Έρευνες - Μελέτες

Ενιαίο χώρο δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις δημιουργεί η Ευρώπη

peoplewalk

Το σχέδιο της για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων δημοσίων συμβάσεων ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο χώρος δεδομένων δημοσίων συμβάσεων θα συγκεντρώνει data σχετικά με την προετοιμασία των διαγωνισμών, τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών. Τα δεδομένα αυτά, σήμερα, είναι κατακερματισμένα σε διάφορους μορφότυπους και επίπεδα, είτε ευρωπαϊκά είτε εθνικά.

 

Απελευθέρωση του δυναμικού των δεδομένων της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕυρώπηΟ ενιαίος χώρος δεδομένων θα καταστήσει δυνατή την απόκτηση νέων γνώσεων μέσω υπερσύγχρονων αναλυτικών εργαλείων, που περιλαμβάνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, μηχανική μάθηση και επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Έτσι, οι δημόσιες δαπάνες θα γίνουν πιο στοχευμένες και πιο διαφανείς, θα βελτιωθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών και θα προαχθεί η βασισμένη σε δεδομένα χάραξη πολιτικής.

 

Στο σχέδιο της Επιτροπής αποτυπώνονται τα εργαλεία βασικής αρχιτεκτονικής και ανάλυσης, που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως τα μέσα του 2023. Επίσης, το εν λόγω σχέδιο αποσαφηνίζει και τα δεδομένα δημοσίων συμβάσεων, που δημοσιεύονται σε επίπεδο Ε.Ε., τα οποία θα καταστούν στη συνέχεια διαθέσιμα στο σύστημα.

 

Σύμφωνα με τα πλάνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως τα τέλη του 2024, θα πρέπει να συνδεθούν όλες οι συμμετέχουσες εθνικές πύλες δημοσίευσης, να ενσωματωθούν τα ιστορικά δεδομένα, που δημοσιεύονται σε επίπεδο Ε.Ε. και να επεκταθούν τα αναλυτικά εργαλεία.

 

Με τον ενιαίο χώρο δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις εκτιμάται ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους όσον αφορά τις επενδύσεις και την υποβολή προσφορών, ενώ θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και οικονομική αποδοτικότητα για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

 

Βέλτιστες πρακτικές

“Ο δημόσιος τομέας, με αξία άνω των €2 τρισ. σε όλη την Ε.Ε. ετησίως, δηλαδή σχεδόν το 13,6% του ΑΕΠ της Ε.Ε., θα πρέπει να παίξει τον ρόλο που του αναλογεί για τη στήριξη των πράσινων βιομηχανιών. Ο χώρος δεδομένων δημοσίων συμβάσεων θα επιτρέψει στις δημόσιες αρχές να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δημόσιων πόρων προς τις πράσινες βιομηχανίες”, αναφέρει η Επιτροπή.

 

Όπως υπογραμμίζει η ετήσια έκθεση του 2023 για την ενιαία αγορά, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δεδομένων είναι καίριας σημασίας, ώστε η ενιαία αγορά να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό της για τη στήριξη της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

 

Τα ψηφιακά εργαλεία και τα δεδομένα παρουσιάζουν πολλές δυνατότητες, όσον αφορά τη βελτίωση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς”, αναφέρει η φετινή ετήσια έκθεση για την ενιαία αγορά. Υπογραμμίζει δε ότι οι καινοτόμες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας και των λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών και θα μειώσουν τον φόρτο για τις επιχειρήσεις και τους διοικητικούς φορείς.