Έρευνες - Μελέτες

Μικρή εξασθένιση του κλίματος στην ελληνική αγορά Πληροφορικής-Λογισμικού

software1image2

Ελαφρά ασθενέστερος σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα, αλλά εμφανώς βελτιωμένος έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ήταν τον Δεκέμβριο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην εγχώρια αγορά Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού. Ο σχετικός δείκτης παρουσίασε μικρή εξασθένιση τον Δεκέμβριο και διαμορφώθηκε στις 101,9 μονάδες, από 108,7 μονάδες τον Νοέμβριο.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών σε Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού μειώθηκε τον Δεκέμβριο στις 101,9 μονάδεςΩστόσο, κινήθηκε σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, όταν είχε διαμορφωθεί στις 92,4 μονάδες. Πάντως, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου παραμένουν θετικές και διαμορφώνονται στις +23 μονάδες (από +24 μονάδες τον Νοέμβριο). 

Οι δε εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση περιορίστηκαν κατά 21 μονάδες τον Δεκέμβριο και διαμορφώθηκαν στις +8 μονάδες. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον μήνα Δεκέμβριο, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης εξασθένισαν ελαφρά και από τις +41 μονάδες διαμορφώθηκαν στις +38 μονάδες. 

Αντίθετα, οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση υποχώρησαν εντονότερα και από τις +41 μονάδες τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν τελικά στις +23 μονάδες τον Δεκέμβριο. Ταυτόχρονα, εξασθένησαν αισθητά οι πληθωριστικές τάσεις για τις τιμές, στις +8 μονάδες (από +24 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα).

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις του κλάδου δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία. Το 12% των εταιρειών Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού (από 31% τον Νοέμβριο) αναφέρεται σε ανεπάρκεια εργατικού δυναμικού, ενώ μόλις το 8% επισημαίνει παράγοντες σχετικούς με την υγειονομική κρίση ως βασικό πρόσκομμα στη λειτουργία του. 

Το οικονομικό κλίμα
Συνολικά, στην ελληνική οικονομία παρατηρήθηκε τον Δεκέμβριο μικρή επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε ελαφρά τον Δεκέμβριο, όπως συνέβη συνολικά άλλωστε στην Ευρώπη και διαμορφώθηκε στις 110,3 μονάδες (από 113,4 μονάδες τον Νοέμβριο). Εξακολουθεί, πάντως, να κινείται σε υψηλά επίπεδα και δεν ενσωματώνει τις πολύ πρόσφατες εξελίξεις της πανδημίας, με την έξαρση της νέας μετάλλαξης και τα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση της. 

Η υποχώρηση προήλθε, κυρίως, από την έντονη επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στις Υπηρεσίες και στις Κατασκευές, ενώ η μεταβολή στη Βιομηχανία ήταν ήπια. Αντίθετα, οι προσδοκίες βελτιώθηκαν έντονα στο Λιανικό Εμπόριο, στο επίπεδο του καλοκαιριού του 2019.

Επισημαίνεται ότι ο δείκτης βρέθηκε ακριβώς στην ίδια επίδοση με τις αρχές του έτους (Ιανουάριος 2021), όταν όμως η χώρα βρισκόταν σε κατάσταση lockdown. Την τρέχουσα περίοδο, τα μέτρα προστασίας αφορούν σε πολύ λιγότερες δραστηριότητες και έχουν χαμηλότερη ένταση σε σχέση με προηγούμενους κύκλους παρεμβάσεων πολιτικής.

“Ωστόσο, καθώς η έξαρση της νέας μετάλλαξης βρίσκεται σε εξέλιξη, το εύρος τους την προσεχή περίοδο και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία δεν είναι δεδομένα. Αξιολογώντας συνολικά την πορεία του δείκτη οικονομικού κλίματος το 2021, αυτή χαρακτηρίστηκε από ισχυρή άνοδο, ειδικά στο 2ο τρίμηνο τους έτους, ενώ γενικά η εξέλιξη του συγχρονίζεται με τη δυναμική του ΑΕΠ”, τονίζει το ΙΟΒΕ. 

Το κλίμα στην ΕΕ
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε ήπια τον Δεκέμβριο, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην Ε.Ε. και διαμορφώθηκε στις 115,3 και τις 114,5 μονάδες αντίστοιχα, από 117,6 και 116,6 μονάδες αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα. Η υποχώρηση του δείκτη οφείλεται στην αισθητή επιδείνωση στις Υπηρεσίες και σε μικρότερο βαθμό στο Λιανικό εμπόριο και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Στη Βιομηχανία και τις Κατασκευές, οι προσδοκίες ενισχύθηκαν.

Όσον αφορά στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης ενισχύθηκε μόνο στην Πολωνία (+0,6). Αντίθετα, ο δείκτης επιδεινώθηκε αισθητά στην Ολλανδία (-4,1), τη Γερμανία (-2,8) και τη Γαλλία (-2,1) και ηπιότερα στην Ιταλία (-1,6) και στην Ισπανία (-2,6).