Έρευνες - Μελέτες

Η Ευρώπη επενδύει στο Blockchain

blockchain

Ενεργό παρουσία σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν την τεχνολογία Blockchain, θέλει η Ευρώπη. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με αυτόν τον στόχο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε χθες το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Sandbox για το Blockchain (European Regulatory Sandbox for Blockchain).

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει το European Regulatory Sandbox για το Blockchain-Θα υποστηρίζει 20 έργα ετησίωςΤα Sandboxes είναι ελεγχόμενα περιβάλλοντα, όπου οι εταιρείες μπορούν να δοκιμάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ συνεργάζονται με τις σχετικές ρυθμιστικές Αρχές. Από το 2023 έως το 2026, το Sandbox θα υποστηρίζει 20 έργα ετησίως, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων χρήσης στην Ευρωπαϊκή Υποδομή Υπηρεσιών Blockchain (EBSI) - ένα έργο πολλών χωρών στο πλαίσιο της Ψηφιακής Δεκαετίας, που υποστηρίζεται από την Επιτροπή, όλα τα κράτη - μέλη, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν.

 

Το Sandbox θα παρέχει ασφάλεια δικαίου για αποκεντρωμένες τεχνολογικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένου του blockchain, εντοπίζοντας εμπόδια στην ανάπτυξή τους από νομική και κανονιστική άποψη και παρέχοντας νομικές συμβουλές, ρυθμιστική εμπειρία και καθοδήγηση σε ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον. Θα επιτρέψει, επίσης, στις ρυθμιστικές και τις εποπτικές Αρχές να ενισχύσουν τις γνώσεις τους για τις τεχνολογίες αιχμής blockchain και να μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές μέσω διαλόγων.

 

Πρώτη πρόσκληση

Η πρώτη πρόσκληση για το Sandbox θα είναι ανοιχτή έως τις 14 Απριλίου 2023. Το Sandbox υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Digital Europe, το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ε.Ε., που επικεντρώνεται στην παροχή ψηφιακής τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, πολίτες και δημόσιες διοικήσεις.

 

Θα βοηθήσει επίσης την Ευρώπη να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους, που έχει θέσει για την Ψηφιακή Δεκαετία, καθώς η μείωση της νομικής αβεβαιότητας γύρω από το blockchain θα επιτρέψει την υιοθέτησή του σε όλους τους τομείς.

 

Χρήσεις blockchain

Η Ευρώπη έχει αγκαλιάσει την τεχνολογία του blockchain, ενσωματώνοντας την σε διάφορους τομείς, όπως στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Η Ε.Ε. έχει καλέσει εθνικές Αρχές των κρατών-μελών να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του blockchain, που θα διευκολύνουν τη συγκέντρωση φόρων και την ταυτοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.

 

“Η ευρωπαϊκή οικονομία αλλάζει. Οι Ευρωπαίοι, ειδικά οι νεότεροι, αναζητούν πλέον εναλλακτικές λύσεις για την αποταμίευση και τις επενδύσεις. Με την εμφάνιση των νέων τεχνολογιών, οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν επίσης βρει νέες λύσεις, λύσεις που είναι όλο και πιο αποκεντρωμένες, πιο προσιτές και πιο παρούσες στη ζωή μας”, εξηγεί το ψήφισμα, σε μια προσπάθεια να υπογραμμίσει την ανάγκη για ενεργοποίηση των νέων τεχνολογιών σε ένα χώρο, που γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακός.

 

Το σκεπτικό της Ε.Ε. είναι ότι μια καινοτόμος φορολογική πολιτική δεν μπορεί να αγνοήσει την εμφάνιση νέων τεχνολογιών, όπως το blockchain ή τον πολλαπλασιασμό των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης. “Θέλουμε η τεχνολογία blockchain να αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό των ευκαιριών που αντιπροσωπεύει. Τα χαρακτηριστικά αυτής της τεχνολογίας, μας επιτρέπουν να καταπολεμήσουμε την απάτη και τη φοροδιαφυγή ταχύτερα και αποτελεσματικότερα και μπορούν, επίσης, να καταστήσουν τις διαδικασίες πιο αποτελεσματικές, μειώνοντας τη γραφειοκρατία για τους πολίτες και το κόστος πλαισίου για τις εταιρείες”, αναφέρει σε σχετικό ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.