Έρευνες - Μελέτες

Η ψηφιακή τεχνολογία μετασχηματίζει και τον κλάδο της υγείας

ehealth

Σε μετασχηματισμό του παραδοσιακού επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας οδηγείται η παγκόσμια αγορά του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης. Στη βάση αυτού του μετασχηματισμού, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, καλούνται να αναθεωρήσουν και να επαναπροσδιορίσουν τις παροχές, να καινοτομήσουν μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών και να αποδεχθούν τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις, καθώς και άλλου είδους συνεργασίες.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία, οι mobile εφαρμογές και οι υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων αλλάζουν τη σχέση γιατρού - ασθενούςΟ ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται “στην καρδιά” αυτής της αλλαγής με την καινοτομία να καθοδηγεί το νέο μοντέλο λειτουργίας. Τα ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών, οι εφαρμογές για την υγεία για κινητές συσκευές και οι υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων (analytics), που αξιοποιούνται στη διάγνωση, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι γιατροί, οι ασθενείς και άλλοι παράγοντες του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης. Οι ψηφιακές καινοτομίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, καθώς και στη μείωση του κόστους.

Όπως αναφέρει νέα έκθεση της Deloitte με τίτλο “Προοπτικές του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης για το 2015: Κοινοί στόχοι και αντικρουόμενες προτεραιότητες”, υιοθετώντας την ψηφιακή καινοτομία, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας θα αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Παράλληλα, θα έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη πληροφόρηση, που θα διευκολύνει τη λήψη επιχειρησιακών και κλινικών αποφάσεων και θα βελτιώσουν την παροχή φροντίδας.

Προκλήσεις
Σύμφωνα  με την έκθεση, καθώς η παγκόσμια οικονομία οδεύει προς ανάκαμψη από την παρατεταμένη παγκόσμια ύφεση, οι δαπάνες για την υγεία αναμένεται να επιταχυνθούν, με αύξηση κατά μέσο όρο 5,2% ανά έτος από το 2014 - 2018, φτάνοντας τα $9,3 τρις. Η αύξηση αυτή θα προέλθει από τις υγειονομικές ανάγκες του γηράσκοντος, αλλά και αυξανόμενου πληθυσμού, την αυξανόμενη επικράτηση των χρόνιων ασθενειών, την επέκταση των αναδυόμενων αγορών, τη βελτίωση των υποδομών, καθώς και την πρόοδο, που σημειώνουν οι θεραπευτικές μέθοδοι και η τεχνολογία.

Στο μεταξύ, το κόστος είναι το μεγαλύτερο υγειονομικό ζήτημα του κλάδου στις περισσότερες χώρες το 2015. Όλες οι πλευρές - οι κυβερνήσεις, τα συστήματα υγείας, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές αναμένεται να ασκήσουν πίεση, ώστε να μειωθούν τα κόστη και να βελτιωθεί η προσφερόμενη αξία.

Ακόμη, η πολιτική αβεβαιότητα, τα θέματα της οικονομίας, και τα μέτρα λιτότητας σε πολλές χώρες θέτουν υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας.

“Όσο τα έξοδα και ο αριθμός των ασθενών θα αυξάνονται, οι φορείς του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης θα χρειαστεί να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, να μειώσουν τα κόστη και να εντοπίσουν τρόπους για τη βελτίωση της αξίας, που προσδίδουν οι περιορισμένοι πόροι τους”, αναφέρει η έκθεση.