Έρευνες - Μελέτες

H κυβερνοασφάλεια δημιουργεί αντίστοιχη δυσκολία με την πτώση των πωλήσεων

Εξίσου σημαντική με την πτώση των πωλήσεων θεωρούν οι επιχειρήσεις σήμερα τη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας. Μάλιστα, για μια μερίδα των εταιρειών, η διαχείριση των περιστατικών ψηφιακής ασφάλειας είναι ακόμη πιο μεγάλη πίεση από την πτώση των πωλήσεων.

 

Το 13% των επιχειρήσεων, μάλιστα, θεωρεί τις διαδικτυακές επιθέσεις πιο απαιτητική μορφή κρίσης από την πτώση των πωλήσεωνΗ πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της Kaspersky, στην οποία συμμετείχαν 1.307 υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε εταιρείες με 1 έως 999 εργαζόμενους, δείχνει ότι τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο δημιουργούν σχεδόν τις ίδιες δυσκολίες με αυτές που επιφέρει η δραματική πτώση των πωλήσεων. Μάλιστα, το 13% των ερωτηθέντων από μικρούς και μεσαίους οργανισμούς θεωρεί τις διαδικτυακές επιθέσεις ως τις πιο απαιτητικές. Τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν, επίσης, ότι η πιθανότητα αντιμετώπισης ενός περιστατικού κυβερνοασφάλειας αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της εκάστοτε εταιρείας.

 

Για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το ποιες κρίσεις ενέχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η Kaspersky πήρε συνεντεύξεις από υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από εταιρείες με 1 έως 999 υπαλλήλους από 13 χώρες σε όλο τον κόσμο.

 

Αν και τα συνοπτικά στοιχεία δείχνουν ότι τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο είναι ο δεύτερος πιο δύσκολος τύπος κρίσης, με τις δραματικές πτώσεις των πωλήσεων να βρίσκονται στην πρώτη θέση, οι μεσαίες εταιρείες (50 - 999 εργαζόμενοι) αξιολόγησαν και τους δύο αυτούς τύπους κρίσεων ως εξίσου περίπλοκους.

 

Περί κρίσεων

Τα ζητήματα ενοικίων και η εισαγωγή νέων ρυθμιστικών κανόνων φαίνονται οι λιγότερο σημαντικές προκλήσεις τόσο για τις μικρές, όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις. “Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της πληροφορικής δεν είναι αβάσιμες, ειδικά δεδομένου ότι η πιθανότητα να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αυξάνεται, καθώς η εταιρεία μεγαλώνει”, αναφέρει η Kaspersky.

 

Ενώ μόνο το 8% των οργανισμών με 1 έως 8 υπαλλήλους δήλωσε ότι αντιμετώπισε ένα περιστατικό ασφάλειας πληροφορικής, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 30% μεταξύ των εταιρειών με περισσότερους από 501 εργαζόμενους.

 

“Σήμερα, περιστατικά κυβερνοασφάλειας μπορούν να συμβούν σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και να επηρεάσουν σημαντικά τις λειτουργίες, την κερδοφορία και τη φήμη τους. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις οι αντίπαλοι χρησιμοποιούν προφανή “κενά” στην κυβερνοασφάλεια μιας οργάνωσης για να αποκτήσουν πρόσβαση στην υποδομή της προκειμένου να κλέψουν χρήματα ή δεδομένα”, σχολιάζει Kaspersky.

 

Όπως τονίζει, “το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι βασικά μέτρα προστασίας, προσβάσιμα ακόμη και σε μικρές εταιρείες, όπως μια ισχυρή πολιτική κωδικών πρόσβασης, τακτικές ενημερώσεις και η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας, εάν δεν παραβλεφθούν, μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στην αντίσταση στον κυβερνοχώρο της εταιρείας”.