Έρευνες - Μελέτες

Ο χρόνος στο Διαδίκτυο θα αυξηθεί κατά 10 ώρες την εβδομάδα έως το 2025

laptopfinger
Η ψηφιακή καθημερινότητα, που γέννησε η πανδημία, με τη διαχείριση βασικών δραστηριοτήτων να εκτελούνται μέσω Διαδικτύου, αναμένεται όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να ενταθεί, για πολύ καιρό μετά το πέρας της πανδημίας. Για παράδειγμα, ο χρόνος που αφιερώνουν οι πολίτες στο Διαδίκτυο θα αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 10 ώρες την εβδομάδα έως το 2025. 
 
Κατά μέσο όρο οι καταναλωτές θα έχουν προσθέσει 2,5 νέες υπηρεσίες στις διαδικτυακές τους δραστηριότητες μέχρι το 2025Η δε εξάρτηση από τις διαδικτυακές πλατφόρμες θα συνεχιστεί και μετά την πανδημία, με τους καταναλωτές να προσθέτουν, κατά μέσο όρο, 2,5 επιπλέον υπηρεσίες στις καθημερινές διαδικτυακές τους δραστηριότητες έως το 2025. Η κίνηση αυτή αναμένεται, επίσης, να καλύψει το χάσμα μεταξύ των μετριοπαθών και των προχωρημένων χρηστών του διαδικτύου, με τους πιο μετριοπαθείς χρήστες του διαδικτύου να έχουν εισάγει περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες στην καθημερινή τους ζωή κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

“Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν αναδειχθεί ως το θεμελιώδες μέσο, που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για τη διαχείριση πολλών πτυχών της καθημερινότητας τους. Αυτό θα συνεχιστεί και στην "επόμενη κανονικότητα", αλλά και πέραν αυτής” διαπιστώνει η έκθεση του Ericsson ConsumerLab με τίτλο "Η Μελλοντική Αστική Πραγματικότητα". 
 
Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη της Ericsson για τους καταναλωτές αποκαλύπτει θεμελιώδη insights σχετικά με το τι πιστεύουν οι καταναλωτές ότι θα συμβεί μετά την πανδημία μέχρι το 2025. 


 
Ψηφιακή ρουτίνα 
Σύμφωνα με τα ευρήματά της, οποιαδήποτε καθημερινή ρουτίνα θα συμβαίνει online μέχρι το 2025. Για παράδειγμα, ένας στους δύο καταναλωτές προβλέπει ότι θα χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική μάθηση για την επιμόρφωσή του. 
 
Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές, παγκοσμίως, πιστεύουν ότι όλες οι ψυχαγωγικές τους δραστηριότητες θα είναι διαδικτυακές. Επιπλέον, τουλάχιστον το ένα τρίτο των καταναλωτών θα παραγγέλνει τα ψώνια κυρίως online στο μέλλον.
 
Το 64% των καταναλωτών αναμένει αυξημένα επίπεδα άγχους στην κοινωνία: περισσότεροι από τρεις στους πέντε καταναλωτές πιστεύουν ότι θα είναι απαραίτητο να μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία πολλαπλές δουλειές για να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Ταυτόχρονα, επτά στους δέκα καταναλωτές αναμένουν να ζήσουν πιο υγιεινά.


 
Η ευκολία θα έρθει σε βάρος της ιδιωτικής ζωής: ενώ το 75% των καταναλωτών προβλέπουν ότι η ζωή τους θα καθοδηγείται από την ευκολία το 2025, επτά στους δέκα αναμένουν επίσης να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην ασφάλεια και την ιδιωτική τους ζωή στο διαδίκτυο.
 
Τα τοπικά ψώνια θα δείξουν το δρόμο: οδηγούμενοι εν μέρει από περιβαλλοντικές ανησυχίες, οι μισοί καταναλωτές, παγκοσμίως, αναμένουν να ψωνίζουν περισσότερα τοπικά προϊόντα και παραγωγή ως νέο μελλοντικό κανόνα.
 
Οι μισοί καταναλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για την κλιματική αλλαγή, ωστόσο το 67% επιθυμούν να αυξήσουν τα ταξίδια αναψυχής τους στο μέλλον: ενώ οι περισσότεροι καταναλωτές πιστεύουν ότι θα πρέπει να γίνουν προσβάσιμες πιο βιώσιμες επιλογές ταξιδιού, μόνο ένας στους τρεις δηλώνει ότι θα αποφύγει να πετάξει, όταν ταξιδεύει για αναψυχή στο μέλλον.