Έρευνες - Μελέτες

Οι μικρομεσαίες εταιρείες θα επενδύσουν $90 δισ. στην ψηφιακή ασφάλεια το 2025

technolo728

Η εξ αποστάσεως εργασία, που επιβάλει ο COVID-19, οδηγεί σε μεγάλη αύξηση των δαπανών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για λύσεις ασφαλείας στον κυβερνοχώρο. Μάλιστα, οι δαπάνες ψηφιακής ασφαλείας από μικρές επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθούν γρηγορότερα από εκείνες οποιουδήποτε άλλου επιχειρηματικού τομέα με ρυθμό 10% ετησίως έως το 2025.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως δαπάνησαν πάνω από $57 δισ. για λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο το 2020Ήδη, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως διέθεσαν πάνω από $57 δισ. για λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο το 2020. Η Analysys Mason δε προβλέπει ότι οι δαπάνες ασφαλείας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα φτάσουν τα $90 δισ. έως το 2025.

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν το 52% των $110 δισ. που δαπανήθηκαν για λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από επιχειρήσεις, παγκοσμίως, το 2020. Μάλιστα, το μερίδιό τους αναμένεται να αυξηθεί σε 55% έως το 2025.

 

Αυτή η αύξηση οφείλεται στη μεγαλύτερη εξάρτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν, ήδη, πιο καθιερωμένες λύσεις υποδομής και ασφάλειας για την υποστήριξη της απομακρυσμένης εργασίας

 

Οι ΜμΕ έχουν να διαχειριστούν την προστασία των δεδομένων των πελατών τους, να υποστηρίξουν σχέδια ψηφιοποίησης και να προστατεύσουν τον αυξανόμενο αριθμό χρηστών στα εταιρικά τους δίκτυα. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου το 46% των ΜμΕ ανέφερε ότι είτε άρχισε να χρησιμοποιεί λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για πρώτη φορά, είτε έχουν αυξήσει τη χρήση τους από την αρχική εκδήλωση του COVID-19.

 

Εξ αποστάσεως εργασία

Παγκοσμίως, όλες οι επιχειρήσεις έχουν βιώσει αύξηση του αριθμού των επιθέσεων ασφαλείας από την εκδήλωση του COVID-19, ενώ υπήρξε δραματική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, που δουλεύουν εξ αποστάσεως. “Οι ΜμΕ αναμένουν αύξηση κατά 54% του ποσοστού του προσωπικού, που θα εργάζεται από το σπίτι μετά από την πανδημία, σε σχέση με την περίοδο πριν από το ξέσπασμά της. Αυτό θα καταστήσει δύσκολο για τα τμήματα πληροφορικής να ελέγχουν ποιος χρησιμοποιεί υπολογιστές της εταιρείας”, αναφέρει μελέτη της Analysys Mason σε 1.800 επιχειρήσεις διεθνώς.

 

Πάνω από τα τρία τέταρτα των ΜμΕ, που ρωτήθηκαν, σχεδιάζουν να αυξήσουν ή να διατηρήσουν το τρέχον επίπεδο των δαπανών τους για την ψηφιακή ασφάλεια. Η πλειοψηφία, σχεδόν 8 στις 10, ανέφεραν ότι αναμένουν να δαπανήσουν παρόμοια ή μεγαλύτερα ποσά για λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο το 2021.

 

Η Analysis Mason εκτιμά ότι ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων θα επιδιώξει την εξωτερική ανάθεση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Πράγματι, το 75% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ρωτήθηκαν, ανέφερε ότι θα ήταν χρήσιμο, εάν οι προμηθευτές συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών τους αναβαθμίσουν τις λύσεις ασφαλείας τους, για να καλύψουν νέα προβλήματα το επόμενο έτος.