Έρευνες - Μελέτες

1 στις 3 Ελληνίδες επιχειρηματίες δεν έχει εξοικείωση με την τεχνολογία

women_tech2

Πολύτιμους πόντους ανταγωνιστικότητας στερεί από τις Ελληνίδες επιχειρηματίες το γεγονός ότι δεν διαθέτουν την απαραίτητη εξοικείωση με την τεχνολογία. Σε μια εποχή, που η ψηφιοποίηση προσφέρει τεράστιες επιχειρηματικές δυνατότητες, οι γυναίκες στη χώρα μας δεν επωφελούνται αυτών των ευκαιριών, λόγω της χαμηλής συσχέτισης τους με την τεχνολογία.

 

Υπάρχει και ένα 5% των γυναικών επιχειρηματιών στην Ελλάδα, που δηλώνει ότι δεν έχει καμία επαφή με τον ψηφιακό κόσμοΣχεδόν μία στις τρεις (28%) Ελληνίδες επιχειρηματίες απαντά ότι δεν έχει μεγάλη εξοικείωση με την τεχνολογία και διαθέτει μόνο βασικές γνώσεις. Μάλιστα, υπάρχει και ένα ποσοστό 5% που δηλώνει ότι δεν έχει (σχεδόν) καθόλου επαφή με την τεχνολογία και τον ψηφιακό κόσμο.

 

Το ποσοστό των ανδρών επιχειρηματιών που απαντούν ότι δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση με την τεχνολογία είναι εμφανώς μικρότερο (ένας στους πέντε ή το 20%). Εκείνοι δε που δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον κόσμο της τεχνολογίας, ποσοστιαία αντιπροσωπεύουν μόλις το 5%.

 

Πάντως, σύμφωνα με έρευνα που εκπόνησε η Focus - Bari για λογαριασμό της Vodafone, οι Ελληνίδες επιχειρηματίες αναγνωρίζουν την αξία της τεχνολογίας στην ανάπτυξη της επιχείρησης τους, όμως, αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς με τη χρήση της, με αποτέλεσμα να περιορίζουν τη δυναμική τους.

 

Ένα από τα ενθαρρυντικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι περίπου οι μισές Ελληνίδες επιχειρηματίες (52%) κάνουν τακτική χρήση της τεχνολογίας (για παράδειγμα χρήση emails και social media), αν και όπως προσθέτουν δεν είναι ειδικοί σε αυτόν τον τομέα. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες επιχειρηματίες στην Ελλάδα είναι 59%.

 

 

Tech guru

Ακόμη πιο ενθαρρυντικό είναι το εύρημα της έρευνας ότι ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών και συγκεκριμένα το 15%, δηλώνει απολύτως βέβαιο για τις γνώσεις του πέριξ της τεχνολογίας. Το συγκεκριμένο ποσοστό γυναικών απαντά πως η τεχνολογία είναι τρόπος ζωής γι’ αυτές, καθώς γνωρίζουν και χρησιμοποιούν περισσότερα ψηφιακά εργαλεία από τους γύρω τους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους Έλληνες επιχειρηματίες ανέρχεται στο 19%.

 

 

Καλύτερες επιδόσεις

Η ενεργότερη εμπλοκή των γυναικών επιχειρηματιών με τον κόσμο της τεχνολογίας αποτελεί ένα μείζονος σημασίας στοίχημα για την ίδια την ελληνική οικονομία. Κι αυτό καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες αναλαμβάνουν επιτελικούς ρόλους σε επιχειρήσεις ή ξεκινούν δικές τους εταιρείες και μάλιστα με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

 

Σύμφωνα με χρηματοοικονομική ανάλυση, που εκπόνησε η ICAP για λογαριασμό της Vodafone, οι μικρές επιχειρήσεις, που ελέγχονται από γυναίκες, παρουσιάζουν καλύτερη οικονομική απόδοση σε σχέση με τον μέσο όρο της αγοράς. Αυτό τεκμηριώνεται και από τον συγκριτικά υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας των απασχολουμένων κεφαλαίων των επιχειρήσεων τους.

 

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την έρευνα, οι γυναίκες  επιδεικνύουν ιδιαίτερη ικανότητα στην αξιοποίηση των κεφαλαίων τους και μεριμνούν για τη γρήγορη εξόφληση των οφειλών τους. Ταυτόχρονα, οι Ελληνίδες επιχειρηματίες φροντίζουν πιο συστηματικά για τη θωράκιση από φαινόμενα επισφαλών απαιτήσεων, εστιάζουν στην οικονομική βιωσιμότητα, ενώ διαθέτουν όραμα και στρατηγική.

 

Επίσης, δίνουν έμφαση στην ελαχιστοποίηση της δανειακής εξάρτησης των επιχειρήσεων, ενώ επιδεικνύουν ικανότητα στην ανάπτυξη κερδών, αφού διαχειρίζονται επιτυχώς τα ίδια και ξένα κεφάλαια, που διαθέτουν.