Έρευνες - Μελέτες

6 στους 10 CEOs βάζουν σε προσωρινή παύση την ψηφιακή στρατηγική ελέω ύφεσης

ceosnew

Στάση αναμονής, όσον αφορά τα ψηφιακά τους πλάνα, τηρούν σήμερα 6 στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με την αναμενόμενη ύφεση να επηρεάζει τη στρατηγική τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Για την ακρίβεια, σε ποσοστό 58% οι Έλληνες CEOs απαντούν ότι έχουν διακόψει προσωρινά ή περιορίσει τις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού τους, ώστε να προετοιμαστούν για την επικείμενη ύφεση.

 

Σε ποσοστό 58% οι Έλληνες CEOs έχουν διακόψει προσωρινά ή περιορίσει τις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να προετοιμαστούν για την επικείμενη ύφεσηΤο ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου το 40% των CEOs απαντά ότι έχει διακόψει προσωρινά ή περιορίσει τη στρατηγική που συνδέεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Την ίδια στιγμή, το 37% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απαντά ότι σχεδιάζει να τις διακόψει ή τις περιορίσει τους επόμενους 6 μήνες, με το ποσοστό στη χώρα μας να είναι πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 30%.

 

“Η αναμενόμενη ύφεση ίσως ωθεί τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα”, διαπιστώνει το “2022 CEO Outlook” της KPMG, που παρουσιάστηκε χθες. “Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει καταστεί πιο ακριβός τα τελευταία χρόνια, επομένως οι επενδύσεις πρέπει να ιεραρχούνται και να δίνεται προτεραιότητα στους τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη - και δυνητικά να επιβραδύνονται ή να επανεξετάζονται οι προσπάθειες που ίσως δεν θεωρούνται κρίσιμες”, τονίζει η σχετική ανάλυση.
 

Ιεράρχηση ψηφιακών επενδύσεων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της KPMG, οι disruptive τεχνολογίες έχουν αναδειχθεί ως ο κορυφαίος κίνδυνος και η μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων για τα επόμενα 3 χρόνια. Και ενώ η κόπωση από την πανδημία και παράγοντες, όπως τα αυξανόμενα επιτόκια και ο πληθωρισμός, αποτελούν τις κορυφαίες ανησυχίες για τους επόμενους 6 μήνες, οι αναδυόμενες και disruptive τεχνολογίες ακολουθούν κατά πόδας στην τρίτη θέση.

Πάντως, οι CEOs κάθε άλλο παρά παραπέμπουν στις ελληνικές καλένδες τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία. Αντίθετα, το 72% των CEOs παγκοσμίως και το 68%στην Ελλάδα συμφωνεί ότι διαθέτει μια επιθετική στρατηγική ψηφιακών επενδύσεων, που έχει στόχο να τους διασφαλίσει ότι είναι πρωτοπόροι ή ότι ακολουθούν ταχύτατα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα ποσοστό 70% των CEOs αναφέρει ότι πρέπει να δράσουν ταχύτερα, ώστε να διοχετεύσουν τις επενδύσεις τους προς ψηφιακές ευκαιρίες και να εκποιήσουν τους τομείς που κινδυνεύουν να καταστούν ψηφιακά παρωχημένοι. Όσον αφορά τους Έλληνες CEOs, αυτό το ποσοστό κατεβαίνει στο 48%.

 

Προτεραιότητα στην κυβερνοασφάλεια

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς CEOs απάντησαν ότι πραγματοποιούν περισσότερες κεφαλαιουχικές επενδύσεις για την αγορά νέας τεχνολογίας. Οι επενδύσεις αυτές δίνουν έμφαση στην κουλτούρα της κυβερνοασφάλειας.

 

Δεν είναι τυχαίο ότι το 78% των Ελλήνων CEOs βλέπει την ασφάλεια των πληροφοριών ως στρατηγική λειτουργία και ως δυνητικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνει τις ανησυχίες για κυβερνοεπιθέσεις στις εταιρείες για πολλούς CEOs (με ποσοστό 73% σε παγκόσμιο επίπεδο και 56% για την Ελλάδα) σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια (61% το 2021).

 

Μάλιστα, τρεις στους τέσσερις CEOs (76%) δηλώνουν ότι η προστασία του οικοσυστήματος των συνεργατών τους και της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι εξίσου σημαντική με την ενίσχυση της κυβερνοάμυνας του δικού τους οργανισμού. Ενώ για τους Έλληνες CEOs το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 56%.

 

Πάντως, οι περισσότεροι CEOs αναγνωρίζουν ότι είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για μια κυβερνοεπίθεση. Συγκεκριμένα, το 10% των CEOs στην Ελλάδα παραδέχεται ότι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένο για μια κυβερνοεπίθεση, ενώ το 58% υποστηρίζει το αντίθετο (περίπου στα ίδια επίπεδα με περσινά αποτελέσματα της έρευνας CEO Outlook 2021).

 

Χάσμα ψηφιακών στόχων

Οι CEOs συνεχίζουν να μειώνουν το χάσμα μεταξύ των στόχων τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Στους CEOs δόθηκαν δύο επιλογές: είτε να κάνουν περισσότερες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες (56% για τους CEOs παγκοσμίως και 54% για τους Έλληνες CEOs) ή να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες του εργατικού ανθρώπινου δυναμικού τους (44% για τους CEOs παγκοσμίως και 46% για τους Έλληνες CEOs).

 

Το χάσμα αυτό μειώθηκε το 2022 σε σύγκριση με το 2021, όταν - σε παγκόσμιο επίπεδο - το 60% έθεσε ως προτεραιότητα τις επενδύσεις στην τεχνολογία έναντι των επενδύσεων στο εργατικό ανθρώπινο δυναμικό (40%). Και στην Ελλάδα, το 68% είχε θέσει ως προτεραιότητα τις επενδύσεις στην αγορά νέων τεχνολογιών και το 32% στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Συνεργασία με startups

Όλο και περισσότερο, οι CEOs αντιμετωπίζουν τις συνεργασίες ως βασικό μέσο για να διατηρήσουν τον ρυθμό του ψηφιακού μετασχηματισμού τους: το 71% των CEOs παγκοσμίως και το 68% των Ελλήνων CEOs αντίστοιχα.

 

Οι CEOs αναφέρουν, επίσης, ότι η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με τρίτα μέρη είναι η πιο σημαντική στρατηγική, που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς τους στόχους τα επόμενα 3 χρόνια.

 

Για τις επιχειρήσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία με εταιρείες, για παράδειγμα startups, fintech και άλλες) που μπορούν να τις βοηθήσουν, προσθέτοντας ευελιξία και ανθεκτικότητα στην ανάπτυξή τους.