Έρευνες - Μελέτες

Η ψηφιοποίηση των φορολογικών Αρχών βαρόμετρο για τις επενδυτικές αποφάσεις

digitalization

Ως βαρόμετρο για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, λειτουργεί για τους επενδυτές η ψηφιακή ωριμότητα του φορολογικού περιβάλλοντος μιας χώρας. Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα Attractiveness Survey της ΕΥ, η ψηφιοποίηση των συστημάτων των φορολογικών αρχών αναδεικνύεται από το 45% των ερωτώμενων ως ο σημαντικότερος παράγοντας κατά τις επενδυτικές αποφάσεις.

 

ΕΥ: Ευελιξία και προσαρμοστικότητα βασικά ζητούμενα στο νέο φορολογικό περιβάλλονΟ βαθμός ρεαλιστικής προσέγγισης και η ευελιξία της φορολογικής διοίκησης αναδεικνύονται ως το τέταρτο σημαντικότερο κριτήριο από το 36% των ερωτώμενων. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, ο συντελεστής φορολογίας των εταιρικών κερδών βρίσκεται στην προτελευταία θέση, με 28%.

 

Σήμερα, οι Οικονομικές Διευθύνσεις και οι Tax Directors των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις, οι οποίες, ειδικά μετά από την πανδημία, έχουν γίνει ακόμη πιο ισχυρές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση και τις δηλωτικές υποχρεώσεις.

 

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ, Tax and Finance Operations Survey 2022, το 84% των στελεχών δηλώνει ότι επανασχεδιάζει το μοντέλο λειτουργίας της διεύθυνσης χρηματοοικονομικών και φορολογίας. Την ίδια στιγμή, το 95% απαντά ότι σχεδιάζει μετακίνηση πόρων από δραστηριότητες ρουτίνας προς στρατηγικές δραστηριότητες.

 

Οι αλλαγές, που έχουν επέλθει, αντικατοπτρίζουν και τον αυξημένο ρόλο των διευθύνσεων φορολογίας ως συμβούλων της διοικητικής ομάδας και τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

 

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις στρέφονται εντονότερα σε εξειδικευμένους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, με το 81% των επιχειρήσεων να προχωρούν σε co-sourcing - ενός συνδυασμού εξωτερικών και εσωτερικών πόρων - για ορισμένες δραστηριότητες στην επόμενη διετία.

 

Ψηφιακή εγρήγορση

Σύμφωνα με την ΕΥ, ο μετασχηματισμός της φορολογικής διεύθυνσης των επιχειρήσεων κινείται σε τέσσερις κατευθύνσεις: τη διαρκή επαναξιολόγηση του μοντέλου λειτουργίας, τον προσδιορισμό των λειτουργιών, που θα εξακολουθήσουν να διεκπεραιώνονται εντός της εταιρείας, με αντίστοιχη αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνολογίας.

 

Οι άλλες δυο βασικές κατευθύνσεις είναι η απόφαση για co-sourcing ορισμένων λειτουργιών, ιδιαίτερα των λειτουργιών ρουτίνας και η εξέταση των πλεονεκτημάτων μιας υβριδικής προσέγγισης.

 

Αναφορικά με το μέλλον και με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τις φορολογικές αρχές, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, που δημιουργούνται στο νέο περιβάλλον, σύμφωνα με την ΕΥ, είναι σημαντικές οι εξής προτεραιότητες:

- Περαιτέρω βελτίωση του φορολογικού συστήματος.

- Εμπέδωση αίσθησης σταθερότητας και προβλεψιμότητας του φορολογικού πλαισίου

-Αναθεώρηση αναχρονιστικών φορολογικών νομοθετημάτων.

- Εισαγωγή περαιτέρω κινήτρων για την Έρευνα & Ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

- Αξιοποίηση της φορολογίας ως σημαντικό εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής, στο πλαίσιο του ESG.

- Αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας των δικαστηρίων και περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών τους.

- Μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

- Αδιάλειπτη στόχευση στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

- Περαιτέρω εμπέδωση φορολογικής συνείδησης και καλλιέργεια της αντίληψης ότι η φοροδιαφυγή δεν μπορεί να γίνεται επιτρεπτή.