Έρευνες - Μελέτες

Αργός ο ρυθμός ψηφιοποίησης του Δημοσίου σε παγκόσμιο επίπεδο

peopleworkk23

Με αργά βήματα μπαίνει στην εποχή της ψηφιοποίησης ο δημόσιος τομέας, παγκοσμίως. Παρά την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, που έφερε η πανδημία, σήμερα μόλις το 7% των διευθυντικών στελεχών στον δημόσιο τομέα πιστεύει ότι ο οργανισμός του έχει επιτύχει τους στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού.

 

Μόνο το 7% των στελεχών στο Δημόσιο εκτιμά ότι έχει πετύχει τους στόχους της ψηφιοποίησηςΑυτή η ψηφιακή υστέρηση συμβαίνει τη στιγμή που οι πολίτες αναμένουν, πλέον, από τη συναλλαγή τους με τον Δημόσιο τομέα επίπεδα ποιότητας, ταχύτητας και ευκολίας ισάξια με τον ιδιωτικό τομέα, με άμεση, απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω πολλαπλών καναλιών.

 

“Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν να απογοητεύσουν τους πολίτες τους, λόγω του αργού ρυθμού της ψηφιοποίησης”, διαπιστώνει έρευνα της EY (Πώς μπορούν τα στελέχη του δημόσιου τομέα και η τεχνολογία να ευθυγραμμιστούν για να εξυπηρετήσουν τους μελλοντικούς πολίτες;).

 

Σύμφωνα με την έρευνα, όχι μόνο λιγότερα από 1 στα 10 διευθυντικά στελέχη από τον δημόσιο τομέα πιστεύουν ότι ο οργανισμός τους έχει επιτύχει τους στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά η δυναμική για την ψηφιοποίηση, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κινδυνεύει να χαθεί.

 

Η ψηφιοποίηση προχωρά αργά, κυρίως λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων και των απαρχαιωμένων τρόπων εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η μάχη για τη διατήρηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες, μεταξύ των τριών κορυφαίων εμποδίων για την παροχή καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών

 

Τροχοπέδη η έλλειψη δεξιοτήτων 

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, το ανθρώπινο δυναμικό από τον δημόσιο τομέα δεν είναι προετοιμασμένο να επωφεληθεί από τα τεράστια αναμενόμενα οφέλη της ψηφιοποίησης, όπως τη βελτίωση της πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες, τη χρήση data analytics για να προβλεφθεί πότε τα ευάλωτα άτομα θα χρειαστούν περισσότερη βοήθεια και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας συνολικά.

 

Πολλοί από τους ερωτηθέντες αισθάνονται ότι περιορίζονται από έναν συνδυασμό θεμάτων, όπως η έλλειψη ηγετών με ψηφιακές γνώσεις, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων δεδομένων και της απαραίτητης κατάρτισης για πρόσβαση σε αυτά, καθώς και μια οργανωσιακή κουλτούρα η οποία αντιδρά με καθυστέρηση και δεν εμπνέει, εμποδίζοντας τις προσπάθειες για την προσέλκυση των καλύτερων ψηφιακών ταλέντων.

 

Παράλληλα, το 38% των ερωτηθέντων εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα, που ανήκουν στη Γενιά Ζ (Generation Z), δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τις δουλειές τους μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί για τις κυβερνήσεις την πρόσθετη πρόκληση της διατήρησης του ψηφιακά εγγράμματου ανθρώπινου ταλέντου που ήδη διαθέτουν, καθώς το μεγαλύτερο σε ηλικία ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα πλησιάζει στη συνταξιοδότηση.

 

Τι αναμένουν οι πολίτες από το Δημόσιο

Οι πολίτες αναμένουν ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνουν πολλές πτυχές της ζωής τους - και απαιτούν από τις κυβερνήσεις να προσαρμοστούν στην τάση αυτή.

 

Σύμφωνα με έρευνα της EY, το 43% των ερωτηθέντων κατατάσσουν την εστίαση στην εμπειρία πελάτη/πολίτη, ως έναν από τους τρεις κορυφαίους παράγοντες, που οδηγούν σε επιτυχημένο μετασχηματισμό.

 

Αυτό απαιτεί καλύτερη χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων για την κατανόηση των αναγκών των πολιτών, καθώς και νέων δεξιοτήτων, όπως η έρευνα και ο σχεδιασμός της εμπειρίας χρήστη.

 

Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα θέλουν, επίσης, έναν ψηφιακό χώρο εργασίας, που να συμβαδίζει με την προσωπική τους εμπειρία και αισθάνονται ότι οι κυβερνήσεις δεν κάνουν αρκετά.