Έρευνες - Μελέτες

Οι δαπάνες για κυβερνοασφάλεια θα αυξηθούν κατά 13% το 2023

security1

Τα αυξημένα επίπεδα ψηφιακών απειλών διατηρούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ψηλά στη λίστα των επενδυτικών προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων, παγκοσμίως. Ως αποτέλεσμα και το 2023 οι δαπάνες επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών και κυβερνήσεων για κυβερνοασφάλεια θα συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά.

 

Οι συνολικές παγκόσμιες δαπάνες για την κυβερνοασφάλεια το 2023 αναμένεται να φτάσουν τα $223,8 δισ.Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Canalys, οι παγκόσμιες δαπάνες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (περιλαμβάνουν τόσο δαπάνες για προϊόντα, όσο και για υπηρεσίες) αναμένεται να αυξηθούν κατά 13,2% το τρέχον έτος. Σε απόλυτα μεγέθη, οι σχετικές δαπάνες το 2023 αναμένεται να φτάσουν τα $223,8 δισ.

 

Πάντως, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας, η διεύρυνση των δαπανών για κυβερνοασφάλεια δεν θα αποτελέσει πραγματικότητα, οριζόντια, για όλες τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς. Με δεδομένη την πίεση στους προϋπολογισμούς και την ανάγκη για ασφυκτικό έλεγχο των δαπανών, επιχειρήσεις και φορείς θα επικεντρωθούν μόνο στις πιο επείγουσες ανάγκες κυβερνοασφάλειας για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παραβιάσεων.

 

Οι δαπάνες μεταξύ των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων θα αυξηθούν, αλλά οι επενδύσεις από μικρότερες επιχειρήσεις θα εξασθενήσουν, καθώς επιδεινώνονται οι οικονομικές συνθήκες. Το εξελισσόμενο τοπίο απειλών θα συνεχίσει να πιέζει τους οργανισμούς να διευρύνουν και να εμβαθύνουν την άμυνα στον κυβερνοχώρο, να επεκτείνουν τις δυνατότητες ανίχνευσης και να βελτιώσουν την απόκριση συμβάντων το 2023.

 

Ο ρόλος του ChatGPT

“Το ransomware παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για τους οργανισμούς από επιχειρησιακή και οικονομική σκοπιά. Ωστόσο, η εμφάνιση και η πιθανή κατάχρηση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, θα αυξήσει τον κίνδυνο σε άλλο επίπεδο το 2023”, αναφέρει η Canalys.

 

“Αυτό θα επιτρέψει και θα επιταχύνει τη δημιουργία κακόβουλου κώδικα σε βιομηχανική κλίμακα από περισσότερους παράγοντες απειλών και θα αυξήσει τη συχνότητα και το εύρος των επιθέσεων. Οι οργανισμοί ήδη δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα επίπεδα απειλής και δεν έχουν την πολυτέλεια να περικόψουν τις δαπάνες τους, καθώς θα τους αφήσει ακόμη πιο ευάλωτους. Αντίθετα, θα χρειαστεί να συνεργαστούν πιο στενά με τους συνεργάτες του καναλιού για να κάνουν πιο έξυπνες επενδύσεις”, προσθέτουν οι αναλυτές.

 

Η κυβερνοασφάλεια το 2023

Η παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της εξωτερικής ανάθεσης, της ανάπτυξης, της ενοποίησης, της συντήρησης και των διαχειριζόμενων υπηρεσιών, προβλέπεται να αυξηθεί κατά 14,1% στα $144,3 δισ. το 2023. Αυτό θα αντιπροσωπεύει το 64,5% της παγκόσμιας αγοράς κυβερνοασφάλειας το 2023.

 

Η εφαρμογή αρχιτεκτονικών Zero Trust για την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων, που έχει αξιοποιηθεί με επιτυχία τα τελευταία τρία χρόνια - από την έναρξη της πανδημίας και μετά - θα είναι κεντρικό θέμα το 2023 σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας.

 

Τέλος, οι αναλυτές εκτιμούν ότι περισσότερο από το 90% των συνολικών δαπανών για προϊόντα και υπηρεσίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα διατεθεί μέσω συνεργαζόμενων καναλιών το 2023.

 

Οι πωλήσεις προϊόντων κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας τελικού σημείου, της ασφάλειας δικτύου, της ασφάλειας ιστού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ασφάλειας δεδομένων, της διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης, καθώς και των αναλύσεων ευπάθειας και ασφάλειας, θα αυξηθούν κατά 11,7% στα $79,5 δισ. το 2023. Αυτό αντιπροσωπεύει ισχυρή ανάπτυξη, αλλά είναι επίσης μια επιβράδυνση από τα επίπεδα του 2022, όταν οι οργανισμοί αύξησαν τις δαπάνες για να αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες άμυνες και πρόσθεσαν νέες δυνατότητες, ειδικά cloud, IoT/OT και ασφάλεια ταυτότητας.