Έρευνες - Μελέτες

6η πανευρωπαϊκά η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων του “Ορίζοντας Ευρώπη”

peoplewalk

Στην 6η θέση της κατάταξης των ευρωπαϊκών χωρών στην απορρόφηση κονδυλίων του Κοινοτικού Προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη”, στον άξονα “Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα”, βρίσκεται η Ελλάδα.

 

Υψηλή συμμετοχή της Ελλάδας στη θεματική “Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα” του προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη”Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία για την υλοποίηση του εμβληματικού προγράμματος της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία τη διετία 2021-2022, οι εγκεκριμένες προτάσεις με έστω και μία ελληνική συμμετοχή φτάνουν τις 172, σε σύνολο 444 προτάσεων. Δηλαδή, στο 40% περίπου (38,7%) των εγκεκριμένων προτάσεων, που θα υλοποιηθούν ως έργα, υπάρχει ελληνική συμμετοχή.

 

Στην ίδια θεματική, η χώρα μας κατατάσσεται στην 6η θέση, μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στον Ορίζοντα Ευρώπη, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της Ε.Ε., με ελάχιστη διαφορά από την Ολλανδία. Στη θεματική “Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα”  καταγράφεται με διαφορά η μεγαλύτερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (€179,8 εκατ.) για τους ελληνικούς φορείς, όπως επίσης οι περισσότερες υποβολές προτάσεων και οι περισσότερες επιτυχημένες (εγκεκριμένες) προτάσεις, σε σχέση με τις υπόλοιπες θεματικές.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που δημοσιοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), δεύτερη έρχεται η θεματική “Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα” (€89,5 εκατ.) και τρίτη η θεματική “Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον” (€75,5 εκατ.).

  

Ψηφιακές τεχνολογίες

Με βάση τα σχετικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο Cluster 4, οι Έλληνες ερευνητές είναι πρωτοπόροι στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και μπορούν να ενισχύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και να στηρίξουν την καινοτομία, αν αποφασίσουν, με τα απαραίτητα κίνητρα, να κινηθούν προς την αγορά.

 

Τα προαναφερθέντα συμπεράσματα προκύπτουν από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της βάσης δεδομένων eCorda της Ε.Ε. (Φεβρουάριος 2023), που αφορούν τις προκηρύξεις των πρώτων δύο ετών 2021-2022 του Ορίζοντα Ευρώπη, μετά από επεξεργασία που πραγματοποίησε το ΕΚΤ, που λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη.

 

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο Cluster 4 έχουν ως εξής: 2.190 προτάσεις υποβλήθηκαν συνολικά σε επίπεδο Ε.Ε., ενώ 928 προτάσεις υποβλήθηκαν με ελληνική συμμετοχή. Υπήρξαν 2.081 συμμετοχές ελληνικών φορέων σε υποβληθείσες προτάσεις (σε σύνολο 28.276 συμμετοχών στην Ε.Ε.).

 

Σε επίπεδο Ε.Ε. υπήρξαν 444 εγκεκριμένες προτάσεις (έργα, με υπογεγραμμένα συμβόλαια), ενώ 172 εγκεκριμένες προτάσεις είχαν έστω μία ελληνική συμμετοχή (18,5% επί των υποβληθέντων προτάσεων). Επίσης, υπήρξαν 393 συνολικές συμμετοχές ελληνικών φορέων σε εγκεκριμένες προτάσεις και 53 εγκεκριμένα έργα με συντονιστή ελληνικό φορέα, ενώ ο μέσος αριθμός ελληνικών συμμετοχών ανά επιτυχημένη πρόταση ήταν 2,28.

 

Επιπλέον, η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ελληνικούς φορείς στα εγκεκριμένα έργα (Net EU contribution) έφτασε τα €179,77 εκατ., ενώ η συνολική απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από όλους τους συμμετέχοντες στα εγκεκριμένα έργα ήταν €2,54 δισ.

 

Στο μεταξύ, 130 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα, απορροφώντας €46,28 εκατ.