Έρευνες - Μελέτες

Ψηφιακή θωράκιση από μελλοντικά κύματα κρίσεων στον τομέα της υγείας

health_tech22

Θωράκιση από μελλοντικά κύματα κρίσεων μπορεί να αποκτήσει ο τομέας της υγείας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Πρόσφατη έκθεση της KPMG “Healthcare Horizons” διατυπώνει τρία πιθανά μελλοντικά σενάρια για τον κλάδο.  

 

Δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης δεν έχουν επιστρέψει στην κανονικότηταΤο ένα εξ αυτών, υποθέτει ότι ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης θα καταφέρει να αξιοποιήσει πλήρως τις νέες τεχνολογικές τάσεις. Στο συγκεκριμένο σενάριο, η τεχνολογία και τα πλεονεκτήματα της κοινότητας αξιοποιούνται, για να ενισχυθεί η δυνατότητα του εργατικού δυναμικού να παρέχει φροντίδα υψηλής ποιότητας.

 

Στο εν λόγω σενάριο, η τεχνολογία θεωρείται ως το μέσο για την επίτευξη του σκοπού, εμπλέκοντας τους ασθενείς στη ίδια τους τη φροντίδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας να αλληλοεπιδρούν καλύτερα με τους ασθενείς και ενδυναμώνοντας τις κοινότητες, ώστε να καταφέρνουν να αντιμετωπίζουν ζητήματα ανισότητας στην υγεία και να εστιάζουν περισσότερο στην πρόληψη.

 

Το αποτέλεσμα σε αυτό το σενάριο είναι ότι οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης ευδοκιμούν και ολόκληροι πληθυσμοί επωφελούνται από τη βελτίωση της υγείας και της φροντίδας.

 

Στο δεύτερο σενάριο, που διατυπώνει η μελέτη, τα συστήματα υγείας υφίστανται ριζικό τεχνολογικό μετασχηματισμό, αξιοποιώντας δεδομένα και αναδυόμενες τεχνολογίες. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν συνοδεύεται από συμμετοχή και ενσωμάτωση της κοινότητας, ούτε στην επικέντρωση στο εργατικό δυναμικό.

 

Συστήματα δύο επιπέδων

Αν και η τεχνολογία είναι πολλά υποσχόμενη όσον αφορά στις λύσεις για το μέλλον, το πιθανότερο αποτέλεσμα αυτού του σεναρίου είναι η δημιουργία συστημάτων δύο επιπέδων, όπου εκείνα με τους περισσότερο ψηφιακά εγγράμματους, αστικούς και εύπορους πληθυσμούς θα λαμβάνουν υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών.

 

“Η μονομερής επικέντρωση στην τεχνολογία ενέχει, επίσης, τον κίνδυνο δυσφορίας του κλινικού προσωπικού, ειδικά εάν η τεχνολογία εφαρμόζεται χωρίς το προσωπικό να αναλαμβάνει ισχυρό ρόλο”, αναφέρει η ίδια μελέτη.

 

Υποβάθμιση

Στο τρίτο σενάριο τα συστήματα υγείας επιστρέφουν στους προ-πανδημίας τρόπους λειτουργίας τους. Συνεχίζουν να βασίζονται πρωτίστως στα νοσοκομειοκεντρικά μοντέλα περίθαλψης, να εστιάζουν τις προσπάθειες τους στην πρόσληψη νέου προσωπικού χωρίς να ασχολούνται με τη διατήρηση και την ευημερία του και να υιοθετούν νέες τεχνολογίες, με αποσπασματικό όμως τρόπο.

 

Το αποτέλεσμα αυτού του σεναρίου είναι ότι οι οργανισμοί πιθανά να μην καταφέρουν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις και το κόστος των υπηρεσιών, κάτι που πιθανόν να οδηγήσει σε διαφορετικούς βαθμούς κατάρρευσης του συστήματος ή σε μακροπρόθεσμη υποβάθμιση της ποιότητας της περίθαλψης και της υγείας του πληθυσμού.

 

Η έκθεση  “Healthcare Horizons” καλεί για άμεση δράση για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις τόσο του παρελθόντος, όσο και του μέλλοντος. Παροτρύνει δε τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να επικεντρωθούν σε μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της οποίας η τεχνολογία, το εργατικό δυναμικό και οι τρόποι εργασίας με βάση την κοινότητα, λειτουργούν σαν ένα τρίγωνο με κάθε πλευρά να ενισχύει τις άλλες δύο.