Έρευνες - Μελέτες

1 εκατ. ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα πωλήθηκαν στην Ευρώπη το 2020

electric-cars-tile_5176755

Το ορόσημο του ενός εκατομμύριου οχημάτων ξεπέρασαν οι πωλήσεις καθαρά ηλεκτρικών ή υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας το ένα στα δέκα επιβατικά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν. Πρόκειται για ένα σημαντικό σημείο καμπής για την επίτευξη του στόχου της συμμετοχής ηλεκτρικών οχημάτων (EV) κατά 30%-40% στις συνολικές πωλήσεις έως το 2030, καθιστώντας, επίσης, εφικτή την επίτευξη των στόχων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην Ευρώπη.

 

Το eMobility στα επαγγελματικά οχήματα αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την πράσινη μετάβαση της ΕυρώπηςΩστόσο, η επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτρική κινητικότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τον εξηλεκτρισμό του στόλου των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με μελέτη της ΕΥ, οι εκπομπές άνθρακα από τις μεταφορές αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ θα απαιτηθεί μείωση κατά 65%, ή μέση ετήσια εξοικονόμηση της τάξης του 10%, για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για μείωση των εκπομπών κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

 

Ο ευρωπαϊκός στόλος οχημάτων επαγγελματικής χρήσης, αν και σχετικά μικρός, με 63 εκατομμύρια οχήματα (20% του συνόλου των οχημάτων της Ευρώπης), είναι δυσανάλογα επιβλαβής για το περιβάλλον, σύμφωνα με τη μελέτη. Αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% του συνόλου των χιλιομέτρων που διανύονται, ενώ παράγει, επίσης, τις μισές από το σύνολο των εκπομπών των οδικών μεταφορών στην Ευρώπη. Αποτελεί, συνεπώς, τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική δοκιμή για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

 

Μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Υπό αυτά τα δεδομένα, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση του στόλου των επαγγελματικών οχημάτων είναι ένα στοίχημα, που θα κρίνει συνολικά τους στόχους της Ευρώπης για την πράσινη μετάβαση. Για να επιτευχθεί αυτή η φιλοδοξία, “θα χρειαστούν νέα σχήματα χρηματοδότησης για δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές φόρτισης, μια νέα έμφαση για τις αλυσίδες εφοδιασμού, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μέσω της βελτίωσης των υποδομών και η απρόσκοπτη ψηφιακή σύνδεση οχημάτων και δικτύου ηλεκτροδότησης”, αναφέρει η ΕΥ. 

 

Η μελέτη επισημαίνει τέσσερις βασικές κινητήριες δυνάμεις, που θα υποστηρίξουν τη μετάβαση αυτή. Αφενός οι στόλοι θα πρέπει να στραφούν, σταδιακά, σε εναλλακτικούς τύπους οχημάτων, καθώς τα πρότυπα εκπομπών CO2 περιορίζουν τις πωλήσεις μη-ηλεκτρικών οχημάτων (non-EV).

 

Με δεδομένο ότι τα ρυπογόνα οχήματα των επαγγελματικών στόλων έχουν απαγορευτεί σε περισσότερες από 300 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και κωμοπόλεις, που έχουν ορίσει ζώνες χαμηλών εκπομπών, η μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα (EV) αποτελεί την εναλλακτική λύση στην πληρωμή προστίμου.

 

Επιπλέον, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης τείνουν να κάνουν τακτικά δρομολόγια και να καλύπτουν μια συγκεκριμένη απόσταση καθημερινά. Έχουν, συνεπώς, σταθερούς προορισμούς και ενδιάμεσες στάσεις, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με τη φόρτιση.

 

Επίσης, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) τείνει, με μεγάλη ταχύτητα, να εξισωθεί με εκείνο των οχημάτων που χρησιμοποιούν κινητήρες εσωτερικής καύσης. “Τα κίνητρα και οι επιχορηγήσεις μπορούν να γεφυρώσουν περαιτέρω το κενό αυτό, ενώ το μειωμένο κόστος επισκευής και συντήρησης, καθώς και η σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων, καθιστούν τον εξηλεκτρισμό του στόλου την πιο οικονομική επιλογή”, αναφέρει η μελέτη των ΕΥ Eurelectric (Accelerating fleet electrification in Europe: When does reinventing the wheel make perfect sense?).