Έρευνες - Μελέτες

Η “έξυπνη” ψηφιοποίηση στοίχημα για τον κλάδο της μεταποίησης

technolo728

Με επενδύσεις στην “έξυπνη” ψηφιοποίηση και στη θωράκιση της εφοδιαστικής αλυσίδας απαντά ο κλάδος της μεταποίησης στην πανδημία. Δεν είναι τυχαίο ότι βασική προτεραιότητα των CEOs του κλάδου για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης τα επόμενα τρία χρόνια είναι η επένδυση στην ψηφιοποίηση και τη συνδεσιμότητα όλων των λειτουργικών τομέων.

 

Η παγκόσμια βιομηχανία μεταποίησης εστιάζει στην εφοδιαστική αλυσίδα και στον μετασχηματισμό ως απάντηση στον COVID-19“Οι CEOs των μεταποιητικών εταιρειών έχουν αντλήσει δύο σημαντικά διδάγματα από την πανδημία: τη ζωτική σημασία μιας ανθεκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας και την ανάγκη για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας”, διαπιστώνει μελέτη της KPMG.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης (Global Manufacturing Prospects 2022) μεταξύ 150 CEOs εταιρειών μεταποίησης σε 11 χώρες, η πανδημία, η κλιματική αλλαγή και τα γεωπολιτικά γεγονότα δημιουργούν δύο προτεραιότητες για τον κλάδο: την ψηφιοποίηση και στους στόχους που αφορούν το Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG).

 

Η μελέτη επιβεβαιώνει την άμεση σύνδεση της παγκόσμιας βιομηχανίας μεταποίησης με την εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον, ο κίνδυνος της εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρείται ο σημαντικότερος για την ανάπτυξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

 

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (68%) των CEOs αναφέρουν ότι έχουν στόχο να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας τους, στην περίπτωση ενός σημαντικού παγκόσμιου disruption κάποια στιγμή στο μέλλον.

 

Ψηφιακή θωράκιση

Ο κύριος τρόπος για τον περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ο βαθύτερος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας από την εταιρεία, προκειμένου να προβλέπονται οι αλλαγές πριν οι επιπτώσεις τους καταστούν σημαντικές. Γι’ αυτό άλλωστε προτεραιότητα των στελεχών για την επόμενη 3ετία είναι η επένδυση στην ψηφιοποίηση και τη συνδεσιμότητα όλων των λειτουργικών τομέων.

 

Μεταξύ άλλων, η KPMG διαπιστώνει ότι σήμερα για το 67% των CEOs του κλάδου βασικός στόχος της επιχείρησης τους είναι η προσφορά μακροπρόθεσμης αξίας στους μετόχους, ποσοστό σχεδόν πενταπλάσιο από εκείνο όσων εστιάζουν στις οικονομικές αποδόσεις της εταιρείας. 

Επίσης, όσον αφορά τους στόχους ESG, η μελέτη διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζονται από τον κλάδο ως εργαλείο ανάπτυξης. Μια αξιοσημείωτη μειοψηφία (31%), πάντως, αναφέρει ότι η προσήλωση στο ESG βελτιώνει τις οικονομικές επιδόσεις.

 

Ωστόσο, σε ποσοστό 54% υποστηρίζουν ότι έχει ουδέτερη επίδραση. Πρωτίστως, το 92% πιστεύει ότι η επικοινωνία μιας αίσθησης του σκοπού θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στις σχέσεις με τους πελάτες.

 

“Συνοψίζοντας, ο συνδυασμός της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς οι εταιρείες αναζητούν εργαλεία για τον περιορισμό των νέων κινδύνων και τη μεγιστοποίηση των νέων ευκαιριών. Η έρευνα δείχνει ότι οι CEOs δεν είχαν ακόμα το χρόνο για να αξιολογήσουν πλήρως τη σχέση μεταξύ του ψηφιακού μετασχηματισμού και του ESG”, καταλήγει η μελέτη.