Έρευνες - Μελέτες

Το 1/5 των εταιρειών αποθηκεύει την πλειοψηφία των ευαίσθητων δεδομένων στο cloud

cloudcomputing

Την υιοθέτηση του cloud κατά τρία χρόνια, σε σύγκριση με τα ποσοστά πριν από την πανδημία, επιτάχυνε η υγειονομική κρίση. Αυτό σηματοδοτεί μια μετατόπιση στη χρήση λύσεων που βασίζονται στο cloud από λύσεις αποθήκευσης δεδομένων, σε περιβάλλοντα όπου τα δεδομένα χρησιμοποιούνται συναλλακτικά και υποστηρίζουν καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες.

 

Την υιοθέτηση του cloud κατά τρία χρόνια, σε σύγκριση με τα ποσοστά πριν από την πανδημία, επιτάχυνε η υγειονομική κρίσηΕνώ η υιοθέτηση του cloud αυξάνεται, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις λύσεις cloud. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 57% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι κάνει χρήση δύο ή περισσότερων παρόχων υποδομής cloud. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με έρευνα της Thales, το ένα τέταρτο (24%) των εταιρειών απαντά ότι η πλειονότητα των εργασιών και των δεδομένων τους βρίσκεται πλέον στο cloud.

 

Καθώς η υιοθέτηση του cloud αυξάνεται, η ασφάλεια των δεδομένων και των εργασιών στο cloud γίνεται όλο και πιο κομβική. Σύμφωνα με τη μελέτη “2021 Thales Global Cloud Security Study”, το ένα πέμπτο (21%) των επιχειρήσεων αποθηκεύουν την πλειοψηφία των ευαίσθητων δεδομένων τους στο cloud, ενώ το 40% ανέφερε κάποια παραβίαση τον τελευταίο χρόνο.

 

“Υπάρχουν ορισμένες κοινές τάσεις ως προς το που στρέφονται οι εταιρείες, όταν εξετάζουν πως να ασφαλίσουν την υποδομή τους στο cloud”, αναφέρει η μελέτη. Ειδικότερα, το 33% αναφέρει ότι ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (multi-factor authentication, MFA) αποτελεί κεντρικό μέρος της στρατηγικής τους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

 

Περί κρυπτογράφησης

Ωστόσο, μόνο το 17% έχει κρυπτογραφήσει περισσότερα από τα μισά δεδομένα που αποθηκεύονται στο cloud. Αυτό το ποσοστό πέφτει στο 15%, όταν οι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει μια προσέγγιση multicloud.

 

Ακόμη κι όταν οι επιχειρήσεις προστατεύουν τα δεδομένα τους με κρυπτογράφηση, το 34% αφήνει τον έλεγχο των κλειδιών στους παρόχους υπηρεσιών, αντί να διατηρεί τον έλεγχο. Όπου μεγάλος αριθμός οργανισμών αποτυγχάνει να προστατεύσει τα δεδομένα τους επαρκώς με κρυπτογράφηση, ο περιορισμός των πιθανών σημείων πρόσβασης γίνεται ακόμη πιο κρίσιμος.

 

Ωστόσο, σχεδόν τα μισά (48%) ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων παγκοσμίως, παραδέχονται ότι ο οργανισμός τους δεν έχει στρατηγική Zero Trust και το ένα τέταρτο (25%) δεν σκέφτεται καν μια στρατηγική.

 

Έντονες ανησυχίες

Οι επιχειρήσεις - σύμφωνα με την έρευνα - μοιράζονται κοινές ανησυχίες σχετικά με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των υπηρεσιών cloud. Σχεδόν οι μισοί (46%) από τους ερωτηθέντες παγκοσμίως ισχυρίζονται ότι η διαχείριση του απορρήτου και της προστασίας δεδομένων στο cloud είναι πιο περίπλοκη από τις λύσεις εσωτερικής εγκατάστασης.

 

Τα υβριδικά μοντέλα είναι συνήθη σε πολλούς οργανισμούς, που δεν έχουν κάνει πλήρη μετάβαση στο cloud. Το 55% των επιχειρήσεων έχει δηλώσει ότι προτιμά μια προσέγγιση “ανύψωσης & μετατόπισης” (lift & shift) για την υιοθέτηση του cloud έναντι του επανασχεδιασμού, καθώς το cloud γίνεται πιο ενσωματωμένο μέρος της επιχειρηματικής υποδομής.