Έρευνες - Μελέτες

Πόσο απέχει η Ελλάδα από το στοίχημα της ψηφιοποίησης

peoplework28

Πολύ δρόμο έχει να διανύσει η Ελλάδα, προκειμένου να επιτύχει στους στόχους για την “Ψηφιακή Δεκαετία 2030”, που θέτει Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και η προσπάθεια για ψηφιοποίηση του κράτους, στη διάρκεια της πανδημίας, αποφέρει ικανοποιητικούς καρπούς, η Ελλάδα υστερεί σε τομείς, όπως ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, οι ψηφιακές δεξιότητες και οι υποδομές.

 

Deloitte-Vodafone: Η Ελλάδα υστερεί στην επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030Τόσο ο δείκτης ψηφιακής έντασης των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και η χρήση υπηρεσιών cloud, παραμένουν στην Ελλάδα σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. Κυμαίνονται σε 32% και 7% έναντι 60% και 18%, αντίστοιχα.

 

Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό ότι η ψηφιακή ένταση των ελληνικών ΜμΕ μειώθηκε τα τελευταία χρόνια από 46% σε 32%, διευρύνοντας έτσι ακόμη περισσότερο το χάσμα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι, η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει άλματα, ώστε να επιτύχει τους στόχους του 2030, που φτάνουν το 90% στην ψηφιακή ένταση και το 75% στη χρήση Cloud πανευρωπαϊκά.

 

Στο πλαίσιο του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης υπάρχει χρηματοδότηση περίπου €500 εκατ., που συνδέονται με την ψηφιακή μετάβαση των ΜμΕ, αλλά όχι πόροι, που να συσχετίζονται ευθέως με τη χρήση Cloud.

 

Ψηφιακό άλμα

Αλλά και σε επίπεδο ψηφιακών υποδομών, η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει. Η Ευρώπη έχει έναν φιλόδοξο στόχο να φτάσει την κάλυψη των νοικοκυριών σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων στο 100% και σήμερα, κατά μέσον όρο, βρίσκεται στο 44%.

 

Η Ελλάδα, αντίθετα, έχει την χαμηλότερη, ίσως, κάλυψη σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, η οποία το 2020 έφτανε μόλις το 7%, με αποτέλεσμα να υπολείπεται σημαντικά από τις επιδόσεις των υπολοίπων κρατών - μελών.

 

“Βάσει της σημερινής κάλυψης και των προβολών στο μέλλον, η Ελλάδα θα χρειαστεί να κάνει κοπιώδεις προσπάθειες και να κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές δικτύου, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του 2030. Στην προσπάθεια αυτή, το Ταμείο Ανάκαμψης θα συμβάλλει με χρηματοδότηση έως το ποσό των €600 εκατ. για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών στη χώρα”, αναφέρει μελέτη της Deloitte για λογαριασμό της Vodafone.

 

Ψηφιακό κράτος

Αναλύοντας την πιθανή συνεισφορά των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης στους Ευρωπαϊκούς στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας, η μελέτη διαπιστώνει - αναφορικά με τον βαθμό ψηφιακής ωριμότητας του Δημοσίου - ότι παρ’ όλο που η Ελλάδα υπολείπεται ελαφρώς του μέσου ευρωπαϊκού όρο στην online ολοκλήρωση δημοσίων υπηρεσιών (84% έναντι 90%), ωστόσο έχει καταφέρει να γεφυρώσει το χάσμα που καταγραφόταν τα τελευταία χρόνια.

 

Στο ελληνικό πρόγραμμα προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους περίπου €800 εκατ. που θα επιταχύνει την ψηφιοποίηση του κράτους, συμβάλλοντας στον στόχο του 2030 (100%).

 

Ψηφιακές δεξιότητες

Αντίστοιχα, η Ελλάδα - σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της μελέτης - έχει να καλύψει μεγάλη απόσταση και στις ψηφιακές δεξιότητες, ο στόχος της Ευρώπης για τις οποίες είναι να γίνουν κτήμα του 80% του πληθυσμού, έως το 2030. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη αφετηρία, καθώς το 2020 στοιχειώδεις ψηφιακές δεξιότητες διέθετε το 51% του πληθυσμού, επίδοση που κυμαινόταν σχετικά κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (58%).

 

Παράλληλα, ενώ ο αριθμός επαγγελματιών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια (κατά 30% την τελευταία πενταετία), η Ελλάδα συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά από τον στόχο του 2030, Θα πρέπει να εξαπλασιάσει τις σημερινές επιδόσεις της (80.000 επαγγελματίες), εάν θέλει να φτάσει τον επιτύχει  και να φτάσει τους 480.000 επαγγελματίες στο τέλος της δεκαετίας. Αυτόν τον φιλόδοξο στόχο υποστηρίζει το Ταμείο Ανάκαμψης με ποσό που προσεγγίζει το €1,8 δισ. και θα χρηματοδοτήσει τις ψηφιακές δεξιότητες.

 

Εθνικό Σχέδιο

Σύμφωνα με την μελέτη, περίπου το 25% της χρηματοδότησης του Ελληνικού Προγράμματος Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης είναι αφιερωμένο σε δράσεις ψηφιακής μετάβασης, εκ των οποίων €4,5 δισ. συνδέονται με τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Από τα €4,5 δισ., τα οποία διοχετεύονται σε δράσεις των Ψηφιακών Στόχων της Ευρώπης, κατανέμονται κατά 12% στις υποδομές, 40% στις ψηφιακές δεξιότητες, 11% στην ψηφιοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και 37% στις ψηφιακές, δημόσιες υπηρεσίες.

 

“Συσχετίζοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χρηματοδότηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης, η μελέτη εντοπίζει το χάσμα ανάμεσα στις σημερινές επιδόσεις των κρατών - μελών της Ε.Ε. και τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας της Ευρώπης για το 2030”, τονίζουν οι αναλυτές.

 

Πανευρωπαϊκή εικόνα

H έκθεση (Achieving the Digital Decade: Recovery & Resilience Plan Contribution) αποκαλύπτει, τέλος, ότι συνολικά η Ευρώπη πρέπει να καλύψει σημαντικά κενά, προκειμένου να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους Ψηφιακής Δεκαετίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030.

 

Με βάση την οικονομική ανάλυση των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 20 κρατών - μελών, έναντι των στόχων της Ψηφιακής δεκαετίας για το 2030, τα κενά φαίνονται μεγαλύτερα όσον αφορά την ψηφιακή υποδομή, τους ειδικούς στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, την ψηφιοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την υιοθέτηση λύσεων cloud.