Έρευνες - Μελέτες

Οι δαπάνες για cloud παγκοσμίως θα αυξηθούν κατά 23% το 2023

cloudcomputingnew123

Αυξημένες, αν και με βραδύτερο ρυθμό έναντι του 2022, θα είναι και το τρέχον έτος οι δαπάνες για υποδομές cloud, σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το σύνολο του 2022, η αγορά υποδομών για το cloud διευρύνθηκε κατά 29%, φθάνοντας τα $247 δισ. από $191,7 δισ. το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Canalys.

 

Οι δαπάνες για υπηρεσίες υποδομής cloud θα αυξηθούν κατά 23% για ολόκληρο το έτος, σε σύγκριση με 29% το 2022Η εταιρεία προβλέπει ότι το 2023 ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης θα είναι ελαφρά βραδύτερος και θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 23%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, ενώ η ζήτηση από πλευράς επιχειρήσεων για υπηρεσίες cloud παραμένει, ο ρυθμός ανάπτυξης για υποδομές cloud θα συνεχίσει να επιβραδύνεται για τα επόμενα τρίμηνα.

 

“Η μακροοικονομική αβεβαιότητα επιβάλλει μια πιο συντηρητική προσέγγιση των προϋπολογισμών για το ΙΤ. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρικοί πελάτες αναγκάζονται να βελτιστοποιήσουν τις σχετικές δαπάνες μετά από τις συνεχείς επενδύσεις στο IT τα τελευταία τρία χρόνια, λόγω του επιταχυνόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού, που έφερε η πανδημία”, αναφέρει.

 

Αυτή η τάση έγινε σαφής ήδη από το 4ο τρίμηνο του περασμένου έτους, οπότε οι σχετικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 23% το 4ο τρίμηνο του 2022, φτάνοντας τα $65,8 δισ. Η επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών και η επικείμενη ύφεση προκάλεσαν επιβράδυνση του όγκου και του ρυθμού της μετάβασης στο cloud το 4ο τρίμηνο, ειδικά από εταιρικούς πελάτες, οι οποίοι συνήθως έχουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας.

 

Επανεξετάζουν τη χρήση

Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας, οι πελάτες επανεξετάζουν πώς χρησιμοποιούν το cloud στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. “Αφενός οι εταιρείες, που χρησιμοποιούν μοντέλα χρέωσης πληρωμής ανά χρήση, θα βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητες στο cloud για να μειώσουν την κατανάλωση και να εξοικονομήσουν κόστος. Αφετέρου θα υπάρξει σημαντική επιβράδυνση στην υιοθέτηση των συμβάσεων cloud, η οποία θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη μείωση των σχετικών εσόδων”, προσθέτουν οι αναλυτές.

 

Οι κορυφαίοι πάροχοι

Η Canalys δημοσιοποίησε, στο σχετικό report της, στοιχεία για τους κορυφαίους παίκτες της αγοράς υποδομών cloud για το 4ο τρίμηνο του 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία του report, η AWS, η Microsoft Azure και η Google Cloud, ήταν οι τρεις κορυφαίοι πάροχοι της αγοράς, αυξάνοντας - από κοινού - το μερίδιο αγοράς τους κατά 26% και αντιπροσωπεύοντας πλέον - συνδυαστικά - μερίδιο 65% των συνολικών δαπανών.

 

Η AWS ηγήθηκε της αγοράς υπηρεσιών υποδομής cloud το 4ο τρίμηνο του 2022, αντιπροσωπεύοντας το 32% των συνολικών δαπανών, πετυχαίνοντας ανάπτυξη 20% σε ετήσια βάση. Αυτή η ανάπτυξη, ωστόσο, σύμφωνα με την Canalys, συνιστά έναν ιστορικά χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης για την AWS.

 

Από την πλευρά του, το Microsoft Azure κατείχε το 23% της παγκόσμιας αγοράς και παρέμεινε ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 31%.

 

Τέλος, το Google Cloud ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών για υποδομές cloud, με ανάπτυξη 36% και μερίδιο 10% της αγοράς.