Έρευνες - Μελέτες

Στον δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο ελληνικός τουρισμός

turismkeyboard

Ψηφιακή απάντηση στις σοβαρές συνέπειες της πανδημικής κρίσης στον τουρισμό, επιχειρεί να δώσει η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Στη διάρκεια της πανδημίας, η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό του τουρισμού επιταχύνθηκε, παγκοσμίως.

 

Το 95% των εταιρειών τουρισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο, προσπαθούν να εισαγάγουν νέες τεχνολογίεςΉδη, το 95% των εταιρειών τουρισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο, προσπαθούν να εισαγάγουν νέες τεχνολογίες για να αντιμετωπίσουν το νέο περιβάλλον, να ικανοποιήσουν τις αναδυόμενες ανάγκες και να δημιουργήσουν μια καινοτόμο βάση ανταγωνιστικότητας. Αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν το άλμα από την βασική ψηφιοποίηση, στην ευφυή χρήση των δεδομένων, για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Αυτό είναι εφικτό μέσα από τεχνολογίες, που μεταμορφώνουν τον τουριστικό τομέα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιομετρική, το blockchain, το cloud, το Internet of Things, τα data analytics, η εκτεταμένη πραγματικότητα. Στα παραπάνω συμπεράσματα καταλήγει, μεταξύ άλλων, μελέτη της Accenture για το ΙΝΣΕΤΕ.

 

Η Ελλάδα και η εγχώρια τουριστική βιομηχανία βρίσκεται και αυτή σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού. Η μελέτη της Accenture αναδεικνύει πέντε βασικούς πυλώνες και 12 στρατηγικές δράσεις για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τουριστικού τομέα.

 

Δημιουργία Data Hub

Οι πέντε πυλώνες, που θα συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τη συνολική αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα την επόμενη μέρα, συνοψίζονται στη δημιουργία ενός Data Hub - ψηφιακού κόμβου δεδομένων, στη συγκρότηση ψηφιακής ταυτότητας, στην ανάπτυξη έξυπνων προορισμών και επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

 

Ο κόμβος δεδομένων (Data Hub) για όλο το οικοσύστημα του τουρισμού (ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυβερνητικοί οργανισμοί) θα προσφέρει τυποποιημένους μηχανισμούς συλλογής δεδομένων, λογική ροή, διαφάνεια και ασφάλεια των δεδομένων, που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα. Τα σχετικά στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν και να προσφέρουν σημαντικά οφέλη για τους συμμετέχοντες στο οικοσύστημα του τουρισμού.

 

Για παράδειγμα, αναφέρεται η συγκέντρωση δεδομένων, που οδηγούν στην κατανόηση των προτιμήσεων των επισκεπτών και κατά συνέπεια στη λήψη κατάλληλων επιχειρηματικών αποφάσεων, η πρόβλεψη της ζήτησης που επιτρέπει τη βελτιστοποίηση διαχείρισης των παγίων και η κατανόηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων διαδικτυακών καναλιών μάρκετινγκ, που ενισχύει περαιτέρω τη βελτιστοποίηση των προωθητικών ενεργειών.

 

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την ψηφιακή ταυτότητα, που θα συγκεντρώνει σε ένα σημείο ψηφιακές πληροφορίες για τον επισκέπτη (π.χ. πιστοποιητικά εμβολιασμού, κάρτα επιβίβασης, διαβατήριο, ταξιδιωτικές προτιμήσεις). Η δημιουργία της, εξασφαλίζει μια ανέπαφη ταξιδιωτική εμπειρία, που μπορεί βραχυπρόθεσμα να συνεισφέρει στην ανάκαμψη της τουριστικής δραστηριότητας, παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

 

“Έξυπνος” Προορισμός

Η ανάπτυξη των “έξυπνων” προορισμών περιλαμβάνει αρχικά τη δημιουργία μιας εφαρμογής, η οποία είναι το σημείο αναφοράς του επισκέπτη για τον προορισμό. Μέσω της εφαρμογής, οι επισκέπτες μπορούν με εύκολο τρόπο να ολοκληρώνουν τη διαδικασία κράτησης και εισιτηρίων, αγοράς ταξιδιωτικών προϊόντων/υπηρεσιών με ασφαλή τρόπο, αναζήτησης πληροφοριών και ευρύτερα ενημέρωσης.

 

Πρόσθετα περιλαμβάνει την πλατφόρμα τουρισμού, που ενώνει προμηθευτές με επισκέπτες σε ένα σημείο επαφής και σε όλο το μήκος της ταξιδιωτικής αλυσίδας, παρέχοντας μια one stop shop εμπειρία. Μια ακόμα πτυχή του πυλώνα είναι τα έξυπνα αξιοθέατα, που εμπλουτίζουν την εμπειρία της επίσκεψης.

 

Στην κατεύθυνση της δημιουργίας “Έξυπνων” Επιχειρήσεων, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η μετάβαση σε Ψηφιακές Λειτουργίες, που ενεργοποιούνται μέσω συστημάτων Property Management Systems (PMS) και Revenue Management Systems (RMS), αποφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση του Ψηφιακού Μάρκετινγκ μέσω πολλαπλών καναλιών διανομής και η χρήση Ψηφιακών Βοηθών ως απαραίτητο εργαλείο για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και αναδιανομής προσωπικού σε εργασίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

 

Ειδικότερα, τα Έξυπνα Καταλύματα και τα Έξυπνα Αεροδρόμια, μέσα από την υιοθέτηση κατάλληλης τεχνολογίας, μπορούν να εξασφαλίσουν βελτιστοποίηση εσωτερικών λειτουργιών, καθώς επίσης και αύξηση εσόδων, μέσω παροχής αναβαθμισμένων εμπειριών στους πελάτες και στοχευμένων προτάσεων για αγορές.