδήγηση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουν οι χρήστες του Διαδικτύου για την αντιμετώπιση των κινδύνων, 2/3 (67%) δηλώνει ότι λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των ηλεκτρονικών αγορών και συναλλαγών τους.

 

Ειδικότερα, οι χρήστες διαδικτύου που λαμβάνουν μέτρα προστασίας των συναλλαγών τους, στην πλειονότητά τους, επισκέπτονται μόνο ιστοσελίδες που γνωρίζουν (90% εξ αυτών), δεν “ανοίγουν” e-mails άγνωστων αποστολέων (88%), χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον προσωπικό τους υπολογιστή (84%) και έχουν εγκαταστήσει λογισμικό εναντίον των ιών (79%).

 

Η πανελλαδική έρευνα δείχνει, ωστόσο, πως 4 /10 Έλληνες δηλώνουν ότι δεν έχουν επαρκή ενημέρωση για τους κινδύνους αυτούς.

  

Ασφάλεια δεδομένων

Όσον αφορά στο σκέλος της έρευνας, που εστιάζει στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, 1/2 αισθάνεται ότι, συγκριτικά με 5 χρόνια πριν, τα προσωπικά δεδομένα είναι λιγότερο ασφαλή.

 

Αποτυπώνεται επίσης και ένα έλλειμμα πληροφόρησης, καθώς 4/10 δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν ακούσει κάτι για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει, επίσης, μη επαρκής κατανόηση των χρηστών για την αξιοποίηση των δεδομένων τους. Σύμφωνα με την έρευνα, 1/4 ανησυχεί “πάρα πολύ” για τον τρόπο που οι εταιρείες και οι κρατικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τα δεδομένα που συλλέγουν. Σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ότι δεν έχουν επαρκή κατανόηση για το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους από τις εταιρίες και τους κρατικούς οργανισμούς.

 

Επίσης, πάνω από 1/2 (53%) εκτιμά ότι η συλλογή δεδομένων από τις εταιρίες συνεπάγεται περισσότερους κινδύνους απ’ ό,τι οφέλη για τους ίδιους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους κρατικούς οργανισμούς είναι αρκετά χαμηλότερο (39%).

 

Τέλος, στο ερώτημα “Ελευθερία ή Ασφάλεια” η πλειοψηφία προκρίνει την Ασφάλεια (60%) έναντι της Ελευθερίας (37%) και κυρίως οι γυναίκες, οι μεγαλύτερες γενιές, οι χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις και εκπαιδευτικές βαθμίδες, οι περιστασιακοί ή οι μη χρήστες του διαδικτύου.

 

Επίσης, η αυστηρότερη νομοθεσία θεωρείται από 1/2 (48%) πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προστασία προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών, ενώ λιγότερο από 1/3 (31%) θεωρούν προτιμότερη την εισαγωγή βελτιωμένων εργαλείων, που θα επιτρέπουν στους ίδιους τους πολίτες να ελέγχουν καλύτερα τη διάθεση και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.