Έρευνες - Μελέτες

Επτά στις δέκα εταιρείες εκτιμούν ότι πρέπει να μετεκπαιδεύσουν τα τμήματα ΙΤ τα επόμενα 1-2 χρόνια

techbus1

Την εκτίμηση ότι το προσωπικό των τμημάτων ΙΤ θα πρέπει να μετεκπαιδευτεί τα επόμενα 1-2 χρόνια, ώστε να ανταποκριθεί στις αλλαγές που φέρνουν το cloud, το mobiity, τα social media και τα Big Data, εκφράζει το 69% των εταιρειών.

Τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων εκφράζουν την ανάγκη να προχωρήσουν στην υιοθέτηση του hybrid cloudΣτο μεταξύ, καθώς ο έλεγχος των δαπανών για Πληροφορική απομακρύνεται σταδιακά από τις αρμοδιότητες των υπεύθυνων ΙΤ, το 71% από αυτούς θεωρεί ότι τα τμήματα IT θα πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν ως εσωτερικός μεσίτης (in-house broker) για υπηρεσίες on-demand, προκειμένου να βοηθήσουν την ανάπτυξη της επιχείρησης τους. Ενώ, λοιπόν, περίπου τα δύο τρίτα των εταιρειών υπεραμύνονται αυτής της στρατηγικής, φαίνεται να υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης των τμημάτων ΙΤ στην ικανότητα τους να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη της επιχείρησης. Μάλιστα, το 35% πιστεύει ότι η επιχείρηση τους δεν διαθέτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται, προκειμένου να πετύχουν βασικούς επιχειρηματικούς στόχους υψηλής προτεραιότητας.

Τα παραπάνω ευρήματα προκύπτουν από παγκόσμια έρευνα της EMC Corporation, στην οποία καταγράφονται οι απόψεις μεταξύ στελεχών ΙΤ από ολόκληρο τον κόσμο, σε σχέση με το πώς εξελίσσεται ο ρόλος του ΙΤ στους σύγχρονους οργανισμούς. Στην έρευνα, την οποία διενήργησε η Vanson Bourne, συμμετείχαν 10.451 επαγγελματίες από το χώρο του IT σε 33 χώρες. Γενικά, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ένας - όλο και μεγαλύτερος - αριθμός επιχειρήσεων, σε ολόκληρο τον κόσμο, υιοθετεί το cloud computing, με την συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων να θεωρεί ότι η επιλογή του hybrid cloud γίνεται για λόγους μεγαλύτερης ευελιξίας και ασφάλειας.

Hybrid Cloud και αυτοματισμοί
Το θέμα του αυτοματισμού και της καινοτομίας (π.χ. hybrid cloud) στις υποδομές ΙΤ συγκεντρώνει το μεγάλο ενδιαφέρον των υπευθύνων Πληροφορικής. Η έρευνα διαπιστώνει ότι η υιοθέτηση των hybrid clouds έχει αυξηθεί κατά 9% από το 2013, φθάνοντας το 27% παγκοσμίως. Το υψηλότερο ποσοστό (28%) καταγράφεται στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA), με τη Λατινική Αμερική και την περιοχή Ασίας - Ειρηνικού και Ιαπωνίας να ακολουθούν με 24% καθεμία.

Επιπλέον, σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των ερωτηθέντων (64%) εξέφρασαν την ανάγκη να προχωρήσουν στην υιοθέτηση του hybrid cloud, λόγω της ευελιξίας και της ασφάλειας που τους προσφέρει.

Περαιτέρω, το 74% πιστεύει ότι η περαιτέρω αυτοματοποίηση των υποδομών τους είναι επιβεβλημένη για λόγους ανάπτυξης της επιχείρησης τους.

Το μέλλον του Cloud
Σύμφωνα με την έρευνα, ενώ όλο και περισσότεροι οργανισμοί μετακινούνται στο Διαδίκτυο, μόλις 16% των ερωτηθέντων θα ήταν πρόθυμοι να μεταφέρουν οποιαδήποτε εφαρμογή σε κάποιο public cloud. Μεταξύ των εφαρμογών, τις οποίες οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δεν θα ήθελαν να μεταφέρουν σε κάποιο public cloud, περιλαμβάνονται εκείνες που έχουν σχέση με τον οικονομικό σχεδιασμό (39%), τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού (35%) και το ERP (32%) της επιχείρησης τους.

Ανεπτυγμένες αγορές με πιο προηγμένες, από πλευράς ΙΤ, οικονομίες βρίσκονται στην κορυφή των χωρών που υιοθετούν τεχνολογίες cloud, τη στιγμή που οι αναδυόμενες αγορές δείχνουν μεγαλύτερη αποστροφή στο ρίσκο, υιοθετώντας συνολικά πιο αργούς ρυθμούς μετάβασης προς το cloud.

Παρ’ όλα αυτά, στις αναδυόμενες αγορές καταγράφεται πιο θετική διάθεση για το ρόλο των τμημάτων ΙΤ και για το υβριδικό cloud - το 79% δηλώνει ότι προσδοκούν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από μεγάλες τεχνολογικές τάσεις όπως το cloud, η κινητή, τα κοινωνικά δίκτυα και τα Big Data (έναντι 75% στις ανεπτυγμένες χώρες), ενώ το 67% θεωρεί ότι ο συνδυασμός δημόσιου και ιδιωτικού cloud θα επιφέρει βελτιώσεις σε επίπεδο ασφαλείας και ευελιξίας (έναντι 60% στις ανεπτυγμένες χώρες).