Έρευνες - Μελέτες

Υποχωρεί ο σκεπτικισμός για τις πληρωμές μέσω κινητού: Θετικοί 9 στους 10 χρήστες

mobilepayment

Λιγότερο επιφυλακτικοί, έναντι των πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, γίνονται, πλέον, οι καταναλωτές, με το σκεπτικισμό των προηγούμενων ετών, γύρω από θέματα ασφάλειας, να υποχωρεί αισθητά. Την εν λόγω εικόνα αποτυπώνουν, με σαφήνεια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις σχετικές συζητήσεις να δείχνουν ότι οι καταναλωτές δεν αμφισβητούν πια την ασφάλεια των mobile payments, αλλά συζητούν περισσότερο για τις δυνατότητες της ψηφιακής εμπειρίας μέσω φορητών συσκευών.


Η ευκολία των mobile payments και τα πρόσθετα κίνητρα επιβράβευσης βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
Σύμφωνα με την τρίτη ετήσια έρευνα Mobile Payments της Prime Research, για λογαριασμό της MasterCard, τεχνολογίες όπως το Tokenization και τα Biometrics “καθησυχάζουν” τους καταναλωτές και πλέον, οι συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιστρέφονται γύρω από τις πλούσιες ψηφιακές εμπειρίες του mobile.

Η έρευνα, που καταγράφει την αίσθηση των καταναλωτών απέναντι στις ψηφιακές πληρωμές μέσα από 19,1 εκατ. social media posts, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, δείχνει ότι το κλίμα γύρω από τις πληρωμές, μέσω κινητού τηλεφώνου, συνεχίζει να βελτιώνεται. Για του λόγου το αληθές, το 2014 το 94% των παγκόσμιων συνομιλιών ήταν θετικές, σε σύγκριση με το 77% το 2013 και 70% το 2012.

Οι πιο θετικές συνομιλίες αφορούσαν στην καινοτομία, τα προγράμματα loyalty, τις ανταμοιβές, καθώς και την ευκολία των πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου (91% μέσος θετικός τόνος).

Ασφάλεια
Σύμφωνα με την έρευνα, που παρουσιάζει τις απόψεις καταναλωτών από 56 αγορές της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, Ευρώπης, Αφρικής, Ασίας και Ειρηνικού, συνολικά, το 91% των συνομιλιών του 2014 για την ασφάλεια και την προστασία ήταν θετικές, σε σχέση με το αντίστοιχο 20% του 2012, όπου το θέμα ήταν αυτό με την πιο αρνητική αίσθηση στην έρευνα.

Η σύγχυση και ανησυχία για την ασφάλεια και την προστασία, που είχε αναφερθεί στις μελέτες του 2012 και 2013, έχουν, πλέον, αντικατασταθεί από τις συζητήσεις των καταναλωτών για ασφαλείς λύσεις.

Το Tokenization και τα biometrics ήταν δύο βασικά θέματα συζητήσεων του 2014, που συνέβαλαν σημαντικά σε αυτήν τη σημαντική αλλαγή κλίματος.

Έμφαση στην καινοτομία
Πάντως, παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια ήταν από τις πιο θετικές της μελέτης, ο όγκος τους παρέμεινε χαμηλός. Η πλειοψηφία των συζητήσεων του 2014 (71%) αφορούσε στην ψηφιακή καινοτομία και τις πλούσιες εμπειρίες από τη χρήση κινητών τηλεφώνων και συνδεδεμένων συσκευών.

Οι πιο θετικές συζητήσεις ήταν γύρω από την ευκολία των πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου (94% διάκεινται θετικά). Οι καταναλωτές μοιράζονταν με ενθουσιασμό συγκεκριμένες αγορές, που έκαναν μέσω κινητών τηλεφώνων και ιδιαίτερα τη χρησιμότητα των συσκευών τους για τις καθημερινές αγορές.

Εκτός από την ευκολία, τα πρόσθετα κίνητρα επιβράβευσης - κουπόνια εξαγοράς και προγράμματα loyalty και συλλογής πόντων - αποτελούσαν συχνά θέμα (24%), στο ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης για την καινοτομία. Τα πρόσθετα οφέλη, που μπορούν να περιλαμβάνονται σε προσφορές πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, ενισχύουν την πίστη των καταναλωτών για τη χρήση κινητών συσκευών (58% των συζητήσεων ξεκίνησαν από καταναλωτές), αναδεικνύοντας ευκαιρίες για το MasterPass και άλλες υπηρεσίες ψηφιακών πληρωμών.