Έρευνες - Μελέτες

Η κυβερνοσφάλεια κορυφαίος εταιρικός κίνδυνος την προσεχή 3ετία

internetsecurenew

Στους τρεις κορυφαίους κινδύνους, που αντιμετωπίζουν με ορίζοντα τριετίας, τοποθετούν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των επιχειρήσεων την ψηφιακή ασφάλεια. Οι τρεις βασικοί κίνδυνοι για τις εταιρείες τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με τα ανώτερα στελέχη τους, αφορούν: την εφοδιαστική αλυσίδα, την κυβερνοασφάλεια και την κλιματική αλλαγή.

 

Τρεις βασικούς κινδύνους βλέπουν τα στελέχη για τα επόμενα τρία χρόνια: κυβερνοασφάλεια, εφοδιαστική αλυσίδα και κλιματική αλλαγήΟι δύο πρώτοι κίνδυνοι εντάθηκαν την περίοδο της πανδημίας. Για παράδειγμα, σε ποσοστό 56%, οι CEOs παγκοσμίως αναφέρουν ότι η εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης τους δέχεται αυξημένη πίεση στη διάρκεια της πανδημίας.

 

Πάντως, οι CEOs των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, παγκοσμίως, εκφράζουν αυξανόμενη αισιοδοξία σχετικά με την προοπτική των δικών τους επιχειρήσεων. Παρά τη “Μετάλλαξη Δ”, που επιβραδύνει την “επιστροφή στην κανονικότητα”, η εμπιστοσύνη τους στην παγκόσμια οικονομία έχει επιστρέψει σε επίπεδα πριν από την πανδημία.

 

Σύμφωνα με την έρευνα “KPMG 2021 CEO Outlook”, το 60% των ηγετών εκφράζει εμπιστοσύνη σχετικά με την προοπτική ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας τα επόμενα τρία χρόνια. Το αντίστοιχο ποσοστό την περίοδο Ιανουάριο/Φεβρουάριο ήταν 42%.

 

Η προοπτική μιας ισχυρότερης παγκόσμιας οικονομίας οδηγεί τους CEOs σε επενδύσεις για την επέκταση και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό τους. Το 69% προσδιορίζει μη οργανικές μεθόδους (π.χ. κοινοπραξίες, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις και στρατηγικές συμμαχίες), ως την κύρια στρατηγική της επιχείρησης τους για την ανάπτυξη.

 

Με το βλέμμα σε εξαγορές

Η πλειοψηφία (87%) των ηγετικών στελεχών παγκοσμίως δήλωσε ότι αναζητά εξαγορές τα επόμενα τρία χρόνια, που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους. Στο μεταξύ, το 30% των CEOs σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερο από το 10% των εσόδων σε μέτρα και προγράμματα βιωσιμότητας τα επόμενα τρία χρόνια.

 

Η κλιματική αλλαγή

Πάνω από το ένα τέταρτο (27%) των CEOs ανησυχεί ότι η αποτυχία της εκπλήρωσης των προσδοκιών γύρω από την κλιματική αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα οι δημόσιες αγορές να μην επενδύουν στις επιχειρήσεις τους. Πάνω από τους μισούς (58%) CEOs ανέφεραν ότι δέχονται αυξημένες απαιτήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές και πελάτες) για περισσότερη αναφορά σε θέματα ESG.

 

Τρία στα τέσσερα στελέχη των εταιρειών παγκοσμίως (77%), πιστεύουν ότι θα πρέπει να δοθούν κρατικά κίνητρα, εφόσον ζητηθεί από όλες τις επιχειρήσεις να επιτύχουν καθαρό μηδενικό στόχο.

 

Το μέλλον της εργασίας

Οι CEOs εστιάζουν στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στο εργατικό δυναμικό τους με το 51% (σημειώνοντας άνοδο από το 14% στην έρευνα CEO Outlook Pulse τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο) να ψάχνει να επενδύσει σε κοινόχρηστους χώρους γραφείων.

 

Επιπλέον, το 37% των στελεχών έχει εφαρμόσει ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας για το προσωπικό, όπου οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται εξ αποστάσεως 2 με 3 ημέρες την εβδομάδα.