Έρευνες - Μελέτες

Στα $148 δισ. οι δαπάνες για υπηρεσίες public cloud στην Ευρώπη το 2023

cloudnew

Βασική επενδυτική προτεραιότητα για επιχειρήσεις και οργανισμούς θα παραμείνει το cloud και το 2023, όπως άλλωστε και τα επόμενα χρόνια. Ως αποτέλεσμα, οι ευρωπαϊκές δαπάνες για υπηρεσίες public cloud θα φτάσουν τα $148 δισ. φέτος, παρά τη διάχυτη οικονομική αβεβαιότητα και τις πληθωριστικές πιέσεις.

 

Παρά την οικονομική αβεβαιότητα και τις πληθωριστικές πιέσεις, το cloud θα παραμείνει βασική επενδυτική προτεραιότητα το 2023Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της International Data Corporation (IDC), οι δαπάνες για τις υπηρεσίες public cloud στην Ευρώπη θα ανέλθουν σε $258 δισ. το 2026, επίδοση που μεταφράζεται σε μέση ετήσια αύξηση κατά 22% την περίοδο 2021-2026.

 

Όπως αναφέρει η εταιρεία στο “Worldwide Software and Public Cloud Services Spending Guide”, το μοντέλο Software-as-a-Service (SaaS) θα συνεχίσει να οδηγεί το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών στο Public Cloud στην Ευρώπη τόσο φέτος, όσο και τα επόμενα χρόνια.

 

Αποτελώντας ένα οικονομικά αποδοτικό υποκατάστατο των παραδοσιακών τεχνολογιών πληροφορικής, ειδικά σε περιόδους προκλήσεων που οι εταιρείες επανεξετάζουν, σε μεγάλο βαθμό, τους προϋπολογισμούς τους, το Software-as-a-Service (SaaS) μοντέλο των επενδύσεων στο cloud θα παραμείνει κυρίαρχο.

 

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες αναζητούν εργαλεία, που επιτρέπουν να επιταχύνουν τη δημιουργία εφαρμογών. Κατά συνέπεια, το Platform-as-a-Services (PaaS) θα παραμείνει το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα Cloud στο μέλλον.

 

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες, οι τραπεζικές υπηρεσίες και η μεταποίηση θα παραμείνουν οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες δαπάνες σε Δημόσιες Υπηρεσίες Cloud, απορροφώντας το 36% των συνολικών δαπανών για τις Public Cloud υπηρεσίες το 2023.

 

Επενδύσεις στο ΙΤ

Η κατάσταση στην Ευρώπη παραμένει τεταμένη για την αγορά cloud. Από τη μια πλευρά, ο υψηλός πληθωρισμός, η κρίση κόστους, οι τιμές της ενέργειας και οι γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Ευρώπη θα εντείνουν την αβεβαιότητα των εταιρικών προϋπολογισμών, επανακαθορίζοντας τα επενδυτικά σχέδια για την Πληροφορική. Από την άλλη, η μεγαλύτερη εστίαση σε οικονομικά αποδοτικές λύσεις πληροφορικής, υβριδική εργασία, επιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις στο Cloud, οι οποίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

 

“Καθώς οι άμεσες επιπτώσεις της πανδημίας έχουν παρέλθει, οι έμμεσες επιπτώσεις της μετατράπηκαν σε νέες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων δεξιοτήτων, του υψηλού πληθωρισμού και των πιθανών σεναρίων ύφεσης, που θα επηρεάσουν τις επενδύσεις στην τεχνολογία. Ωστόσο, η εστίαση στο Cloud θα συνεχιστεί, με τις εταιρείες να χρησιμοποιούν το Cloud για να μειώσουν το κόστος πληροφορικής”, αναφέρει στην ανάλυσή της η IDC.

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα στρέφουν όλο και πιο συστηματικά τις προσπάθειες προς λύσεις Cloud, που απαιτούν χαμηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες από τις παραδοσιακές λύσεις πληροφορικής.

 

Μια άλλη αλλαγή, που υποστηρίζει τις δαπάνες στο Cloud, είναι η έκρηξη δεδομένων και η αυξημένη κατανάλωση data, που αντιμετωπίζουν πολλές βιομηχανίες. Η κλιμάκωση της χρήσης δεδομένων αυξάνει τις ανησυχίες για την προστασία των data, τη συμμόρφωση και την ασφάλεια.

 

Ως αποτέλεσμα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα συνεχίσουν να δαπανούν στο Cloud με στόχο τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της ασφάλειας. Αυτό ωθεί περισσότερες εταιρείες να δαπανήσουν στο Sovereign Cloud, το οποίο επιτρέπει στους οργανισμούς να βρίσκονται σε καλύτερη θέση, όσον αφορά την αντιμετώπιση των απαιτήσεων κανονισμών.