Έρευνες - Μελέτες

Οι κυβερνο-επιθέσεις ο υπέρτατος φόβος των CEOs στην Ελλάδα

cyber-attack

Οι κυβερνο-επιθέσεις αποτελούν τον υπέρτατο φόβο των CEOs στην Ελλάδα, με τα στελέχη να φοβούνται τα περιστατικά παραβίασης της ψηφιακής ασφάλειας περισσότερο από κάθε άλλο κίνδυνο. Όταν καλούνται να κατονομάσουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους το επόμενο 12μηνο, το 40% των CEOs στην Ελλάδα αναφέρει τις αυξανόμενες απειλές κυβερνοασφάλειας. 

Οι Έλληνες CEOs φοβούνται μια κυβερνο-επίθεση πιο πολύ από την αύξηση του κόστους κεφαλαίωνΤο ποσοστό αυτό είναι ίδιο με τον φόβο για κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων (40%) και μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα ποσοστά, που συγκέντρωσαν η αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική και η αύξηση του κόστους κεφαλαίων (37%). 

Στο μεταξύ, η εξέλιξη των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων με την Κίνα (30%) και οι περιοριστικές ρυθμιστικές, εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές (27%), αναφέρονται ως οι σημαντικότερες αρνητικές παγκόσμιες εξελίξεις.

«Αντιμέτωποι με ένα ρευστό περιβάλλον αναδυόμενων κινδύνων και εξωτερικών προκλήσεων, οι Έλληνες CEOs καλούνται να επιδείξουν προσαρμοστικότητα για να καθοδηγήσουν με ασφάλεια και σταθερότητα τις επιχειρήσεις τους» αναφέρει χαρακτηριστικά η πιο πρόσφατη έκδοση της έρευνας της ΕΥ, CEO Outlook Pulse.

Η έρευνα καταγράφει τους στόχους και τις προτεραιότητες των επικεφαλής 30 μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς επιδιώκουν να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες προκλήσεις και να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, τα επενδυτικά σχέδια -και- των ελληνικών εταιρειών κινούνται στη σκιά των γεωπολιτικών προκλήσεων.

Που επενδύουν
Σε ερώτηση για το πώς επηρεάζουν τα επενδυτικά τους σχέδια οι παγκόσμιες εξελίξεις, ένας στους δυο (53%) CEOs απάντησε ότι καθυστερεί τις προγραμματισμένες επενδύσεις μέχρι να βελτιωθεί το γεωπολιτικό κλίμα. Σχεδόν το ένα τρίτο δήλωσε ότι διέκοψε επενδυτικά σχέδια (33%), ενώ το ίδιο ποσοστό απάντησε ότι μετατοπίζει λειτουργικά κεφάλαια (33%) ή ότι αποσύρεται από συγκεκριμένες αγορές (33%).

Προκειμένου οι επιχειρήσεις τους να αναδυθούν ισχυρότερες από μία ενδεχόμενη ύφεση και να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, οι μισοί Έλληνες CEOs (50%) δήλωσαν ότι αυξάνουν τις επενδύσεις στις επιχειρησιακές λειτουργίες. Σε αυτές  συμπεριλαμβάνονται οι εσωτερικές λειτουργίες, όπως οι χρηματοοικονομικές και οι λογιστικές διεργασίες, καθώς και η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, οι Έλληνες CEOs Θα επενδύσουν στην ανθεκτικότητα (47%), συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του γεωπολιτικού κινδύνου και της οικοδόμησης ψηφιακής εμπιστοσύνης, στην εμπειρία πελάτη και το marketing (40%), αλλά και στο ανθρώπινο ταλέντο (37%), μεταξύ άλλων, στην ευεξία (wellbeing) και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. 

Παράλληλα, δίνουν προτεραιότητα στη μείωση του συνολικού κόστους, για να βοηθήσουν στη διατήρηση της κερδοφορίας και των περιθωρίων (57%), και την επανεξέταση έργων και κεφαλαιουχικών δαπανών (capex – 53%), ενώ αναθέτουν διεργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες για να μειώσουν τα πάγια κόστη (outsourcing – 50%) και ολοκληρώνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό (50%).

Σχέδια για εξαγορές
Έχοντας βιώσει την υπερδεκαετή οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα, ενώ το σύνολο των ερωτηθέντων στην Ελλάδα αναφέρει ότι σκοπεύει να επιδιώξει ενεργά μία συμφωνία τους επόμενους 12 μήνες, φαίνεται ότι θα κινηθεί προσεκτικά.

Έτσι, το 57% των στελεχών δηλώνει ότι θα επιδιώξει κοινοπραξίες (Joint Ventures) ή στρατηγικές συμμαχίες με τρίτα μέρη, το 40% ότι θα αναζητήσει συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές, ενώ το 27% απαντά ότι θα προχωρήσει σε αποεπενδύσεις. Η στάση αυτή προς τις κοινοπραξίες, είναι ευθυγραμμισμένη με τις προτεραιότητες των CEOs και στο παγκόσμιο δείγμα της έρευνας (58%).

Στο πλαίσιο αυτών των συμμαχιών, το 83% των CEOs δίνει προτεραιότητα σε συμφωνίες σε αγορές με τις οποίες η Ελλάδα έχει ισχυρή γεωπολιτική και οικονομική σχέση.